Kostel

Kostel

Živé vysílání z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Dubném

Vítejte na pomyslném prahu farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Dubném!

 

 

Program dalších bohoslužeb v kostele:
 

  • Pátek 17:00 hod. - mše sv.
  • Neděle 09:00 hod. - mše sv.

.

 

Zápis intence (úmyslu mše sv.) pro rok 2023 

Celkový seznam úmyslů mší sv. pro r. 2023

 

Prosíme všechny návštěvníky kostela o dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření. V případě nutnosti (např. zařízení pohřbu) kontaktujte duchovního správce (tel. 735 700 545).

 

Návštěvníci bohoslužeb mohou přispět do "virtuální sbírky" na režijní náklady farnosti příspěvkem na účet farnosti u České spořitelny a.s.: číslo účtu/kód banky 561132329/0800. Do zprávy pro příjemce napište, prosím: "Dar pro kostel". Za rok 2020 se tímto způsobem sešlo celkem 142.505,- Kč. V lednu roku 2021 činila virtuální sbírka 6.250, v únoru 5.750, v březnu 17.150, v dubnu 6.350, v květnu 16.400, v červnu 8.900, v červenci 13.200, v srpnu 7.700, v září 20.200, v říjnu 6.800, v listopadu 13.200 a v prosinci 74.200 Kč. Obec Dubné darovala farnosti na opravu kostela 50.000,- Kč.
Kdo budete chtít potvrzení o daru, zašlete své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu, na kterou chcete potrvzení doručit, na e-mail: weis@tf.jcu.cz
Děkujeme za Vaše dary.

 

Záznam mše sv. z neděle 04.04.2021 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Záznam ze štědrovečerní mše sv. na návsi v Dubném


Záznam programu Noc kostelů virtuálně z Českobudějovické diecéze

Záznam vystoupení Dubenské scholy dne 13. 2. 2020
 v kostele Svaté rodiny v Č. Budějovicích
 

 Vaše vzkazy, náměty a připomínky pište na adresu: kamery@dubne.cz