Archiv akcí

Archiv akcí

Ú n o r   2 0 1 8

. Nemysly na nesmysly - trénování paměti s paní Jakerovou ( ZŠ Dubné - 4. A ) 

 

B ř e z e n   2 0 1 8

. Nemysly na nesmysly - trénování paměti s paní Jakerovou ( ZŠ Dubné - 4. B )

. Knihařina není dřina - paní Halmlová  ( ZŠ Dubné - 6. A )

. Knihařina není dřina - paní Halmlová  ( ZŠ Dubné - 6. B )

 

D u b e n   2 0 1 8

. Noc s Andersenem - čápi a jejich pozorování v letech 2012 - 2017

. Návštěva knihovny - ( ZŠ Dubné - 2. třída )

 

Ř í j e n   2 0 1 8

. Knihařina není dřina - paní Halmlová  ( ZŠ Dubné - 6. A )

. Knihařina není dřina - paní Halmlová  ( ZŠ Dubné - 6. B )

. Skautská pošta - zapojení do soutěže