Profil zadavatele veřejných zakázek

Profil zadavatele veřejných zakázek

Obec Dubné, jako zadavatel veřejných zakázek, které převyšují hodnotu 500.000,- Kč, uveřejňuje o nich informace prostřednictvím tzv. profilu zadavatele. Jedná se o elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, jenž umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (dříve Uveřejňovací subsystém Informačního systému o veřejných zakázkách - ISVZ US).
1) Profil zadavatele obce Dubné

2) Profil zadavatele obce Dubné pro služby, dodávky v částce nad 2 mil. Kč bez DPH a stavební práce v částce nad 6 mil. Kč bez DPH