Využité dotační programy

Financování úroků z úvěru – Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Úroky z úvěru - Parkoviště u ZŠ,
interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ

byly spolufinancovány Jihočeským krajem

v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
 - Opatření č. 2, dotační titul č. 8.

 

Obec Dubné má uzavřenou úvěrovou smlouvu ve výši 10 mil. Kč na akci „Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ“. Celkové zatížení obce úroky z výše uvedeného úvěru bylo pro období od 01/2020 do 12/2020 ve výši 148.743,98 Kč. Poskytnutá dotace v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2020 je 100.000,-Kč.