Využité dotační programy

Vybavení knihovny a pořízení vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Dubné

 

Logo MAS Blanský les – Netolicko

 

 

Obec Dubné realizovala v roce 2021 projekt „Vybavení knihovny a pořízení vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Dubné“, a to v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Blanský les – Netolicko. V rámci projektu došlo k pořízení nových regálů do knihovny, 3 ks mobilních „párty“ stanů a 20 ks pivních setů. Jedná se o projekt, který byl realizován v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 s názvem „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj“.

Celkové náklady projektu: 257.436,53 Kč, dotace: 205.700,-- Kč

 

Foto - složené pivní setyFoto - regály v knihovněFoto - rozložený pivní set a stanFoto - regály v knihovně