S Markem Výborným

Venkovská debata s předsedou KDU-ČSL Markem Výborným

foto - pohled do publika, účastníci Venkovské debaty s Markem Výborným    foto - starostka obce Božena Kudláčková uvádí debatu

 

S poslancem PČR a předsedou KDU-ČSL jsme se na venkovské debatě v dubenské Hasičské klubovně sešli 25. října 2019. Ačkoliv to byl jeden z posledních slunečných podzimních dní, přišlo něco přes 30 lidí, kteří nejen naslouchali rozhovoru s osobností, ale také se spolu se svými postřehy a dotazy do debaty zapojili.

I tentokrát patří poděkování všem, kteří se na přípravě a organizaci tohoto setkání podíleli, ať už přípravou ozvučení, úpravou sálu, focením nebo přípravou pohoštění pro našeho hosta.

 

„Když se řekne KDU-ČSL, tak si všichni musí představit rodinu“

Tématem prvního bloku byla rodina, která je podle Marka Výborného „klíčovým, základním prvkem naší společnosti.“ Řeč byla o spravedlivých důchodech pro ženy, které tráví několik let výchovou dětí a doplácejí na to výší svého důchodu. S tím úzce souvisí i lidovecká snaha o započítání let vysokoškolského studia žen do výše důchodů. Zvlášť pak byla řeč o nutnosti umožnit rodičům využít zkrácené úvazky, aby měli až do deseti let dítěte dostatek potřebného času na péči, a přitom by ani toto opatření nemělo negativní dopad na výši důchodů. Dalším impulzem pro rodinný život očima lidovců je také státní podpora firem, které mohou i v malých obcích zajistit vysokorychlostní internet, a tak umožnit řadě lidí práci z domova.

Řeč byla i o odmítnutí doporučení prezidenta Miloše Zemana zrušit veškeré daňové výjimky, což by mimo jiné například znamenalo, že by každá rodina přišla o slevu na poplatníka nebo o slevy na děti. Dotazy publika posunuly debatu také k tématům elektromobility, k solárním baronům nebo k dostavbě jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně.

 

„Kdo se nepoučí, je odsouzen k tomu, aby opakoval chyby svých předků“

Marek Výborný si jako učitel dějepisu stojí za tím, že je třeba minulost reflektovat. Podle jeho slov největší službou mladé generaci jsou ještě víc než výuka ve škole osobní příběhy v našich rodinách, které můžeme svým dětem autenticky vyprávět a předat. Kromě toho: „Musíme v maximální míře bránit relativizaci hodnot.“ Podle jeho slov je třeba bránit se nepravdivým interpretacím minulosti, protože objektivní skutečnosti jednoduše existují.

 

Maturita z matematiky?

Hovořilo se také o maturitě z matematiky, která má vyhraněné zastánce jak na straně těch, kteří za ní jednoznačně stojí, tak na straně těch, kteří by ji jednak odložili do doby, než se zkvalitní její výuka a jednak ponechali jen na gymnáziích a v některých aplikovaných oborech. Marek Výborný se kloní právě k této druhé variantě.

 

Co dnešní školství nejvíc potřebuje…

„Jestli něco dnes je ve školách důležité, tak je to učit lidi kriticky myslet.“ Podle jeho slov je dnes informací obrovské množství, proto: „to co potřebujeme, je naučit děti s nimi kriticky pracovat.“

 „Kde vidím největší bolest našeho školství, tak to jsou fakulty, zejména pedagogické, které budoucí učitele připravují – například v oblasti mediální výchovy.“ Tento nedostatek lze zatím řešit dalším vzděláváním učitelů: „je to profese s celoživotním vzděláváním“. Kvalitní věci nabízí například Člověk v tísni s programem „Jeden svět na školách“, který dává k dispozici metodické pomůcky pro učitele i v oblasti mediální výchovy. Podle Výborného je správné, když část peněz od státu dostanou ředitelé na osobní ohodnocení právě proto, aby mohli odměnit ty učitele, kteří na sobě pracují a svou profesi posouvají kupředu.

 

  foto - pohled na diskutující ze zadní části klubovny    foto - Marek Výborný s moderátorkou Kateřinou Regendovou

 

Rozdělená společnost?

 „Máme ochotu se nechat vést, vyhledáváme vůdce, který věci rozhodne za nás, bude naprosto srozumitelný, my to budeme mít nalajnované a donesené na podnosu bez toho, že bychom se museli o něco starat. Já jsem přesvědčen, že to už není hledání pozitivní autority, ale sklon k vyhledávání autoritářského vůdce, což je pro nás jednodušší. Proto nemůžeme rozdělení společnosti svalovat jen na politiky, je to i náš osobní problém. Zříkáme se spoluzodpovědnosti za současnost a budoucnost naší obce, naší země.“

 

K výročním zprávám o hospodaření ČT

Řeč byla i o několika velmi aktuálních tématech. Prvním z nich byly dlouho neschválené výroční zprávy o hospodaření České televize, což pan Výborný považuje za jednoznačný dlouhodobý nátlak na vedení České televize. Totiž neschválení dvou po sobě jdoucích zpráv automaticky znamená konec Rady české televize, která volí a odvolává ředitele ČT. Tlak byl vyvíjen ze strany poslanců SPD, KSČM, částečně ČSSD, dále Trikolóry a hnutí ANO, kteří by rádi viděli vysílání České televize jako poplatnější jejich způsobu politiky.

 

K vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem

Druhým aktuálním tématem bylo vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem: „Jednoznačně to Praha měla udělat, bylo to správně, protože článek o podpoře jedné Číny do této smlouvy nepatří.“ Navíc předseda KDU-ČSL upozornil na rozdíl ve vyjádřeních pana Zaorálka (který tento krok kritizuje a hovoří o potížích ministra zahraničí) a samotného ministra zahraničí pana Petříčka, který se v žádném svém vyjádření o této aktivitě Prahy negativně nevyjádřil.

 

Ke vpádu Turecka do oblasti severní Sýrie

KDU-ČSL od samého začátku říká, že Turecko nemá být členem Evropské unie. Jeho členství v NATO vzhledem k současné situaci je problém: „Tato situace ale nemá dobré řešení. Co by vyhnání Turecka z aliance přineslo dobrého? Do budoucna věřím, že jeho členství v NATO má své výhody. Co mě vadí, je dlouhodobý vztah Turecka ke Kurdům. To je věc, před kterou by svět neměl zavírat oči a Kurdy maximálně hájit.“ Podle slov Marka Výborného je potřeba s Turky vést dialog, abychom zabránili další migrační vlně, ale nemůžeme se nechat vydírat.

 

Voda nad zlato

Posledním předmětem hovoru bylo výsostně lidovecké téma, které spatřilo světlo světa letos v létě, kdy KDU-ČSL přišla s peticí, která žádá ústavní ochranu vody. Marek Výborný k tomu řekl: „Pokud nebudeme chránit vodu a vodní zdroje, nemáme před sebou dobrou budoucnost.“  A dodal: „Je to první krok. Když budeme mít v ústavě explicitně ochranu vody a vodních zdrojů, říkáme jasně, že větším veřejným zájmem je chráněná voda než například těžení štěrkopísku. Tím se pak musí všichni řídit a na ústavu se mohou odvolávat.“ K petici je možné se kdykoliv připojit.

Kateřina Regendová

 

foto - Marek Výborný s mikrofonem a úsměvem na rtech    foto - pohled mezi účastníky Venkovské debaty

V příloze článku je plakát ke stažení v plné velikosti.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-final.pdf 9219.5 Kb