Využité dotační programy

Obnova vodní nádrže na pozemku parc. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Horní nádrž

Obnova vodní nádrže na p. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádržObnova vodní nádrže na p. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádržObnova vodní nádrže na p. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádrž

 

PROJEKT:
Obnova vodní nádrže na pozemku parc. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Horní nádrž


HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích


PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Dubné
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Kotrba, Vlastimil Šilhan
DODAVATEL: HYDRO & KOV s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: k. ú. Křenovice u Dubného
CELKOVÉ náklady: 2 676 345,11 Kč
DOTACE: 1 864 000,00
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.11.2022
Cíl akce (projektu): Obnova vodní nádrže

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ: 

Foto: Horní nádrž před realizací - foto č. 1 Foto: Horní nádrž před realizací - foto č. 2

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

Foto: Horní nádrž v průběhu realizace - foto č. 1 Foto: Horní nádrž v průběhu realizace - foto č. 2

 

STAV PO REALIZACI: 

Foto: Horní nádrž po realizaci - foto č. 1 Foto: Horní nádrž po realizaci - foto č. 2

 

 

 


Obnova vodní nádrže na pozemku parc. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádrž

Obnova vodní nádrže na p. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádržObnova vodní nádrže na p. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádržObnova vodní nádrže na p. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádrž

 

PROJEKT:
Obnova vodní nádrže na pozemku parc. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádrž

HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích


PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Dubné
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Kotrba, Vlastimil Šilhan
DODAVATEL: HYDRO & KOV s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: k. ú. Křenovice u Dubného
CELKOVÉ náklady: 2 543 667,89 Kč
dotace: 1 749 000,00 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.11.2022
Cíl akce (projektu): Obnova vodní nádrže


FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ: 

Foto: Prostřední nádrž před realizací - foto č. 1 Foto: Prostřední nádrž před realizací - foto č. 2

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

Foto: Prostřední nádrž v průběhu realizace - foto č. 1 Foto: Prostřední nádrž v průběhu realizace - foto č. 2

 

STAV PO REALIZACI: 

Foto: Prostřední nádrž po realizaci - foto č. 1 Foto: Prostřední nádrž po realizaci - foto č. 2

 

 

 

 


Obec Dubné - Elektronická úřední deska

 

Logo Evropské unie         Logo Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s.        Logo Leader

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

 

Projekt
OBEC DUBNÉ - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS
Blanský les - Netolicko o.p.s.

 

Obec Dubné realizovala v roce 2022 projekt „"Obec Dubné - elektronická úřední deska“, a to v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Blanský les – Netolicko. V rámci projektu došlo k instalaci elektronické úřední desky na náměstí v obci. Jedná se o projekt, který byl realizován v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 s názvem „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj“.

 

 

Foto - elektronická úřední deska - detail                Foto - elektronická úřední deska - umístění

 

 

 

 

 

 

 


My v tom Jihočechy nenecháme II

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Obec Dubné se zapojila do programu vyhlášeného Jihočeským krajem „My v tom Jihočechy nenecháme II“ a v rámci tohoto programu podpořila 6 žádostí pro děti do 3 let věku a 4 žádosti seniorů, kteří splnili podmínky programu. Vyplaceno bylo z rozpočtu obce celkem 40.000, - Kč, z toho dotace činila 32.000,-Kč.

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 


Veřejné osvětlení – stavba č. 4 v rámci akce „Novostavba bytového domu s podporovanými byty v k. ú. Křenovice u Dubného“

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

Stavba č. 4 veřejného osvětlení v rámci akce "Novostavba bytového domu s podporovanými byty v k. ú. Křenovice u Dubného"
je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje“

 

Obec Dubné pořídila nové veřejné osvětlení v rámci výstavby bytového domu s podporovanými byty v k. ú. Křenovice u Dubného. Celkové výdaje akce byly 643.823,82 Kč. Finanční dotace z POV Jihočeského kraje 2022 činila 300.000,- Kč.

