Historie

HISTORIE  KNIHOVNY

První zapis, tehdy o Obecní veřejné knihovně byl zaznamenán v kronice obce Dubné v roce 1924 kronikářem, místopředsedou školní rady a řídícím učitelem místní školy Františkem Pelikánem.

Zápis zní takto:

Obecní veřejná knihovna založena  17. července 1922.

Předsedou knihovního výboru je František Pelikán, místopředsedou Čeněk Tomášek, jednatelem Rudolf Dolejší, pokladníkem František Bezecný, členem výboru Antonín Jungvirt a knihovníkem Václav Mugrauer.

Knihovna čítá 111 svazků a plní dobře své určení, což je vidět z velkého počtu horlivých čtenářů ze všech stavů.

 

Další informace z historie knihovny v Dubném:

Rok 1959

Místní lidová knihovna obhospodařuje 520 svazků knižního fondu. Jest hojně navštěvovaná hlavně v zimních měsících. Zájem o četbu je dobrý.

 

Rok 1960

Místní lidová knihovna půjčuje knihy každý čtvrtek od 16 do 20 hodin. Vedoucí je učitelka Karla Zemanová.

 

Rok 1961

Místní lidová knihovna byla v péči učitelky Karly Zemanové do poloviny roku 1961. Od té doby je knihovnicí učitelka Ludmila Děkanovská.

 

Rok 1973

Místní lidová knihovna má 3 587 svazků knih a odebírá 18 časopisů.

 

Rok 1974

Místní lidová knihovna je od 1.7. vedena Ivanou Kočvarovou. Knihovna má 4 660 svazků. V roce 1974 bylo 7 545 výpůjček a 23 výstavek knih. Čtenářů je 168, z toho mládeže do 15 let 110.

 

V dalších letech není  v kronice obce Dubné o knihovně již žádná zmíňka.

 

Jak šel čas s knihovnicemi ...

1975 - 1988 - Helena Pešková

.1988 - 2009 - Věra Němcová

. 2009 - 2011 - Alena Dvořáková

 

Za svoji historii se knihovna několikrát stěhovala. Podle vzpomínek návštěvníků knihovny se nacházela v místnosti domu č. 14 mezi poštou a hostincem, poté byla knihovna přestěhována do budovy bývalé Požární zbrojnice a v neposlední řadě také v dnes již zbourané budově na návsi u Obecního úřadu v takzvané Frýdovině.

V současné době se Obecní knihovna Dubné nachází v přízemí budovy Obecního úřadu Dubné č. 60.