Úřední deska

Placení poplatků v roce 2023

Placení poplatků v roce 2023:

Poplatky pro rok 2023 byly zvýšeny:
Poplatek za odpady – 750 Kč za trvale hlášenou osobu.
Poplatek ze psů – 200 Kč za prvního psa, 250 Kč za druhého a každého dalšího psa.
Od 1. 1. 2023 je možno platit poplatky na účet číslo 6124231/0100, VS je složen z čísla části obce – Dubné – 1, Křenovice – 2, Jaronice – 3, Třebín – 4 a z čísla popisného, složeného vždy ze tří čísel. Například – Dubné čp. 35 – VS - 1035, Křenovice 102 – VS - 2102, Jaronice 6 – VS - 3006, Třebín 99 – VS - 4099.
Od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 (po roční závěrce) je možno platit poplatky v hotovosti, nebo kartou na OÚ Dubné v úředních dnech (po 13,00 – 18,00, st 9,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00).
Kdo preferuje platbu složenkou, obdrží tuto začátkem března.
Splatnost poplatků je 31. 3. 2023!
Poplatky za odpady za trvale neobydlené objekty (750 Kč za objekt) mají splatnost 30. 6. 2023.

Placení poplatků v roce 2023:

 

Poplatky pro rok 2023 byly zvýšeny:

Poplatek za odpady – 750 Kč za trvale hlášenou osobu.

Poplatek ze psů – 200 Kč za prvního psa, 250 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Od 1. 1. 2023 je možno platit poplatky na účet číslo 6124231/0100, VS je složen z čísla části obce – Dubné – 1, Křenovice – 2, Jaronice – 3, Třebín – 4 a z čísla popisného, složeného vždy ze tří čísel. Například – Dubné čp. 35 – VS - 1035, Křenovice 102 – VS - 2102, Jaronice 6 –  VS - 3006, Třebín 99 – VS -  4099.

Od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 (po roční závěrce) je možno platit poplatky v hotovosti, nebo kartou na OÚ Dubné v úředních dnech (po 13,00 – 18,00, st 9,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00).

Kdo preferuje platbu složenkou, obdrží tuto začátkem března.

Splatnost poplatků je 31. 3. 2023!

Poplatky za odpady za trvale neobydlené objekty (750 Kč za objekt) mají splatnost 30. 6. 2023.