Využité dotační programy

MŠ Dubné čp. 127 - snížení energetické náročnosti budovy

Obec Dubné provedla v roce 2017 investici v budově mateřské školy Dubné čp.127, která se skládala ze zateplení obvodového pláště budovy, střechy, instalace vzduchotechniky a výměny topného systému.
V současné době je budova vytápěna zemním plynem. Projekt byl podpořen finanční dotací z operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, reg.číslo CZ.05.518/0.0/0.0/15_019/0001726. Celková částka investice byla 2.872.198,-Kč včetně DPH.

foto - pohled na budovu mateřské školy

obrázek - logo Fondu soudržnosti Evropské unie, Operační program Životní prostředíobrázek - logo Ministerstva životního prostředí