 

 

Foto 1 - nově pořízené veřejné osvětlení u bytového domu Foto 2 - nově pořízené veřejné osvětlení u bytového domu Foto 3 - nově pořízené veřejné osvětlení u bytového domu

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 


Oprava části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

Oprava části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice
je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu „Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací 2022“

 

Obec Dubné provedla celkovou opravu části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice
– nový asfaltový povrch, výměna obrubníků. Celkové výdaje akce byly 1.078.975,56 Kč.
Finanční dotace z GPJihočeského kraje 2022 činila 539.487,- Kč.

 

 

Oprava části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice                Foto - pohled na nový povrch opravené komunikace

 

 

 

 

 

 

 

 


Podpora narozených dětí z Jihočeského kraje

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

Dotační program Jihočeského kraje na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje od 1.1.2022 do 31.12.2024

 

Obec Dubné se zapojila do dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který schválil Jihočeský kraj. Účel dotace bude naplněn, pokud bude obec Dubné realizovat v termínu od 1.1.2022 do 31.3.2025 akci „Vítání občánků“ pro děti narozené od 1.1.2022 do 31.12.2024. Nárok na jednorázovou finanční podporu ve výši 5.000,- Kč/dítě od Jihočeského kraje a 5.000,- Kč/dítě od obce Dubné mají děti (zákonní zástupci), kteří se aktivně zúčastní obřadu „Vítání občánků“. Předpokládaná výše finančních prostředků od Jihočeského kraje je ve výši 400.000,- Kč.

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 


Výměna fotbalových branek a úprava brankoviště hřiště v Dubném

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 Výměna 2 ks fotbalových branek a úprava brankoviště na fotbalovém hřišti „Hajský“ bylo spolufinancováno Jihočeským krajem z dotačního programu: Podpora sportovní infrastruktury, opatření č.3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí pro rok 2022.

 

Obec Dubné provedla výměnu 2 ks fotbalových branek a úpravu brankovišť – hybridní trávník – na fotbalovém hřišti "Hajský" v Dubném. Celkové výdaje akce byly 280.030,- Kč. Finanční dotace z grantového programu Jihočeského kraje 2022 činila 64.546,- Kč.

 

Výměna fotbalových branek a úprava brankoviště hřiště v Dubném

 

 

Výměna fotbalových branek a úprava brankoviště hřiště v Dubném

 

 

 

 


Podpora sportujících dětí v žákovských kategoriích Tělovýchovné jednoty SOKOL Dubné

Podpora sportujících dětí v žákovských kategoriích Tělovýchovné jednoty SOKOL Dubné

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Mimosoutěžní činnost a nákup sportovního vybavení

byly spolufinancovány Jihočeským krajem

v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2022

 

Tělovýchovná jednota SOKOL Dubné z.s. plánuje v sezóně 2022/2023 výdaje za pořádání turnaje, účast na turnajích nebo soustředění a za nákup sportovního, tréninkového vybavení nebo klubového oblečení v celkové výši 176 100 Kč celkové uznatelné výdaje projektu činí 93 750 Kč, výše dotace Jihočeského kraje činí 75 000 Kč.


Financování úroků z úvěru – Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ

 

 

 

Financování úroků z úvěru – Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ

 

Úroky z úvěru - Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ byly spolufinancovány Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 - Opatření č. 2.

Obec Dubné má uzavřenou úvěrovou smlouvu ve výši 10 mil. Kč na akci „Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ“. Celkové zatížení obce úroky z výše uvedeného úvěru bylo pro období od 01/2020 do 12/2020 ve výši 136.728,07 Kč. Poskytnutá dotace v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2021 je 104.000,-Kč.

 

 

 

 


Oprava místní komunikace III. tř. č. 8c k. ú. Dubné (č. p. 165/15)

 

 

 

Oprava místní komunikace III. tř. č. 8c k. ú. Dubné (č. p. 165/15) je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu „Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací“ – 1. výzva pro rok 2021

 

Obec Dubné provedla celkovou opravu místní komunikace III. tř. č. 8c k. ú. Dubné (č. p. 165/15) – nový asfaltový povrch, výměna obrubníků. Celkové výdaje akce byly 989 671,87 Kč. Finanční dotace z GPJihočeského kraje 2021 činila 494.836,- Kč.

