Využité dotační programy

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

obrázek - logo "Jihočeský kraj"

 

Akce

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství
je spolufinancována Jihočeským krajem
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Opatření 1, DT

 

Obec Dubné pořídila v roce 2020 2 ks zahradních travních traktorů typ: STARJET UJ 102-23 P6, 4x4 a 1 ks radlice sněhové 1,18 m na údržbu veřejného prostranství. Celkové náklady akce ve výši 339.000,-Kč. Jihočeský kraj přispěl finančními prostředky ve výši 60% celkových nákladů, a to 203.400,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, Opatření 1, DT.

 

 

foto - pohled na dva zahradní traktory