Farnost

Římskokatolická farnost Dubné

Adresa sídelní:
Římskokatolická farnost Dubné
Dubné 23
373 84 Dubné

Kostely ve farnosti
- farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Dubné

- filiální kostel sv. Linharta Čakov

Přifařené obce a jejich části:
Branišov, Čakov, Čakov - Holubovská Bašta, Čakovec, Dubné, Dubné - Jaronice, Dubné - Křenovice, Dubné - Třebín, Habří, Hradce, Jankov, Jankov - Holašovice, Kvítkovice, Lipí, Kaliště u Lipí, Žabovřesky

Farář: Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
E-mail: weishistor[zavináč]seznam.cz
Tel.: 735 700 545
Číslo účtu farnosti: 561132329/0800

Uvedená e-mailová adresa a telefonní číslo jsou soukromé kontakty na duchovního správce a lze je použít pouze v neodkladných záležitostech, jako např. předjednání termínu pohřbu, poskytnutí duchovních služeb při náhlé nemoci, ohrožení života apod. Ostatní běžné záležitosti zejména úředního charakteru (potvrzení o křtu atd.) je potřeba vyřizovat vždy osobně, nejlépe před začátkem nebo po skončení bohoslužeb. 

Pravidelné bohoslužby
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dubném
Neděle 9:00 hod.
Pátek 17:00 hod., v době letních prázdnin páteční mše sv. není.

filiální kostel sv. Linharta v Čakově
Neděle 11:00 hod.

 

 

Prosíme všechny návštěvníky kostela o dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření. V případě nutnosti (např. zařízení pohřbu) kontaktujte duchovního správce (tel. 735 700 545).

Křtiny, církevní sňatky, pohřby – se konají jak ve farním kostele, tak ve filiálním kostele. 

Kostelnice farnosti Dubné: Dana Budíková, tel.: 608 207 493
Varhaník farnosti Dubné: František Hronek, tel.: 724 050 102