Využité dotační programy

Kanalizace Dubné - západ


Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Rekonstrukce kanalizace Dubné - západ

byla financována za podpory Jihočeského kraje

v rámci dotačních programů pro rok 2023 - Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - 1. výzva pro rok 2023.

 

Obec Dubné provedla rekonstrukci kanalizačního řadu v místní části Dubné o délce cca 109,7 m - DN 400. Celkové finanční náklady na tuto akci byly 1.392.044,04Kč bez DPH s podporou Jihočeského kraje ve výši 600.000,- Kč.