Využité dotační programy

Oprava místní komunikace v místní části Dubné – Lokalita 2, úsek“B“

obrázek - logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Projekt

Oprava místní komunikace v místní části Dubné - Lokalita 2, úsek“B“
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+
ident. číslo 117D8210D3803

 

Realizací projektu byla opravena místní komunikace III. tř. v k.ú. Dubné v ploše 517 m2. Oprava se skládala z odstranění původní asfaltové plochy, pokládky nového asfaltového povrchu a osazení nových betonových obrubníků včetně dalších doplňujících stavebních prací. Cena díla byla 882.872,93 Kč včetně DPH a výše podpory byla 600.000,-Kč.

 

Foto: opravená místní komunikace

foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 1

foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 2