Využité dotační programy

Ošetření krovu budovy Obecního úřadu Dubné proti dřevokaznému hmyzu

Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství

 

Akce

Ošetření krovu budovy Obecního úřadu Dubné
proti dřevokaznému hmyzu

je spolufinancována Jihočeským krajem
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Opatření 1

 

Na budově Obecního úřadu Dubné provedla odborná firma sanaci krovu proti dřevokaznému hmyzu v rozsahu – mechanické očištění krovu, tlaková injektáž a vysokotlaký postřik. Celková cena díla je 177.333,- Kč. Jihočeský kraj přispěl finančními prostředky ve výši 60% tj. 106.399,80 Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, Opatření 1.

 

Ukázka střešního trámu po ošetření
Ukázka střešního trámu po ošetření

 

Ukázka střešního trámoví po ošetření
Ukázka střešního trámoví po ošetření

 

Otvor po tlakové injektáži
Otvor po tlakové injektáži