Farnost

Římskokatolická farnost Dubné

Adresa sídelní:
Římskokatolická farnost Dubné
Dubné 23
373 84 Dubné

Kostely ve farnosti
- farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Dubné

- filiální kostel sv. Linharta Čakov

Přifařené obce a jejich části:
Branišov, Čakov, Čakov - Holubovská Bašta, Čakovec, Dubné, Dubné - Jaronice, Dubné - Křenovice, Dubné - Třebín, Habří, Hradce, Jankov, Jankov - Holašovice, Kvítkovice, Lipí, Kaliště u Lipí, Žabovřesky

Farář: Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
E-mail: weishistor[zavináč]seznam.cz
Tel.: 735 700 545

Uvedená e-mailová adresa a telefonní číslo jsou soukromé kontakty na duchovního správce a lze je použít pouze v neodkladných záležitostech, jako např. předjednání termínu pohřbu, poskytnutí duchovních služeb při náhlé nemoci, ohrožení života apod. Ostatní běžné záležitosti zejména úředního charakteru (potvrzení o křtu atd.) je potřeba vyřizovat vždy osobně, nejlépe před začátkem nebo po skončení bohoslužeb. 

Pravidelné bohoslužby
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dubném
Neděle 9:00 hod.
Pátek 17:00 hod.

kostel sv. Linharta v Čakově
Neděle 11:00 hod.

 

Vstup na bohoslužby je již bez omezení, prosíme všechny návštěvníky kostela o dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření. V případě nutnosti (např. zařízení pohřbu) kontaktujte duchovního správce (tel. 735 700 545).

Křtiny, církevní sňatky, pohřby – se konají jak ve farním kostele, tak ve filiálním kostele. Svátost smíření (svatá zpověď) na základě předchozí domluvy.

Kostelnice farnosti Dubné: Dana Budíková, tel.: 608 207 493
Varhaník farnosti Dubné: František Hronek, tel.: 724 050 102

 

 


Předběžný pořad mimořádných bohoslužeb o prázdninách

 

Předběžný pořad mimořádných bohoslužeb o prázdninách, který upravován podle aktuální epidemiologické situace:

 

  1. Poutní mše svatá v Třebíně

 

V obecní kapli v Třebíně bude sloužena, jak je již tradicí – na začátku školních prázdnin, respektive první neděli o letních prázdninách – letos tedy v neděli 4. července od 11.00 hod. mše svatá při které si vyprosíme Boží požehnání a ochranu pro naše rodiny v čase prázdnin a dovolených.

 

  1. Svátek sv. Cyrila a Metoděje

Ve farním kostele v Dubném bude sloužena mše svatá ke cti slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje jako v neděli - v 9.00 hod. Ve filiálním kostele v Čakově bude sloužena mše svatá v 11. hod.

 

  1. Poutní mše svatá v Čakově

Poutní mše svatá bude sloužena na přání představitelů obce Čakov v neděli před svátkem sv. Máří Magdalény, tedy v neděli 18. července a to od 13.00 hod.

 

  1. Poutní mše svatá v kapli Čtrnácti svatých pomocníků v Branišově

Poutní mše svatá bude sloužena, jak už se stalo tradicí, v neděli před farní poutí v Dubném, tedy v neděli 8. srpna od 14.00 hod.

 

  1. Dubenská pouť

Slavnost Nanebevzetí P. Marie - 15. srpna připadá v letošním roce na neděli. Pořad bohoslužeb v našem farním chrámu bude následující:

  • sobota 14. srpna - 19.00 hod. mše svatá tzv. „pro kuchařky“
  • neděle 15. srpna – 9.00 hod. – slavnostní poutní mše svatá

 

  1. Pouť v Lipí

Poutní mše svatá v obecní kapli v Lipí ze svátku Panny Marie Královny se slaví tradičně vždy týden po pouti v Dubném. Letos tedy bude zde poutní mše svatá slavena v neděli 22. srpna a to od 11.00 hod.

 

  1. Pouť v Kališti

Poutní mše svatá v obecní kapli ze svátku svatých Andělů strážných připadá tradičně na první neděli v září, tedy na 5. září. Mše svatá bude sloužena v kapli od 11. 00 hod. a poděkujeme při ní za ochranu našim andělům strážným, zejména v uplynulém období prázdnin a letních dovolených.

 

 

Přeji Vám krásné a spokojené období letních prázdnin a dovolených. Váš duchovní správce

dr. Martin Weis