 

Foto - opravovaná komunikaceFoto - opravovaná komunikace

 

 


Vybavení knihovny a pořízení vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Dubné

 

Logo MAS Blanský les – Netolicko

 

 

Obec Dubné realizovala v roce 2021 projekt „Vybavení knihovny a pořízení vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Dubné“, a to v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Blanský les – Netolicko. V rámci projektu došlo k pořízení nových regálů do knihovny, 3 ks mobilních „párty“ stanů a 20 ks pivních setů. Jedná se o projekt, který byl realizován v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 s názvem „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj“.

Celkové náklady projektu: 257.436,53 Kč, dotace: 205.700,-- Kč

 

Foto - složené pivní setyFoto - regály v knihovněFoto - rozložený pivní set a stanFoto - regály v knihovně

 

 

 

 

 


Zásahové obleky (kabát+kalhoty), svítilny, držáky svítilny na přilbu, zásahové rukavice a rukavice CESTUS

 

 

 

 

 

Pořízení vybavení pro JSDH Dubné JPOIII - Zásahové obleky (kabát+kalhoty), svítilny, držáky svítilny na přilbu, zásahové rukavice a rukavice CESTUS - bylo financované za podpory Jihočeského kraje v rámci dotačních programů pro rok 2021 – neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – opatření č.1 – podopatření první.

Obec Dubné pořídila 2 ks zásahových obleků (kabát+kalhoty), 5 ks svítilen s držáky na přilbu, 12 párů zásahových rukavic a 10 párů rukavic CESTUS pro JSDH Dubné, která je zařazena v kategorii JPO III. Celkový finanční náklad byl 82.028,- Kč, příspěvek Jihočeského kraje 45.000,- Kč.

 

Foto - ukázka pořízeného vybavení 

 


Nákup kontejnerů na odpad a městský mobiliář

 

 

 

Nákup kontejnerů na odpad a městský mobiliář je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 – opatření 1

 

Obec Dubné nakoupila městský mobiliář (2 ks laviček, 3 ks odpadkových betonových košů) a kontejnery na tříděný odpad – 11 ks a 1 ks velkoobjemového kontejneru oceloplechového. Celkové výdaje akce byly 206.778,-Kč. Finanční dotace z POV Jihočeského kraje 2021 činila 90.000,-Kč.

 

Foto - Kontejnery na tříděný odpad Foto - koš na odpadky

Foto - Lavičky Foto - kontejnery na sklo


Podpora sportujících dětí v žákovských kategoriích Tělovýchovné jednoty SOKOL Dubné

 

 

Podpora sportujících dětí v žákovských kategoriích Tělovýchovné jednoty SOKOL Dubné

 

Mimosoutěžní činnost a nákup sportovního vybavení

byly spolufinancovány Jihočeským krajem

v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2021

 

Tělovýchovná jednota SOKOL Dubné z.s. plánuje v sezóně 2021/2022 výdaje za pořádání turnaje, účast na turnajích nebo soustředění a za nákup sportovního, tréninkového vybavení nebo klubového oblečení v celkové výši 224 440 Kč, celkové uznatelné výdaje projektu činí 166 456 Kč, výše dotace Jihočeského kraje činí 79 000 Kč.


Financování úroků z úvěru – Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Úroky z úvěru - Parkoviště u ZŠ,
interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ

byly spolufinancovány Jihočeským krajem

v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
 - Opatření č. 2, dotační titul č. 8.

 

Obec Dubné má uzavřenou úvěrovou smlouvu ve výši 10 mil. Kč na akci „Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ“. Celkové zatížení obce úroky z výše uvedeného úvěru bylo pro období od 01/2020 do 12/2020 ve výši 148.743,98 Kč. Poskytnutá dotace v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2020 je 100.000,-Kč.

 


 

 


Oprava místní komunikace v místní části Dubné – Lokalita 2, úsek“B“

obrázek - logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Projekt

Oprava místní komunikace v místní části Dubné - Lokalita 2, úsek“B“
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+
ident. číslo 117D8210D3803

 

Realizací projektu byla opravena místní komunikace III. tř. v k.ú. Dubné v ploše 517 m2. Oprava se skládala z odstranění původní asfaltové plochy, pokládky nového asfaltového povrchu a osazení nových betonových obrubníků včetně dalších doplňujících stavebních prací. Cena díla byla 882.872,93 Kč včetně DPH a výše podpory byla 600.000,-Kč.

