Využité dotační programy

Oprava místní komunikace v místní části Dubné – Lokalita č. 1

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Oprava místní komunikace v místní části Dubné - lokalita č. 1

 

byla financována za podpory Jihočeského kraje v rámci dotačních programů pro rok 2020 – Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020 – Opatření č.1 – Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční).

 

Obec Dubné provedla opravu místní komunikace na pozemku p. č. 727/25, 727/27 a 732 v k. ú. Dubné v délce 335,5 m. Opravou se zlepšily technické parametry komunikace. Byl položen nový asfaltobetonový povrch ve dvou vrstvách. Celkový finanční náklad akce byl 3.292.922,34 Kč. Finanční podpora od Jihočeského kraje byla 1.500.000,- Kč.

 

 

Foto - opravená místní komunikace
Foto - opravená místní komunikace