Úřední deska
Rozpočtové opatření č.15/2021

Rozpočtové opatření č.15/2021 schválené RO dne 29.11.2021, č.usnesení 75, Ad3, bod 1


Návrh rozpočtu obce Dubné pro rok 2022 včetně plnění za rok 2021

Návrh rozpočtu obce Dubné pro rok 2022 včetně plnění za rok 2021


Rozhodnutí, stavební povolení - Oprava místních komunikací v obci Dubné
Nařízení státní veterinární správy -mimořádné opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy "ptačí chřipka"
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místního provozu k.ú. Třebín
Dražební vyhláška
Rozpočtové opatření č.14/21

Rozpočtové opatření č.14/21 schválené ZO dne 27.10.2021, č.usnesení 20,bod 5.


Rozpočtové opatření č.13/21

ROzpočtové opatření č.13/21 schválené RO dne 13.9.2021 č.usnesení 70/21


Rozpočtové opatření č.12/21

Rozpočtové opatření č.12/21 schválené RO 13.9.2021, č.usnesení 70/21


Rozpočtové opatření č.11/21

Rozpočtové opatření č.11/21 schválené ZO dne 23.8.2021, č.usnesení 19/21


Oznámení plánovaných odstávek elektřiny - informace !!

Oznámení plánovaných odstávek elektřiny - informace !!


Český telekomunikační úřad - Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu - rušení signálu

Český telekomunikační úřad - Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu - rušení signálu


Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022-2024

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022-2024


Rozpočtové opatření č.10/2021

Rozpočtové opatření č.10/2021 schválené radou 16.8.2021, č. usnesení 68/2021


Rozpočtové opatření č.9/2021

Rozpočtové opatření č.9/2021 schválené ZO 26.7.2021 pod č.usnesení 18,bod 5


Rozpočtové opatření č.8/2021

Rozpočtové opatření č.8/2021 schválené ZO 26.7.2021 pod č.usnesení 18,bod 1


Závěrečný účet obce Dubné za rok 2020

Závěrečný účet obce Dubné za rok 2020 schválený ZO 7.6.2021 č. usnesení 17, bod 3


Rozpočtové opatření č.7/2021

Rozpočtové opatření č.7 schválené RO dne 21.6.2021, číslo usnesení 65/2021, Ad 3 bod 1


Rozpočtové opatření č.6/2021

Rozpočtové opatření č.6/2021 schválené RO dne 7.6.2021, číslo usnesení 64/2021, Ad3, bod 7


Rozpočtové opatření č.5/2021

Rozpočtové opatření č,5/2021 schválení RO dne 7.6.2021, číslo usnesení 64/2021, Ad 3, bod 8


Rozpočtové opatření č.4/2021 schválené ZO 7.6.2021

Rozpočtové opatření č.4/2021 schválené ZO 7.6.2021, číslo usnesení 17, bod 1


Rozpočtové opatření č.3/2021

Rozpočtové opatření č.3 schválené RO dne 7.6.2021, číslo usnesení 64/2021, Ad 3, bod 9


Důležité upozornění pro občany obce Dubné, kteří topí kotlem na pevná paliva, teplovodní krbovou vložkou nebo krbovými kamny s teplovodním výměníkem
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi obcí Dubné, jako poskytovatelem a Dobrovolným svazkem obcí Blanský les-podhůří IČ: 70819963 jako příjemcem.