 

Foto: opravená místní komunikace

foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 1

foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stavba sportovního areálu „Dubné“

obrázek - logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Projekt
Stavba sportovního areálu Dubné
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

ident. číslo 117D8210B2121

 

Realizací projektu bylo postaveno zázemí pro sportovní aktivity (šatny, sociální zařízení), hřiště pro beach volejbal, dětské hřiště, parkoviště, zpevněné plochy, DČOV. Cena díla byla 16.933.144,14 Kč včetně DPH a výše podpory 5.000.000,-Kč.

 

Foto: sportovní areál Dubné

foto - hříště pro beach volejbalfoto - pohled do šatnyfoto - celkový pohled na budovu zázemí pro sportovní aktivityfoto - dětské hřiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dotace na financování úroků z úvěru – Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Úroky z úvěru na akci Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné

 

byly spolufinancovány Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 – Opatření 2, dotační titul 8

 

Obec Dubné měla uzavřenou úvěrovou smlouvu ve výši 45 mil. na akci „Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné čp. 35“. Celkové zatížení obce úroky z výše uvedeného úvěru bylo pro období od 01/20 až 05/20 ve výši 12.474,22 Kč. Poskytnutá dotace v rámci programu POV pro rok 2020 je 8.732,-Kč.

 

 
 

Oprava místní komunikace v místní části Dubné – Lokalita č. 1

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Oprava místní komunikace v místní části Dubné - lokalita č. 1

 

byla financována za podpory Jihočeského kraje v rámci dotačních programů pro rok 2020 – Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020 – Opatření č.1 – Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční).

 

Obec Dubné provedla opravu místní komunikace na pozemku p. č. 727/25, 727/27 a 732 v k. ú. Dubné v délce 335,5 m. Opravou se zlepšily technické parametry komunikace. Byl položen nový asfaltobetonový povrch ve dvou vrstvách. Celkový finanční náklad akce byl 3.292.922,34 Kč. Finanční podpora od Jihočeského kraje byla 1.500.000,- Kč.

 

 

Foto - opravená místní komunikace
Foto - opravená místní komunikace

 

 

 

 


Rekonstrukce kanalizace Dubné – jihovýchod

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Rekonstrukce kanalizace Dubné - jihovýchod

byla financována za podpory Jihočeského kraje

v rámci dotačních programů pro rok 2020 - Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - 1. výzva pro rok 2020 - Opatření č. 1.

 

Obec Dubné provedla rekonstrukci kanalizačního řadu v místní části Dubné o délce cca 450 m - DN 400 a DN 500. Celkové finanční náklady na tuto akci byly 4.303.775,11 Kč s podporou Jihočeského kraje ve výši 1.500.000,- Kč.

 
 
 
 


 

 


Přenosná požární motorová stříkačka s vřetenovými uzávěry

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Pořízení mobilní hasičské stříkačky
s vřetenovými uzávěry

pro JPO-V Křenovice bylo financované za podpory Jihočeského kraje

 

v rámci dotačních programů pro rok 2020 – Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – opatření č.3 – podopatření páté (pro JSDH kategorie JPO V).

 

Obec Dubné pořídila 1 ks přenosné požární motorové stříkačky s vřetenovými uzávěry s certifikátem vydaným TÚPO č. 221/009/2016 pro JSDH Křenovice, která je zařazena v kategorii JPO V. Celkový finanční náklad byl 261.602,- Kč, příspěvek Jihočekého kraje 150.000,- Kč.

 

Foto - mobilní hasičská stříkačka pořízená v rámci dotačního programu
Foto - mobilní hasičská stříkačka pořízená v rámci dotačního programu

 


Mobilní bezpečnostní branky

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Pořízení mobilních fotbalových bezpečnostních branek

financované za podpory Jihočeského kraje
v rámci dotačních programů pro rok 2020
– DP „Podpora sportu“, Opatření č. 3 – Obnova sportovišť a jejich zázemí

 

Obec Dubné pořídila 2 ks mobilních bezpečnostních fotbalových branek pro děti a mládež. Finanční náklad byl 44.770,- Kč, podpora od Jihočeského kraje byla ve výši 30.000,- Kč.

