Využité dotační programy

Rekonstrukce kanalizace Dubné – jihovýchod

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Rekonstrukce kanalizace Dubné - jihovýchod

byla financována za podpory Jihočeského kraje

v rámci dotačních programů pro rok 2020 - Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - 1. výzva pro rok 2020 - Opatření č. 1.

 

Obec Dubné provedla rekonstrukci kanalizačního řadu v místní části Dubné o délce cca 450 m - DN 400 a DN 500. Celkové finanční náklady na tuto akci byly 4.303.775,11 Kč s podporou Jihočeského kraje ve výši 1.500.000,- Kč.