Využité dotační programy

Podpora narozených dětí z Jihočeského kraje

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

Dotační program Jihočeského kraje na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje od 1.1.2022 do 31.12.2024

 

Obec Dubné se zapojila do dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který schválil Jihočeský kraj. Účel dotace bude naplněn, pokud bude obec Dubné realizovat v termínu od 1.1.2022 do 31.3.2025 akci „Vítání občánků“ pro děti narozené od 1.1.2022 do 31.12.2024. Nárok na jednorázovou finanční podporu ve výši 5.000,- Kč/dítě od Jihočeského kraje a 5.000,- Kč/dítě od obce Dubné mají děti (zákonní zástupci), kteří se aktivně zúčastní obřadu „Vítání občánků“. Předpokládaná výše finančních prostředků od Jihočeského kraje je ve výši 400.000,- Kč.