Využité dotační programy

Obnova vodní nádrže na pozemku parc. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Horní nádrž

Obnova vodní nádrže na p. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádržObnova vodní nádrže na p. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádržObnova vodní nádrže na p. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Prostřední nádrž

 

PROJEKT:
Obnova vodní nádrže na pozemku parc. č. 1395 k. ú. Křenovice u Dubného – Horní nádrž


HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích


PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Dubné
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Jiří Kotrba, Vlastimil Šilhan
DODAVATEL: HYDRO & KOV s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: k. ú. Křenovice u Dubného
CELKOVÉ náklady: 2 676 345,11 Kč
DOTACE: 1 864 000,00
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.11.2022
Cíl akce (projektu): Obnova vodní nádrže

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ: 

Foto: Horní nádrž před realizací - foto č. 1 Foto: Horní nádrž před realizací - foto č. 2

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 

Foto: Horní nádrž v průběhu realizace - foto č. 1 Foto: Horní nádrž v průběhu realizace - foto č. 2

 

STAV PO REALIZACI: 

Foto: Horní nádrž po realizaci - foto č. 1 Foto: Horní nádrž po realizaci - foto č. 2