Využité dotační programy

Obec Dubné - Elektronická úřední deska

 

Logo Evropské unie         Logo Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s.        Logo Leader

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

 

Projekt
OBEC DUBNÉ - ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS
Blanský les - Netolicko o.p.s.

 

Obec Dubné realizovala v roce 2022 projekt „"Obec Dubné - elektronická úřední deska“, a to v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Blanský les – Netolicko. V rámci projektu došlo k instalaci elektronické úřední desky na náměstí v obci. Jedná se o projekt, který byl realizován v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 s názvem „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj“.

 

 

Foto - elektronická úřední deska - detail                Foto - elektronická úřední deska - umístění