S Pavlem Fischerem

První venkovská debata se senátorem Pavlem Fischerem

foto - starostka uvádí debatu  foto - pohled do publika

Na 50 lidí se 25. ledna sešlo na první Jihočeské venkovské debatě v obci Dubné. Komfortní prostředí Hasičské klubovny příjemně podkreslil oheň v krbových kamnech a vlídné přijetí ze strany všech organizátorů, kteří zajistili pití, ozvučení, úpravu sálu, mikrofon pro dotazy, focení nebo třeba pohoštění pro hosty. Každému, kdo se na přípravě a průběhu večera podílel, patří veliký dík.

 

Rozhovor o práci i o životě

Venkovská debata měla podobu rozhovoru, do kterého se mohl průběžně zapojit kdokoliv z přítomných. Senátor Pavel Fischer, který byl hostem první debaty, odpovídal na otázky moderátorky Kateřiny Regendové a na otázky publika ochotně, otevřeně i s jemnou dávkou humoru. V odpovědích bylo možné najít zkušenost diplomata, politika a člověka s takovými životními zkušenostmi, které poukazují na to, že lidskost a hodnoty jako pravda, upřímnost, ale i laskavost patří do vysoké politiky stejně jako do běžného života.

 

Venkovská debata je koncipovaná jako setkání s osobností, proto se hovořilo se o celé řadě témat, která jsou Pavlu Fischerovi různým způsobem blízká. Od dětství a mládí v Praze na Vinohradech, přes zkušenosti ze spolupráce s Václavem Havlem a pobytem ve Francii, až po Evropu a současné bezpečnostní otázky v naší zemi.

 

Bezpečnost

Protože senátor Pavel Fischer je v Senátu PČR předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, byla právě bezpečnost tím úhlem pohledu, se kterým se nahlíželo na dění v zemích Evropské unie i u nás. Zvláštní pozornost si zasloužila témata jako působení čínské firmy Huawei v ČR i ve světě nebo bezpečnostní rizika plynoucí z projevů současného prezidenta. Senátor v průběhu debaty kladl zvláštní důraz na výzvu, abychom nemlčeli, pokud máme na věci svůj názor. Podle jeho slov je důležité dát vědět svým poslancům a senátorům, jak se na věci díváme, protože oni se pak ve svých jednáních a rozhodováních mohou o naše názory opřít.

 

Občanská společnost jako odolná pavučina

V závěru také přítomné povzbudil, aby vytvářeli pavučiny vztahů (v ulici, kde bydlíme, v neziskových organizacích, ve svých profesích), které zajišťují odolnost společnosti. Pavučina má mimořádné vlastnosti, je pružná: umí povolit, ale zase se vrátit nazpět. Odolnost pavučiny pak může zajistit bezpečí vůči maoismu z Pekingu, vůči manipulátorům z Moskvy, vůči islamistům, kteří se rozhodnou střílet, vůči velkým kapitalistům, kteří to tady všechno budou chtít koupit. „Síť vztahů si nesmíme nechat vzít ani technologií, ani ideologií, ani penězi, prostě bude naše,“ těmito slovy uzavřel téma občanské společnosti senátor Pavel Fischer.

Kateřina Regendová

  foto - senátor Fischer v zákulisí    foto - celkový pohled do sálu