Využité dotační programy

Přístavba hasičské zbrojnice - objekt technického vybavení, Křenovice čp. 15

Obrázek - znak Jihočeského kraje

Obec Dubné zrealizovala v roce 2018 investiční akci přístavbu hasičské zbrojnice v Křenovicích čp.15 ve finančním objemu 1.250.200,-Kč bez DPH. Projekt byl podpořen investiční dotací ve výši 200.000,-Kč od Jihočeského kraje z programu „Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“. Projekt obsahoval rozšíření stávající hasičské zbrojnice z důvodu nedostatečného místa pro umístění dopravního zásahového automobilu a jeho přípojného vozíku.

Budova hasičské zbrojnice v Křenovicích čp. 15