Kostel

Kostel on-line

Vítejte na pomyslném prahu farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Dubném!

     Pro všechny zájemce, kteří z nějakého důvodu nemohou kostel navštívit osobně, jsme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Dubné připravili živé obrazové a zvukové vysílání. Vysílání probíhá nepřetržitě s výjimkou bohoslužeb soukromého charakteru (třeba svatba, pohřeb) a údržby kostela. Abychom se vyhnuli jakýmkoli případným problémům s dodržováním příslušných ustanovení evropského nařízení o ochraně osobních údajů, nejsou v záběru žádné účinkující osoby.

     Přesto, že se jedná pouze o virtuální návštěvu kostela, pamatujme, prosím, na to, že hledíme na oltář se svatostánkem, kde se (stejně jako v jiných kostelích) přechovává Eucharistie. Na tuto skutečnost nás upozorňuje tzv. Věčné světlo, jehož odlesk je dobře patrný při setmění. Pro věřícího katolíka je to tedy místo největší úcty!

       Chválena a velebena budiž bez ustání Nejsvětější Svátost oltářní!

 

Vaše vzkazy, náměty a připomínky pište na adresu: kamery@dubne.cz