Využité dotační programy

Veřejné osvětlení – stavba č. 4 v rámci akce „Novostavba bytového domu s podporovanými byty v k. ú. Křenovice u Dubného“

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

Stavba č. 4 veřejného osvětlení v rámci akce "Novostavba bytového domu s podporovanými byty v k. ú. Křenovice u Dubného"
je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci "Programu obnovy venkova Jihočeského kraje“

 

Obec Dubné pořídila nové veřejné osvětlení v rámci výstavby bytového domu s podporovanými byty v k. ú. Křenovice u Dubného. Celkové výdaje akce byly 643.823,82 Kč. Finanční dotace z POV Jihočeského kraje 2022 činila 300.000,- Kč.

 

 

Foto 1 - nově pořízené veřejné osvětlení u bytového domu Foto 2 - nově pořízené veřejné osvětlení u bytového domu Foto 3 - nově pořízené veřejné osvětlení u bytového domu