Důležitá tel. čísla

Důležitá telefonní čísla

Nejdůležitější telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém – 112
Policie ČR – 158
Zdravotnická záchranná služba – 155
Hasiči ČR – 150
Havárie rozvodu el. energie – 800 225 577
Havárie rozvodu plynu – 1239
Havárie rozvodu vody – 800 120 112, 387 761 911
Poruchy veřejného osvětlení - 777 223 611