Využité dotační programy

Dotace na financování úroků z úvěru – Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Úroky z úvěru na akci Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné

 

byly spolufinancovány Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 – Opatření 2, dotační titul 8

 

Obec Dubné měla uzavřenou úvěrovou smlouvu ve výši 45 mil. na akci „Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Dubné čp. 35“. Celkové zatížení obce úroky z výše uvedeného úvěru bylo pro období od 01/20 až 05/20 ve výši 12.474,22 Kč. Poskytnutá dotace v rámci programu POV pro rok 2020 je 8.732,-Kč.