Využité dotační programy

Stavba sportovního areálu „Dubné“

Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c

 

Projekt
Stavba sportovního areálu Dubné
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

ident. číslo 117D8210B2121

 

Realizací projektu bylo postaveno zázemí pro sportovní aktivity (šatny, sociální zařízení), hřiště pro beach volejbal, dětské hřiště, parkoviště, zpevněné plochy, DČOV. Cena díla byla 16.933.144,14 Kč včetně DPH a výše podpory 5.000.000,-Kč.

 

Foto: sportovní areál Dubné

Stavba sportovního areálu „Dubné“Stavba sportovního areálu „Dubné“Stavba sportovního areálu „Dubné“Stavba sportovního areálu „Dubné“