Využité dotační programy

Oprava části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

Oprava části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice
je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu „Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací 2022“

 

Obec Dubné provedla celkovou opravu části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice
– nový asfaltový povrch, výměna obrubníků. Celkové výdaje akce byly 1.078.975,56 Kč.
Finanční dotace z GPJihočeského kraje 2022 činila 539.487,- Kč.

 

 

Oprava části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice                Foto - pohled na nový povrch opravené komunikace