Využité dotační programy

Výstavba chodníku Křenovice

obrázek - logo "Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný operační program" spolu s logem Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt

Výstavba chodníku Křenovice
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010160 

 

Realizací projektu vznikla komunikace pro pěší – chodník s parkovištěm, nové veřejné osvětlení a nová autobusová zastávka v místní části Křenovice vedoucí středem obce okolo komunikace III. třídy. Projektem se zvýšila bezpečnost chodců, kteří využívají tento chodník k cestě do zaměstnání, za službami, do školy atd. Chodník je přizpůsoben pro osoby se sníženou schopností pohybu. Stavba je řešena bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavbou vznikl chodník o celkové délce cca 611 m. Při realizaci došlo i k úpravě stávajících vidlicových křižovatek.

 

foto - pohled na nový chodník v Křenovicích, obr. č.  1foto - pohled na nový chodník v Křenovicích, obr. č.  2foto - pohled na nový chodník v Křenovicích, obr. č.  3foto - pohled na nový chodník v Křenovicích, obr. č.  4