Využité dotační programy

My v tom Jihočechy nenecháme II

 

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Obec Dubné se zapojila do programu vyhlášeného Jihočeským krajem „My v tom Jihočechy nenecháme II“ a v rámci tohoto programu podpořila 6 žádostí pro děti do 3 let věku a 4 žádosti seniorů, kteří splnili podmínky programu. Vyplaceno bylo z rozpočtu obce celkem 40.000, - Kč, z toho dotace činila 32.000,-Kč.