Využité dotační programy

Oprava místní komunikace v k. ú. Dubné MK III tř. 3c

obrázek - logo Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Projekt

Oprava místní komunikace v k.ú. Dubné, MK III. tř. 3c
je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

ident. číslo 117D8210A1302

 

Realizací projektu byla opravena místní komunikace III. tř. č. 3c v k.ú. Dubné v ploše cca 1298 m2. Oprava se skládala z odstranění původní asfaltové plochy, pokládky nového asfaltového povrchu a osazení nových betonových obrubníků včetně dalších doplňujících stavebních prací. Cena díla byla 1.790.705,92 Kč a výše podpory 1.253.493,-Kč.

 

foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 1foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 2foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 3foto - pohled na opravenou komunikaci v Dubném, obr. č. 4