Kostel

Kostel on-line

Vítejte na pomyslném prahu farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Dubném!

     Pro všechny zájemce, kteří z nějakého důvodu nemohou kostel navštívit osobně, jsme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Dubné připravili živé obrazové a zvukové vysílání. Vysílání probíhá nepřetržitě s výjimkou bohoslužeb soukromého charakteru (třeba svatba, pohřeb) a údržby kostela. Abychom se vyhnuli jakýmkoli případným problémům s dodržováním příslušných ustanovení evropského nařízení o ochraně osobních údajů, nejsou v záběru žádné účinkující osoby.

     Přesto, že se jedná pouze o virtuální návštěvu kostela, pamatujme, prosím, na to, že hledíme na oltář se svatostánkem, kde se (stejně jako v jiných kostelích) přechovává Eucharistie. Na tuto skutečnost nás upozorňuje tzv. Věčné světlo, jehož odlesk je dobře patrný při setmění. Pro věřícího katolíka je to tedy místo největší úcty.

     

 

Vaše vzkazy, náměty a připomínky pište na adresu: kamery@dubne.cz