Využité dotační programy

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003061

 

Realizace projektu stavebními úpravami ve škole umožní rozšíření nedostatečné kapacity
ve vazbě na území se SVL ve škole v obci Dubné a v místních částí obce.

Celkem vzniklo šest nových kompletně vybavených kmenových učeben včetně prostor souvisejících s provozem školy, dále také nová, vybavení odborná učebna dílen.

Díky stavební, úpravám jsou nové prostory bezbariérové a umožní tak zapojení osob se sníženou schopností pohybu do vzdělávání ve škole.

Součástí projektových aktivit bylo také zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu a v rámci vedlejších výdajů také úprava venkovního prostranství.

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné