I. poutní mše sv. v Třebíně - 6.7.2014

I. poutní mše sv. v Třebíně - 6. 7. 2014

První prázdninovou neděli, dne 6. července 2014, se konala I. poutní mše sv. v opravené obecní kapli v Třebíně. Zúčastnil se jí poměrně hojný počet lidí, takže se všichni ani do kaple nevešli. Byla obětována ke cti Svaté rodiny, přičemž jsme prosili zejména o ochranu a Boží požehnání v čase letních prázdnin a dovolených. Mši sv. sloužil náš pan farář, dr. Martin Weis. Přinášíme z toho dne několik fotografií, které pořídila paní Marie Králová z Třebína.