Slavnostní zádušní mše - 12.7.2014

Slavnostní zádušní mše v Dubném - 12. 7. 2014

     V sobotu 12. července 2014 se v kostele v Dubném konala slavnostní zádušní mše svatá při příležitosti stého výročí atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda a zahájení tzv. „Velké války“.

     Atentát na následníka trůnu a následná světová válka přinesly nezměrné utrpení a velký počet obětí. Po 100 letech od těchto tragických událostí se v naší vlasti konají vzpomínkové oslavy a zádušní mše svaté. I v naší farnosti jsme se připojili k těmto vzpomínkám zádušní mší obětovanou za zavražděného Františka Ferdinanda, jeho choť Žofii a všechny padlé vojáky Rakousko-uherské armády během světové války.

     Na závěr mše svaté zazněla v podání chrámového sboru - tak jak tomu bylo před sto lety po mši svaté zvykem - starobylá císařská hymna. Císařskou hymnu doplnila ještě píseň Kde domov můj, jejíž druhá sloka je dnes již téměř neznámá, neboť jako součást naší hymny se neužívá.

   Po skončení mše svaté a pobožnosti za zemřelé byl položen smuteční věnec uniformovanými příslušníky Rakousko-uherské armády a c. k. četnictva u kříže na prostranství před kostelem. Smuteční akt byl doprovázen vystoupením trumpetisty Hudby hradní stráže a Policie ČR. Více členů tohoto hudebního tělesa, na které jsme se těšili, nám bohužel pan prezident nezapůjčil...

Foto: Jiří Jantač ml.

Promluvu při zádušní mši měl Dr. Martin Weis.
Promluvu při zádušní mši měl Dr. Martin Weis.
Zádušní mši sloužil farář Dr. Martin Weis.
Zádušní mši sloužil farář Dr. Martin Weis.
Přenášení smutečního věnce, zleva člen Hradní stráže a Policie ČR, příslušník Rakousko-uherské armády a c. k. četník.JPG
Přenášení smutečního věnce, zleva člen Hradní stráže a Policie ČR, příslušník Rakousko-uherské armády a c. k. četník.JPG
Dr. Martin Weis v průvodu se skupinou ministrantů
Dr. Martin Weis v průvodu se skupinou ministrantů
Uložení smutečního věnce
Uložení smutečního věnce
U kříže před kostelem, který byl pořízen na památku padesátiletého panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.
U kříže před kostelem, který byl pořízen na památku padesátiletého panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.
Minuta ticha za zemřelé
Minuta ticha za zemřelé
Závěrečné modlitby za zemřelé u kříže před kostelem
Závěrečné modlitby za zemřelé u kříže před kostelem