Využité dotační programy
Kanalizace Dubné - západREKONSTRUKCE LESNÍ CESTY ,,VRÁŽ" V OBCI DUBNÉ NA PARC. C. 425/1, 879, 420/1 A 1397 V K. Ú. KRENOVICE
Záštita 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. Františka Talíře
Obnova vodní nádrže na pozemku parc. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Horní nádrž
Obnova vodní nádrže na pozemku parc. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádrž
Obec Dubné - Elektronická úřední deska
My v tom Jihočechy nenecháme II
Veřejné osvětlení – stavba č. 4 v rámci akce „Novostavba bytového domu s podporovanými byty v k. ú. Křenovice u Dubného“
Oprava části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice
Podpora narozených dětí z Jihočeského kraje
Výměna fotbalových branek a úprava brankoviště hřiště v Dubném
Podpora sportujících dětí v žákovských kategoriích Tělovýchovné jednoty SOKOL Dubné
Financování úroků z úvěru – Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ
Oprava místní komunikace III. tř. č. 8c k. ú. Dubné (č. p. 165/15)
Vybavení knihovny a pořízení vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Dubné
Zásahové obleky (kabát+kalhoty), svítilny, držáky svítilny na přilbu, zásahové rukavice a rukavice CESTUS
Nákup kontejnerů na odpad a městský mobiliář
Podpora sportujících dětí v žákovských kategoriích Tělovýchovné jednoty SOKOL Dubné
Financování úroků z úvěru – Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ
Oprava místní komunikace v místní části Dubné – Lokalita 2, úsek“B“
Stavba sportovního areálu „Dubné“
Dotace na financování úroků z úvěru – Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné
Oprava místní komunikace v místní části Dubné – Lokalita č. 1
Rekonstrukce kanalizace Dubné – jihovýchod
Přenosná požární motorová stříkačka s vřetenovými uzávěry
Mobilní bezpečnostní branky
Ošetření krovu budovy Obecního úřadu Dubné proti dřevokaznému hmyzu
Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství
Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c
Výstavba chodníku Křenovice
Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné
Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné
Přístavba hasičské zbrojnice - objekt technického vybavení, Křenovice čp. 15
MŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovy
Dopravní automobil pro JSDH Dubné
Nové vybavení základní školy spolufinancované Evropskou unií