Využité dotační programy

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné

Zvýšení kapacity školy stavebními úpravami, vybavení nových učeben a vybavení učebny pracovního vyučování v ZŠ Dubné

Projekt

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010159 

 

Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání. Modernizací přírodovědné učebny povede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce klíčových komoditách – přírodní vědy a práce s digitální technologií.
Projektem se realizovaly stavební úpravy učebny (podlaha, elektroinstalace, malba atd.), dále byl instalován specializovaný nábytek a interaktivní tabule.

 

Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné
Vybavení přírodovědné učebny ZŠ Dubné