 

Foto - mobilní bezpečnostní branky
Ukázka střešního trámu po ošetření

 


Ošetření krovu budovy Obecního úřadu Dubné proti dřevokaznému hmyzu

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Akce

Ošetření krovu budovy Obecního úřadu Dubné
proti dřevokaznému hmyzu

je spolufinancována Jihočeským krajem
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Opatření 1

 

Na budově Obecního úřadu Dubné provedla odborná firma sanaci krovu proti dřevokaznému hmyzu v rozsahu – mechanické očištění krovu, tlaková injektáž a vysokotlaký postřik. Celková cena díla je 177.333,- Kč. Jihočeský kraj přispěl finančními prostředky ve výši 60% tj. 106.399,80 Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, Opatření 1.

 

Ukázka střešního trámu po ošetření
Ukázka střešního trámu po ošetření

 

Ukázka střešního trámoví po ošetření
Ukázka střešního trámoví po ošetření

 

Otvor po tlakové injektáži
Otvor po tlakové injektáži

 

 

 

 

 


Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

obrázek - logo "Jihočeský kraj"

 

Akce

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství
je spolufinancována Jihočeským krajem
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Opatření 1, DT

 

Obec Dubné pořídila v roce 2020 2 ks zahradních travních traktorů typ: STARJET UJ 102-23 P6, 4x4 a 1 ks radlice sněhové 1,18 m na údržbu veřejného prostranství. Celkové náklady akce ve výši 339.000,-Kč. Jihočeský kraj přispěl finančními prostředky ve výši 60% celkových nákladů, a to 203.400,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, Opatření 1, DT.

 

 

foto - pohled na dva zahradní traktory

 

 

 

 

 


Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c

obrázek - logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Projekt

Oprava místní komunikace v k.ú. Dubné, MK III. tř. 3c
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

ident. číslo 117D8210A1302

 

Realizací projektu byla opravena místní komunikace III. tř. č. 3c v k.ú. Dubné v ploše cca 1298 m2. Oprava se skládala z odstranění původní asfaltové plochy, pokládky nového asfaltového povrchu a osazení nových betonových obrubníků včetně dalších doplňujících stavebních prací. Cena díla byla 1.790.705,92 Kč a výše podpory 1.253.493,-Kč.

 

foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 1foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 2foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 3foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 4

 

 

 

 

 

 


Výstavba chodníku Křenovice

obrázek - logo "Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný operační program" spolu s logem Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt

Výstavba chodníku Křenovice
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010160 

 

Realizací projektu vznikla komunikace pro pěší – chodník s parkovištěm, nové veřejné osvětlení a nová autobusová zastávka v místní části Křenovice vedoucí středem obce okolo komunikace III. třídy. Projektem se zvýšila bezpečnost chodců, kteří využívají tento chodník k cestě do zaměstnání, za službami, do školy atd. Chodník je přizpůsoben pro osoby se sníženou schopností pohybu. Stavba je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavbou vznikl chodník o celkové délce cca 611 m. Při realizaci došlo i k úpravě stávajících vidlicových křižovatek.

 

foto - pohled na nový chodník v Křenovicích, obr. č.  1foto - pohled na nový chodník v Křenovicích, obr. č.  2foto - pohled na nový chodník v Křenovicích, obr. č.  3foto - pohled na nový chodník v Křenovicích, obr. č.  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné

Logo "Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program" a logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010057 

 

Realizací projektu došlo k celkovému zvýšení odolnosti objektu požární zbrojnice v Dubném vůči účinkům mimořádných událostí a ke zlepšení podmínek pro zásahovou jednotku. Stavebními úpravami vznikla šatna pro zásahovou jednotku a sociální zázemí (WC, sprcha). Součástí stavebních prací byla i výměna 2 ks vchodových dveří a další stavební práce.

