Kostel

Kostel on-line

Vítejte na pomyslném prahu farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Dubném!

 

Návštěvníci online bohoslužeb mohou přispět do "virtuální sbírky" na režijní náklady farnosti příspěvkem na účet farnosti u České spořitelny a.s.: číslo účtu/kód banky 561132329/0800. Za měsíc duben se tak sešlo celkem 11.000,- Kč, v květnu 23.805,- Kč, v červnu 19.700,- Kč, v červenci 9.600,- v srpnu 15.000,- Kč. 
Kdo budete chtít potvrzení o daru, zašlete své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu, na kterou chcete potrvzení doručit, na e-mail: weis@tf.jcu.cz
Děkujeme za Vaše dary.

 

Nejbližší události v kostele:

 

 Vaše vzkazy, náměty a připomínky pište na adresu: kamery@dubne.cz