Aktuality - podrobně

Mimořádné opatření - Římskokatolická farnost Dubné

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

V souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19 se až do odvolání ruší všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná náboženská shromáždění ve všech kostelích a kaplích. Biskup českobudějovický uděluje dispens od účasti na nedělních bohoslužbách.

- Pohřby budou konány nadále pouze na hřbitově (nebo na prostranství před kostelem v případě rozloučení před kremací) a to v nejužším kruhu rodiny a zádušní mše svatá bude sloužena za zesnulého s vyloučením veřejnosti.

- Bohoslužby ve farním kostele v Dubném budou slouženy v obvyklý čas s vyloučením veřejnosti a budou přenášeny po internetu na webové stránce: www.dubne.cz/zive-prenosy-webkamery/kostel

Pátek – 17.00 hod. mše svatá, výstav Nejsvětější Svátosti, krátká adorace, modlitba litanií a svátostné požehnání.

Neděle – 8.30 hod. pobožnost křížové cesty, poté v  cca 9.00 hod. mše svatá, výstav Nejsvětější Svátosti, krátká adorace, modlitba litanií a svátostné požehnání.

- Individuální udílení svátosti smíření (svaté zpovědi) a svátosti nemocných (svaté pomazání) bude každý pátek od 15.00 hod ve farním kostele v Dubném. Prosíme, vstupujte do kostela jednotlivě, vyčkejte odchodu věřícího, kterému je udělována svátost před Vámi před kostelem či v případě nepříznivého počasí v kostelní předsíni. DODRŽUJTE BEZPEČNÝ ROZESTUP!!!

- Individuální udílení svátosti smíření (svaté zpovědi) a svátosti nemocných (svaté pomazání) lze domluvit i na jiný čas pro jednotlivé zájemce – volejte na mobil duchovního : + 420  735 700 545