Aktuality - podrobně

Placení poplatků v roce 2020

Poplatky pro rok 2020 zůstávají ve stejné výši:

Poplatek za odpady - 550 Kč za trvale hlášenou osobu.

Poplatek ze psů - 200,-Kč za prvního psa, 250 Kč za druhého a každého dalšího psa.Od 1.1.2020 je možno platit poplatky na účet číslo: 6124231/0100, V.S. je složen z čísla části obce - Dubné -1, Křenovice -2, Jaronice -3, Třebín -4 a z čísla popisného, složeného vždy ze tří čísel. Například - Dubné čp.35 - VS -1035, Křenovice 102 - VS -2102, Jaronice6 - VS -3006, Třebín 99 - VS -4099.

Od 2.2.2020 do 31.3.2020 (po roční závěrce) je možno platit poplatky v hotovosti na OÚ Dubné v úředních dnech (pondělí: 7.30-18.00, středa:7.30-16.00). Od 2.2.2020 lze též platit na OÚ platebními kartami (prosíme o co možná nejvíce preferovat tuto platbu). Kdo preferuje platbu složenkou, obdrží tuto začátkem března. Splatnost poplatků je 31.3.2020!!

Poplatky za odpady za trvale neobydlené objekty (550 Kč za objekt) mají splatnost 30.6.2020.