Kostel

Kostel on-line

Vítejte na pomyslném prahu farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Dubném!

 

Nejbližší události v kostele:

 

 • Neděle 28.02.2021 (2. neděle postní):
  • 08:30 hod. - pobožnost křížové cesty
  • 09:00 hod. - mše sv., po ní výstav Nejsvětější svátosti, adorace, litanie, svátostné požehnání
  • Po skončení bohoslužeb v kostele bude podávání sv. příjímání venku před kostelem u sochy P. Marie
    
 • Úterý 18:00 hod. - přednáška z cyklu České nebe s prof. Martinem Weisem, program zde:
   
 • Pátek 17:00 hod. - páteční mše svatá,

 

Z důvodu koronavirové krize jsou bohoslužby stále až do odvolání bez účasti lidu. Výjimku mají pouze členové rodiny a blízcí zadavatele úmyslu mše sv. do celkového povoleného počtu osob v kostele zahrnující i účinkující. Svou účast domluvte předem s paní kostelnicí (tel. 608207493). 

V případě nutnosti (např. zařízení pohřbu) kontaktujte duchovního správce (tel. 735 700 545).

Úmysly mší svatých pro příští kalendářní rok je možné zadat na tomto elektronickém formuláři, nebo domluvit v běžné pracovní době na tel. čísle 399 499 058. Celkový seznam úmyslů pro mše sv. v r. 2021 je zde.

Návštěvníci online bohoslužeb mohou přispět do "virtuální sbírky" na režijní náklady farnosti příspěvkem na účet farnosti u České spořitelny a.s.: číslo účtu/kód banky 561132329/0800. Za měsíc duben se tak sešlo celkem 11.000,- Kč, v květnu 23.805,- Kč, v červnu 19.700,- Kč, v červenci 9.600,- v srpnu 15.000,- Kč, v září 8.600,- Kč, v říjnu 11.600,- Kč, v listopadu 18.500,- Kč a v prosinci 25.300,- Kč + 100 € od dárkyně z Vídně.
Kdo budete chtít potvrzení o daru, zašlete své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu, na kterou chcete potrvzení doručit, na e-mail: weis@tf.jcu.cz
Děkujeme za Vaše dary.

Záznam ze štědrovečerní mše sv. na návsi v Dubném

Záznam programu Noc kostelů virtuálně z Českobudějovické diecéze

Záznam vystoupení Dubenské scholy dne 13. 2. 2020
v kostele Svaté rodiny v Č. Budějovicích

 

 Vaše vzkazy, náměty a připomínky pište na adresu: kamery@dubne.cz