Využité dotační programy

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010057 

 

Realizací projektu došlo k celkovému zvýšení odolnosti objektu požární zbrojnice v Dubném vůči účinkům mimořádných událostí a ke zlepšení podmínek pro zásahovou jednotku. Stavebními úpravami vznikla šatna pro zásahovou jednotku a sociální zázemí (WC, sprcha). Součástí stavebních prací byla i výměna 2 ks vchodových dveří a další stavební práce.

 

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci DubnéRekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci DubnéRekonstrukce objektu požární zbrojnice v obci Dubné