Kostel

Kostel on-line

Vítejte na pomyslném prahu farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Dubném!

 

 

 

Program dalších bohoslužeb a akcí v kostele:

 

  • Pátek 14.05.2021 17:00 hod. - mše svatá s májovou pobožností
     
  • Neděle 16.05.2021 09:00 hod. - mše svatá ze svátku Nanebevstoupení Páně, výstav Nejsvětější svátosti, adorace, litanie, požehnání, poté podávání sv. příjímání u sochy P. Marie před kostelem

 

Z důvodu koronavirové pandemie je fyzická účast na bohoslužbách v kostele o nedělích a svátcích stále omezena s ohledem na kapacitu kostela a nutnost zachovávat stanovené rozestupy a další opatření. Přednost mají členové rodiny a blízcí zadavatele úmyslu mše sv., ostatní do celkového max. možného počtu přítomných osob v kostele. Svou účast v neděli či ve svátek domluvte, prosím, s pí kostelnicí (tel. 608 207 493). V případě potřeby zařízení pohřbu, svátosti smíření, křtu, apod. kontaktujte duchovního správce (tel. 735 700 545). 

 

Celkový seznam úmyslů pro mše sv. v r. 2021 je zde.

Návštěvníci online bohoslužeb mohou přispět do "virtuální sbírky" na režijní náklady farnosti příspěvkem na účet farnosti u České spořitelny a.s.: číslo účtu/kód banky 561132329/0800. Za loňský rok 2020 se tímto způsobem sešlo celkem 142.505,- Kč. V lednu letošního roku činila virtuální sbírka 6.250, v únoru 5.750, v březnu 17.150, a v dubnu 6.350 Kč. Obec Dubné darovala farnosti na opravu kostela 50.000,- Kč.
Kdo budete chtít potvrzení o daru, zašlete své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu, na kterou chcete potrvzení doručit, na e-mail: weis@tf.jcu.cz
Děkujeme za Vaše dary.

 

Záznam mše sv. z neděle 04.04.2021 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Záznam ze štědrovečerní mše sv. na návsi v Dubném

Záznam programu Noc kostelů virtuálně z Českobudějovické diecéze

Záznam vystoupení Dubenské scholy dne 13. 2. 2020
 v kostele Svaté rodiny v Č. Budějovicích
 

 Vaše vzkazy, náměty a připomínky pište na adresu: kamery@dubne.cz