Ceník

CENÍK OBECNÍ KNIHOVNY DUBNÉ

Registrační poplatek

dospělí                           -    50,- Kč

.  děti a studenti               -    20,- Kč

  

. registrační poplatek platí na jeden kalendářní rok

 

VEŘEJNÝ INTERNET

. zdarma

 

POPLATKY ZA UPOMÍNKY

základní výpůjční doba knih          -  1 měsíc

.  základní vypůjční doba časopisů   -  1 týden

. výpůjční dobu lze 3x prodloužit    - osobní návštěvou

                                                          - telefonicky

                                                          - e-mailem

                                                            knihovna@dubne.cz

. 1. upomínka ( 14 dní po výpůjční době )          -   10,- Kč

. 2. upomínka ( 14 dní od data zasl. 1. up.)        -   20,- Kč

. 3. upomínka ( 14 dní od data zasl. 2. up.)       -   30,- Kč 

. 4. upomínací dopis                                           - 100,- Kč

 

ZTRÁTA KNIHY, ČASOPISU, CD-ROMU

. tržní cena knihy v době ztráty + pokuta   -       20,- Kč

 ( náklady spojené se ztrátou )

 

ZTRÁTA ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU

. manipulační poplatek          -   5,- Kč

 

POŠKOZENÍ ČÁROVÉHO KÓDU

. poplatek za poškození        -   2,-Kč