Využité dotační programy

Oprava místní komunikace III. tř. č. 8c k. ú. Dubné (č. p. 165/15)

 

 

 

Oprava místní komunikace III. tř. č. 8c k. ú. Dubné (č. p. 165/15) je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu „Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací“ – 1. výzva pro rok 2021

 

Obec Dubné provedla celkovou opravu místní komunikace III. tř. č. 8c k. ú. Dubné (č. p. 165/15) – nový asfaltový povrch, výměna obrubníků. Celkové výdaje akce byly 989 671,87 Kč. Finanční dotace z GPJihočeského kraje 2021 činila 494.836,- Kč.

 

Foto - opravovaná komunikaceFoto - opravovaná komunikace