Kostel

Kostel on-line

Vítejte na pomyslném prahu farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Dubném!

 

Nejbližší události v kostele:

  • Neděle 09:00 hod. - mše sv., po ní výstav Nejsvětější svátosti, adorace, adventní litanie, svátostné požehnání,
  • Úterý  18:00 hod. - přednáška prof. Martina Weise z_cyklu "České nebe". Bližší informace zde.
  • Pátek  17:00 hod. - mše sv., po ní výstav Nejsvětější svátosti, litanie, pobožnost za odvrácení pandemie nakažlivé nemoci.

 

Z důvodu koronavirové krize jsou bohoslužby stále až do odvolání bez účasti lidu. Výjimku mají pouze členové rodiny a blízcí zadavatele úmyslu mše sv. do celkového povoleného počtu osob v kostele zahrnzjící i účinkující. Svou účast domluvte předem s paní kostelnicí (tel. 608207493). V pátek je možné přijít na mši sv. alespoň 15 min. před začátkem mše, raději dříve. Po naplnění max. počtu osob v kostele a nejpozději před začátkem bohoslužby bude kostel uzavřen. Děkujeme za pochopení.

V případě nutnosti (např. zařízení pohřbu) kontaktujte duchovního správce (tel. 735 700 545).

Úmysly mší svatých pro příští kalendářní rok je možné zadat na tomto elektronickém formuláři, nebo domluvit v běžné pracovní době na tel. čísle 399 499 058. Celkový seznam úmyslů pro mše sv. v r. 2021 je zde.

Návštěvníci online bohoslužeb mohou přispět do "virtuální sbírky" na režijní náklady farnosti příspěvkem na účet farnosti u České spořitelny a.s.: číslo účtu/kód banky 561132329/0800. Za měsíc duben se tak sešlo celkem 11.000,- Kč, v květnu 23.805,- Kč, v červnu 19.700,- Kč, v červenci 9.600,- v srpnu 15.000,- Kč, v září 8.600,- Kč, v říjnu 11.600,- Kč. 
Kdo budete chtít potvrzení o daru, zašlete své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu, na kterou chcete potrvzení doručit, na e-mail: weis@tf.jcu.cz
Děkujeme za Vaše dary.


Záznam programu Noc kostelů virtuálně z Českobudějovické diecéze

Záznam vystoupení Dubenské scholy dne 13. 2. 2020
v kostele Svaté rodiny v Č. Budějovicích

 

 Vaše vzkazy, náměty a připomínky pište na adresu: kamery@dubne.cz