Výroční zprávy o poskytování informací
Výroční zpráva za r. 2022 o činnosti obce Dubné v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za r. 2021 o činnosti obce Dubné v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za r. 2020 o činnosti obce Dubné v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2019
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2018
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2017
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2016
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2015
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2014
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2013
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2012
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2011
Výr. zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., za rok 2010