Využité dotační programy

Stavba sportovního areálu „Dubné“

obrázek - logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Projekt
Stavba sportovního areálu Dubné
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

ident. číslo 117D8210B2121

 

Realizací projektu bylo postaveno zázemí pro sportovní aktivity (šatny, sociální zařízení), hřiště pro beach volejbal, dětské hřiště, parkoviště, zpevněné plochy, DČOV. Cena díla byla 16.933.144,14 Kč včetně DPH a výše podpory 5.000.000,-Kč.

 

Foto: sportovní areál Dubné

foto - hříště pro beach volejbalfoto - pohled do šatnyfoto - celkový pohled na budovu zázemí pro sportovní aktivityfoto - dětské hřiště