Využité dotační programy

Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c

Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c

 

Projekt

Oprava místní komunikace v k.ú. Dubné, MK III. tř. 3c
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

ident. číslo 117D8210A1302

 

Realizací projektu byla opravena místní komunikace III. tř. č. 3c v k.ú. Dubné v ploše cca 1298 m2. Oprava se skládala z odstranění původní asfaltové plochy, pokládky nového asfaltového povrchu a osazení nových betonových obrubníků včetně dalších doplňujících stavebních prací. Cena díla byla 1.790.705,92 Kč a výše podpory 1.253.493,-Kč.

 

Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3cOprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3cOprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3cOprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c

 

 

 

 

 

 

Výstavba chodníku Křenovice

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Výstavba chodníku Křenovice
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010160 

 

Realizací projektu vznikla komunikace pro pěší – chodník s parkovištěm, nové veřejné osvětlení a nová autobusová zastávka v místní části Křenovice vedoucí středem obce okolo komunikace III. třídy. Projektem se zvýšila bezpečnost chodců, kteří využívají tento chodník k cestě do zaměstnání, za službami, do školy atd. Chodník je přizpůsoben pro osoby se sníženou schopností pohybu. Stavba je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavbou vznikl chodník o celkové délce cca 611 m. Při realizaci došlo i k úpravě stávajících vidlicových křižovatek.

 

Výstavba chodníku KřenoviceVýstavba chodníku KřenoviceVýstavba chodníku KřenoviceVýstavba chodníku Křenovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010057 

 

Realizací projektu došlo k celkovému zvýšení odolnosti objektu požární zbrojnice v Dubném vůči účinkům mimořádných událostí a ke zlepšení podmínek pro zásahovou jednotku. Stavebními úpravami vznikla šatna pro zásahovou jednotku a sociální zázemí (WC, sprcha). Součástí stavebních prací byla i výměna 2 ks vchodových dveří a další stavební práce.

 

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci DubnéRekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci DubnéRekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné

 

 

 

 

 

 

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010159 

 

Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání. Modernizací přírodovědné učebny povede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce klíčových komoditách – přírodní vědy a práce s digitální technologií.
Projektem se realizovaly stavební úpravy učebny (podlaha, elektroinstalace, malba atd.), dále byl instalován specializovaný nábytek a interaktivní tabule.

 

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné

 

 

 

 

 

 

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003061

 

Realizace projektu stavebními úpravami ve škole umožní rozšíření nedostatečné kapacity
ve vazbě na území se SVL ve škole v obci Dubné a v místních částí obce.

Celkem vzniklo šest nových kompletně vybavených kmenových učeben včetně prostor souvisejících s provozem školy, dále také nová, vybavení odborná učebna dílen.

Díky stavební, úpravám jsou nové prostory bezbariérové a umožní tak zapojení osob se sníženou schopností pohybu do vzdělávání ve škole.

Součástí projektových aktivit bylo také zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu a v rámci vedlejších výdajů také úprava venkovního prostranství.

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

 

 

 

 

Přístavba hasičské zbrojnice - objekt technického vybavení, Křenovice čp. 15

Obec Dubné zrealizovala v roce 2018 investiční akci přístavbu hasičské zbrojnice v Křenovicích čp.15 ve finančním objemu 1.250.200,-Kč bez DPH. Projekt byl podpořen investiční dotací ve výši 200.000,-Kč od Jihočeského kraje z programu „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“. Projekt obsahoval rozšíření stávající hasičské zbrojnice z důvodu nedostatečného místa pro umístění dopravního zásahového automobilu a jeho přípojného vozíku.

Budova hasičské zbrojnice v Křenovicích čp. 15

 

 

 

 

 

MŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovy

Obec Dubné provedla v roce 2017 investici v budově mateřské školy Dubné čp.127, která se skládala ze zateplení obvodového pláště budovy, střechy, instalace vzduchotechniky a výměny topného systému.
V současné době je budova vytápěna zemním plynem. Projekt byl podpořen finanční dotací z operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg.číslo CZ.05.518/0.0/0.0/15_019/0001726. Celková částka investice byla 2.872.198,-Kč včetně DPH.

MŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovy

MŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovyMŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovy

 

 

 

 

 

Dopravní automobil pro JSDH Dubné

Projekt byl navržen se záměrem pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Dubné, která se nachází na území ohroženém zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Pořízený dopravní automobil, který zvýší připravenost JSDH Dubné, se stane hlavním vozidlem v případě evakuace a nouzového zásobování obcí v zásahovém území jednotky. Navržené technické řešení splňuje technické podmínky stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb., ve znění vyhlášky 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění.

Dopravní automobil pro JSDH Dubné

 

 

 

Nové vybavení základní školy spolufinancované Evropskou unií

V rámci projektu Vybavení Základní školy Dubné byly čtyři kmenové třídy základní školy vybaveny interaktivními tabulemi včetně učitelských počítačů. Pro výuku přírodovědných oborů byl z projektu pořízen moderní měřící systém pro počítačem podporované měření Pasco, sada sedmi žákovských tabletů pro skupinovou výuku, které mohou být využity nejen ve výuce přírodních věd, a některé další výukové pomůcky. 

Nově pořízené vybavení pomůže zlepšit kvalitu výuky v ZŠ Dubné a přispěje ke zvýšení atraktivity nejen přírodovědných a technických oborů.

Nové vybavení základní školy spolufinancované Evropskou unií