Úřední deska
Rozhodnutí o prodloužení uzavření MŠ Dubné
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.8/2020 ze dne 23.3.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu
Doporučení Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných pomůcek
Zrušení X. veřejného zasedání ZO dne 23.3.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020
Mimořádné opatření ze dne 19.3.2020- doba nákupů pro seniory
Vyjádření firmy ČEVAK a.s. k situaci koronavirové infekce
Usnesení vlády - Opatření obecné povahy ze dne 15.3.2020 - dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR
Nařízení vlády ze dne 15.3.2020 - O povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR
Vyhlášení nouzového stavu - 12.3.2020
Mimořádné opatření pro osoby s přechodným a trvalým pobytem vracející se z Itálie
Mimořádné opatření o karanténě - rozhoduje lékař
Mimořádné opatření - Ministerstva vnitra ČR
informace k nouzovému stavu - Ministerstvo školství
Rozhodnutí ředitele soukromé základní umělecké školy - detašované pracoviště OÚ Dubné
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2019 - návrh
Rozpočtové opatření č.1/2020 schválené 27.1.2020 ZO
Rozpočtové opatření č.17/2019
Schválený rozpočet obce Dubné pro rok 2020
Rozpočtové opatření č.16/2019 ze dne 18.11.2019
Návrh rozpočtu obce Dubné na rok 2020
Rozpočtové opatření č.15/2019 ze dne 30.10.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021-2023 - Svazek obcí Blanský les - Podhůří
Návrh rozpočtu pro rok 2020 - Svazek obcí Blanský les - Podhůří
Výzva E.ON - povinnost vlastníků nemovitostí - odstranění dřevin
Rozpočtové opatření č. 14/2019 ze dne 23.9.2019
Rozpočtové opatření č. 13/2019 ze dne 26.8.2019
Rozpočtové opatření č. 12/2019 ze dne 26.8.2019
Informace pro veřejnost-seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Rozpočtové opatření č. 11/2019
Rozpočtové opatření č.10/2019
Rozpočtové opatření 9-2019 schválené 24.6.2019 ZO
Rozpočtové opatření č.8/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Rozpočtové opatření č.6/2019
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2018 - schválený ZO 25.4.2018
Rozpočtové opatření č.3/2019 schválené ZO 25.4.2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 ze dne 18.3.2019
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu k.ú.Křenovice
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-Mze
Informace o zveřejnění rozpočtu,záverečného účtu,rozpočtových opatření,rozpočtového výhledu
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 včetně všech rozpočtových změn a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Dobrovolného svazku obcí Blanský les - Podhůří
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č.23 schválené RO dne 13.12.2018
Rozpočtové opatření č.22/2018 schválené ZO dne 13.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022 schválený ZO 13.12.2018
Rozpočet obce na rok 2019-schválený ZO 13.12.2018
Rozpočet obce na r. 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2022
Dražební vyhláška - k.ú. Křenovice
Rozpočtové opatření č. 20/2018
Rozpočtové opatření č. 19/2018 ze dne 19.11.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 Svazku obcí Blanský les -Podhůří - návrh
Návrh rozpoču na rok 2019 - Svazek obcí Blanský les -podhůří
Rozpočtový výhled obce Dubné 2019-2022 - návrh
Rozpočtové opatření č. 18/2018 ze dne 8.10.2018
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
Informace pro občany - Úřad pro zastupování státu ve věcěch majetkových
Rozpočtové opatření č.17 ze dne 24.9.2018
Rozpočtové opatření č.15 ze dne 19.9.2018
Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 19.9.2018
Rozpočtové opatření č.14 ze dne 27.8.2018
Rozpočtové opatření č.13
Rozpočtové opatřření číslo 12/2018 ze dne 19.7.2018
Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 14.6.2018
Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 14.6.2018
Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 30.5.2018
Informace o zpracování osobních údajů - formát PDF
Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace ze dne 14.5.2018 z rozpočtu obce Dubné
Rozpočtové opatření č.8/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Rozpočtové opatření č.6/2018
Rozpočtové opatření č.5/2018
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2017 shcválený ZO dne 11.4.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 ze dne 11.4.2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 28.2.2018
Rozpočtové opatření č.3/2018 schválené radou obce 22.2.2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.01.2018
Rozpočtové opatření č.2/18 ze dne 7.2.2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.1 ze dne 18.1.2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 včetně všech rozpočtových změn a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 dobrovolného svazku obcí Blanský les-Podhůří
Oznámení o konání XXIV.veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 7.2.2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.11.2017
Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 20.12.2017
Schválený rozpočet obce na rok 2018 - ZO 20.12.2017
Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 schválený ZO 20.12.2017
Rozpočtové opatření č.15 a 16 ze dne 29.11.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky2019-2020-Svazek obcí Blanský les-podhůří,Včelná
Návrh rozpočtu roku 2018+informace o schváleném rozpočtu a očekávaném plnění rozpočtu roku 2017- Svazku obcí Blanský les -podhůří,Včelná
Rozpočtové opatření č.14/2017 ze dne 19.10.2017
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017-2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtu,závěrečného účtu a rozpočtového výhledu DSO Blanský les-Podhůří
Návrh rozpočtu obce na r. 2017
Starší dokumenty týkající se rozpočtu obce
Úřední deska - archiv změn