Kostel

Kostel on-line

Vítejte na pomyslném prahu farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Dubném!

 

Návštěvníci online bohoslužeb mohou přispět do "virtuální sbírky" na režijní náklady farnosti příspěvkem na účet farnosti u České spořitelny a.s.: číslo účtu/kód banky 561132329/0800. Za měsíc duben se tak sešlo celkem 11.000,- Kč. 
Kdo budete chtít potvrzení o daru, zašlete své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu, na kterou chcete potrvzení doručit, na e-mail: weis@tf.jcu.cz
Děkujeme za Vaše dary.

 

Nejbližší události v kostele:                                

Neděle  24.05.2020 09:00 hod. - Slavnost Nanebevstoupení Páně - mše sv.,
                                výstav Nejsvětější sv., krátká adorace,
                                litanie, svátostné požehnání
                   10:30 hod. - pro účastníky mše sv. podávání
                                sv. přijímání venku u sochy P. Marie.
                  
Středa  27.05.2020 18:00 hod. - Duchovní portréty osobností českých
                                a světových dějin (Anežka česká,
                                aneb princezna řeholnicí)

                                (krátká přednáška prof. Martina Weise),
                                závěrem odpovědi na zaslané dotazy
 
Pátek   29.05.2020 17:00 hod. - mše sv., adorace, svátostné požehnání
                   18:00 hod. - za příznivého počasí májová pobožnost
                                u sochy Panny Marie před kostelem.

 
Neděle  31.05.2020 09:00 hod. - Slavnost Seslání Ducha Svatého - mše sv.,
                                výstav Nejsvětější sv., krátká adorace,
                                litanie, svátostné požehnání
                   10:30 hod. - pro účastníky mše sv. podávání
                                sv. přijímání venku u sochy P. Marie.


Středa  03.06.2020 18:00 hod. - Duchovní portréty osobností českých
                                a světových dějin (Anděl z Dachau,
                                mučedník blíženecké lásky)

                                (krátká přednáška prof. Martina Weise),
                                závěrem odpovědi na zaslané dotazy
 
Pátek   12.06.2020              v rámci virtuální Noci kostelů: 
                   17:00 hod. - mše svatá, adorace Nejsvětější svátosti,
                                litanie, svátostné požehnání             
                   18:00 hod. - Duchovní portréty osobností českých
                                a světových dějin (Josef Hlouch,
                                služebník Boží)

                                (závěrečná přednáška prof. Martina Weise),
                                závěrem odpovědi na zaslané dotazy
 

 Vaše vzkazy, náměty a připomínky pište na adresu: kamery@dubne.cz