 

foto - pohled na sociální zázemí - umyvadlo, sprchafoto - pohled na sociální zázemí - WCfoto - pohled na sociální zázemí - pisoáry

 

 

 

 

 

 


Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné

obrázek - logo "Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program" spolu s logem Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010159 

 

Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání. Modernizací přírodovědné učebny povede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce klíčových komoditách – přírodní vědy a práce s digitální technologií.
Projektem se realizovaly stavební úpravy učebny (podlaha, elektroinstalace, malba atd.), dále byl instalován specializovaný nábytek a interaktivní tabule.

 

foto - pohled do interiéru přírodovědné účebny zezadu
foto - vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné - blíže neurčené elektronické zařízení
foto - vybavení přírodovědné učebny - zařízení stolku vyučujícího

 

 

 

 

 

 


Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

obrázek - logo Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu a logo Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003061

 

Realizace projektu stavebními úpravami ve škole umožní rozšíření nedostatečné kapacity
ve vazbě na území se SVL ve škole v obci Dubné a v místních částí obce.

Celkem vzniklo šest nových kompletně vybavených kmenových učeben včetně prostor souvisejících s provozem školy, dále také nová, vybavení odborná učebna dílen.

Díky stavební, úpravám jsou nové prostory bezbariérové a umožní tak zapojení osob se sníženou schopností pohybu do vzdělávání ve škole.

Součástí projektových aktivit bylo také zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu a v rámci vedlejších výdajů také úprava venkovního prostranství.

foto - celkový pohled na novou budovu školy a přestavěný pavilon školní jídelny

 

 

 

 


Přístavba hasičské zbrojnice - objekt technického vybavení, Křenovice čp. 15

Obrázek - znak Jihočeského kraje

Obec Dubné zrealizovala v roce 2018 investiční akci přístavbu hasičské zbrojnice v Křenovicích čp.15 ve finančním objemu 1.250.200,-Kč bez DPH. Projekt byl podpořen investiční dotací ve výši 200.000,-Kč od Jihočeského kraje z programu „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“. Projekt obsahoval rozšíření stávající hasičské zbrojnice z důvodu nedostatečného místa pro umístění dopravního zásahového automobilu a jeho přípojného vozíku.

Budova hasičské zbrojnice v Křenovicích čp. 15

 

 

 

 

 


MŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovy

Obec Dubné provedla v roce 2017 investici v budově mateřské školy Dubné čp.127, která se skládala ze zateplení obvodového pláště budovy, střechy, instalace vzduchotechniky a výměny topného systému.
V současné době je budova vytápěna zemním plynem. Projekt byl podpořen finanční dotací z operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg.číslo CZ.05.518/0.0/0.0/15_019/0001726. Celková částka investice byla 2.872.198,-Kč včetně DPH.

foto - pohled na budovu mateřské školy

obrázek - logo Fondu soudržnosti Evropské unie, Operační program Životní prostředíobrázek - logo Ministerstva životního prostředí

 

 

 

 

 


Dopravní automobil pro JSDH Dubné

Projekt byl navržen se záměrem pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Dubné, která se nachází na území ohroženém zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Pořízený dopravní automobil, který zvýší připravenost JSDH Dubné, se stane hlavním vozidlem v případě evakuace a nouzového zásobování obcí v zásahovém území jednotky. Navržené technické řešení splňuje technické podmínky stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb., ve znění vyhlášky 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění.

obrázek - logo Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

 

 


Nové vybavení základní školy spolufinancované Evropskou unií

V rámci projektu Vybavení Základní školy Dubné byly čtyři kmenové třídy základní školy vybaveny interaktivními tabulemi včetně učitelských počítačů. Pro výuku přírodovědných oborů byl z projektu pořízen moderní měřící systém pro počítačem podporované měření Pasco, sada sedmi žákovských tabletů pro skupinovou výuku, které mohou být využity nejen ve výuce přírodních věd, a některé další výukové pomůcky. 

Nově pořízené vybavení pomůže zlepšit kvalitu výuky v ZŠ Dubné a přispěje ke zvýšení atraktivity nejen přírodovědných a technických oborů.

obrázek - logo Evropského fondu pro regionální rozvoj Směr budoucnost - cíl prosperita s textem "Tento projekt Vybavení Základní školy Dubné, registrační číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03226 je spolufinancován Evropskou unií.