Obec Dubné - oficiální stránky

rychlý kontakt Obec Dubné, Dubné 60, 373 84 Dubné - tel: 387 992 034 - e-mail: obec[zavináč]dubne.cz

Aktuality - podrobně

Poplatky za odpad a psů za rok 2017

Poplatky pro rok 2017 jsou ve výši:

Poplatek za odpady - 550,-Kč za trvale hlášenou osobu.

Poplatek ze psů - 200,-Kč za prvního psa, 250 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poplatky je možno platit na účet číslo 6124231/0100, VS je složen z čísla části obce - Dubné -1, Křenovice -2, Jaronice -3, Třebín -4 a z čísla popisného, složeného vždy ze tří čísel. Například - Dubné čp.35 - VS -1035, Křenovice 102 -VS-2102, Jaronice 6 -VS -3006, Třebín 99 -VS - 4099.

Dále je možno plati v hotovosti na obecním úřadě výhradně v úřední hodiny Pondělí: 7.30 -11.30, 12.00-18.00 a Středa: 7.30-11.30, 12.00-16.00 hdo.

Kdo preferuje platbu složenkou, obdrží tuto začátkem března, ale z důvodu úspory na poštovném Vás prosíme raději o úhradu v hotovosti nebo převodem.

Splatnost poplatků je 31.3.2017. Poplatky za odpady za trvale neobydlené objekty (550 Kč objekt vyjma vyjmenovaných ve vyhlášce) mají splatnost 30.6.2017.

Upozorňujeme na dodržení splatnosti, jelikož po splatnosti bude uplatňováno penále dle Obecně závazné vyhlášky viz.www.dubne.cz  v sekci vyhlášky.

GPS
48°58'36.179"N 14°21'34.79"E

Aktuality

Běh pro "ARNYHO"
více
Oznámení o zahájení stavebního řízení - veřejná vyhláška -Výstavba chodníku-Křenovice
více
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2016
více
Závěrečný účet svazku obcí "Blanský les Podhůří" za rok 2016
více
Porovnání všech položek výpočtu(kalkulace)cen vodného a stočného za ro 2016 a dosažené skutečnosti v témž roce
více
Dokumenty z XVIII. veřejného zasedání ZO ze dne 26.4.2017
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2017
více
Dražební vyhláška - Baťa Josef, Křenovice
více
Oznámení o zamýšleném převodu p.č.1110/2 k.ú.Křenovice u Dubného
více
Veřejná vyhláška-veřejné vystavení návrhu změny č.2 územního plánu Dubné
více
Rozpočtová opatření č. 1/2017
více
Schválený rozpočet obce roku 2017
více
Rozpočtová opatření č. 19-20/2016
více
Výkazy související s rozpočtem obce
více
Rozpočtový výhled 2016-2019
více
Rozpočtový výhled 2016-2019 obce Dubné
více
Dokumenty z XVII. veřejného zasedání ZO ze dne 1.3.2017
více
Poplatky za odpad a psů za rok 2017
více
Návrh rozpočtu obce na r. 2017
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
více

Revize kotlů na pevná paliva

Seznam revizních techniků na kotle na pevná paliva najdete na www.aptt.cz. Informace ohledně revizí najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.


Informace pro občany Třebína - ČOV Třebín
více
Změna č. 1 ÚP obce Dubné (schváleno)
více