Využité dotační programy

Financování úroků z úvěru – Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ

 

 

 

Financování úroků z úvěru – Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ

 

Úroky z úvěru - Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ byly spolufinancovány Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 - Opatření č. 2.

Obec Dubné má uzavřenou úvěrovou smlouvu ve výši 10 mil. Kč na akci „Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ“. Celkové zatížení obce úroky z výše uvedeného úvěru bylo pro období od 01/2020 do 12/2020 ve výši 136.728,07 Kč. Poskytnutá dotace v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2021 je 104.000,-Kč.