Veřejná vyhláška-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Mze
Rozpočtové opatření č.2/2021, schválena ZO 12.4.2021
Změna rozpisu č.1, schváleno RO 29.3.2021, číslo usnesení 59/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021 schválené ZO dne 25.2.2021
Rozpočtové opatření č. 19/2020 schválené radou obce dne 21.12.2020
Rozpočtové opatření č. 18/2020 schválené zastupitelstvem obce dne 17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 17/2020 schválené radou obce dne 21.12.2020
Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2022 -2023
Schválený rozpočet obce pro rok 2021
Oznámení o schváleném rozpočtu Svazku obcí Blanský les - podhůří na rok 2021
Schválené rozpočtové opatření č. 16/20
Změna rozpisu č.3 schválená RO dne 12.10.2020
Výzva DO-Výzva k uplatnění stanovisek v rámci řízení o vydání změny č.3 ÚP Dubné
Usnesení vlády ČR č.1078, 1079 a 1080 ze dne 21.10.2020
Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020
Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020
Rozpočtové opatření č. 15/2020 schválené ZO dne 23.9.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 3 územního plánu Dubné - veřejné projednání
Změna rozpisu č.2 schválený Radou obce dne 31.8.2020
Oznámení-počty a sídla volebních okrsků v obci Dubné - volby do zastupitelstva JK
Změna rozpisu č.1 schválené RO dne 20.7.2020
Rozpočtové opatření č. 12/2020 schváleno RO 3.8.2020
Nařízení mimořádného opatření KHS Jihočeského kraje č.1-2020
Aukční vyhláška č. EAS/CB/57/2020 - p.č. 713/4 k.ú. Dubné
Rozpočtové opatření č.10/2020 schválené RO 29.6.2020
Rozpočtové opatření č.9/2020 schváleno RO 15.6.2020
Rozpočtové opatření č.8/2020 schváleno RO 15.6.2020
Rozpočtové opatření č.7/2020 shcváleno RO 15.6.2020
Rozpočtové opatření č.6/2020 schváleno RO 15.6.2020
Rozpočtové opatření č.11/2020 schválené ZO 24.6.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 schváleno RO 1.6.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 schválené RO 1.6.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 schválené RO 18.5.2020
Závěrečný účet za rok 2019 Dobrovolného svazku obcí Blanský les - podhůří
Závěrečný účet obce Dubné schválený ZO 28.4.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené ZO 28.4.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad-Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2019 - návrh
Rozpočtové opatření č.1/2020 schválené 27.1.2020 ZO
Rozpočtové opatření č.17/2019
Schválený rozpočet obce Dubné pro rok 2020
Rozpočtové opatření č.16/2019 ze dne 18.11.2019
Návrh rozpočtu obce Dubné na rok 2020
Rozpočtové opatření č.15/2019 ze dne 30.10.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021-2023 - Svazek obcí Blanský les - Podhůří
Návrh rozpočtu pro rok 2020 - Svazek obcí Blanský les - Podhůří
Rozpočtové opatření č. 14/2019 ze dne 23.9.2019
Rozpočtové opatření č. 13/2019 ze dne 26.8.2019
Rozpočtové opatření č. 12/2019 ze dne 26.8.2019
Informace pro veřejnost-seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Rozpočtové opatření č. 11/2019
Rozpočtové opatření č.10/2019
Rozpočtové opatření 9-2019 schválené 24.6.2019 ZO
Rozpočtové opatření č.8/2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Rozpočtové opatření č.6/2019
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2018 - schválený ZO 25.4.2018
Rozpočtové opatření č.3/2019 schválené ZO 25.4.2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 ze dne 18.3.2019
Informace o zveřejnění rozpočtu,záverečného účtu,rozpočtových opatření,rozpočtového výhledu
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019 včetně všech rozpočtových změn a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Dobrovolného svazku obcí Blanský les - Podhůří
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č.23 schválené RO dne 13.12.2018
Rozpočtové opatření č.22/2018 schválené ZO dne 13.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022 schválený ZO 13.12.2018
Rozpočet obce na rok 2019-schválený ZO 13.12.2018
Rozpočet obce na r. 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2022
Rozpočtové opatření č. 20/2018
Rozpočtové opatření č. 19/2018 ze dne 19.11.2018
Rozpočtový výhled obce Dubné 2019-2022 - návrh
Rozpočtové opatření č. 18/2018 ze dne 8.10.2018
Informace pro občany - Úřad pro zastupování státu ve věcěch majetkových
Rozpočtové opatření č.17 ze dne 24.9.2018
Rozpočtové opatření č.15 ze dne 19.9.2018
Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 19.9.2018
Rozpočtové opatření č.14 ze dne 27.8.2018
Rozpočtové opatření č.13
Rozpočtové opatřření číslo 12/2018 ze dne 19.7.2018
Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 14.6.2018
Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 14.6.2018
Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 30.5.2018
Informace o zpracování osobních údajů - formát PDF
Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace ze dne 14.5.2018 z rozpočtu obce Dubné
Rozpočtové opatření č.8/2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Rozpočtové opatření č.6/2018
Rozpočtové opatření č.5/2018
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2017 shcválený ZO dne 11.4.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 ze dne 11.4.2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 28.2.2018
Rozpočtové opatření č.3/2018 schválené radou obce 22.2.2018
Rozpočtové opatření č.2/18 ze dne 7.2.2018
Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 20.12.2017
Schválený rozpočet obce na rok 2018 - ZO 20.12.2017
Rozpočtový výhled na roky 2017-2021 schválený ZO 20.12.2017
Rozpočtové opatření č.15 a 16 ze dne 29.11.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh rozpočtu roku 2018+informace o schváleném rozpočtu a očekávaném plnění rozpočtu roku 2017- Svazku obcí Blanský les -podhůří,Včelná
Rozpočtové opatření č.14/2017 ze dne 19.10.2017
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017-2021
Návrh rozpočtu obce na r. 2017
Starší dokumenty týkající se rozpočtu obce
Úřední deska - archiv změn