Využité dotační programy

Nákup kontejnerů na odpad a městský mobiliář

 

 

 

Nákup kontejnerů na odpad a městský mobiliář je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 – opatření 1

 

Obec Dubné nakoupila městský mobiliář (2 ks laviček, 3 ks odpadkových betonových košů) a kontejnery na tříděný odpad – 11 ks a 1 ks velkoobjemového kontejneru oceloplechového. Celkové výdaje akce byly 206.778,-Kč. Finanční dotace z POV Jihočeského kraje 2021 činila 90.000,-Kč.

 

Foto - Kontejnery na tříděný odpad Foto - koš na odpadky

Foto - Lavičky Foto - kontejnery na sklo