Využité dotační programy

Mobilní bezpečnostní branky

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Pořízení mobilních fotbalových bezpečnostních branek

financované za podpory Jihočeského kraje
v rámci dotačních programů pro rok 2020
– DP „Podpora sportu“, Opatření č. 3 – Obnova sportovišť a jejich zázemí

 

Obec Dubné pořídila 2 ks mobilních bezpečnostních fotbalových branek pro děti a mládež. Finanční náklad byl 44.770,- Kč, podpora od Jihočeského kraje byla ve výši 30.000,- Kč.

 

Foto - mobilní bezpečnostní branky
Ukázka střešního trámu po ošetření