Úřední deska - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Záměr obce o pronájem části pozemku č.p. 641/16 k.ú. Dubné 12. 02. 202428. 02. 2024
Záměr obce o prodeji části pozemku č.p.609/2 k.ú. Dubné - cca 25 m2 12. 02. 202428. 02. 2024
Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL (návrh)-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého 16. 01. 202401. 02. 2024
Aukční vyhláška č. EAS/CB/368/2023 20. 12. 202318. 01. 2024
Oznámení o konání IX. veřejného zasedání zastupitelstva obce 20.12.2023 od 19.00 hodin 13. 12. 202321. 12. 2023
Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL (návrh)- odchytný postup pro usmrcování kormorána velkého 11. 12. 202327. 12. 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu v k.ú. Třebín 05. 12. 202321. 12. 2023
Oznámení o konání 31. zasedání Zastupitelstva Jč.kraje dne 14.12.2023 05. 12. 202315. 12. 2023
Návrh rozpočtu obce Dubné pro rok 2024 včetně plnění rozpočtu roku předešlého + návrh rozpočtu sociálního fondu 04. 12. 202302. 01. 2024
Návrh rozpočtu pro rok 2024 pro Svazek obcí Blanský les - podhůří 16. 11. 202314. 12. 2023
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026 pro Svazek obcí Blanský les - pohhůří 16. 11. 202314. 12. 2023
Aukční vyhláška č. EAS/CB/312/2023 02. 11. 202323. 11. 2023
Veřejná vyhláška, rozhodnutí, územní rozhodnutí - Kabelové vedení VN a NN - k.ú.Dubné 26. 10. 202326. 10. 2023
Oznámení občanům o konání VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce v pondělí 30.10.2023 od 19.00 hodin 20. 10. 202331. 10. 2023
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí, Územní rozhodnutí -kabel VN a NN Dubné 19. 10. 202304. 11. 2023
Oznámení občanům záměr pronájmu p.č.895/5 k.ú. Jaronice 17. 10. 202302. 11. 2023
Veřejná vyhláška-Optaření obecné povahy-stanovení přechodné úpravu provozu 05. 10. 202321. 10. 2023
Dražební vyhláška 194 EXD 5/23-5 21. 09. 202323. 10. 2023
Aukční vyhláška č. EAS/CB/268/2023 07. 09. 202305. 11. 2023
Pozvánka na 7.veřejné zasedání ZO obce Dubné 07. 09. 202319. 09. 2023
Oznámení - OÚ přijme technického pracovníka (údržbáře) - podmínky viz. příloha 04. 08. 202313. 12. 2023
Opatření obecné povahy č.1/2023 - Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor ŽP 02. 08. 202318. 08. 2023
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - Kabelové vedení VN a NN - Dubné VN, TS "Hasiči" a kabel NN 24. 07. 202309. 08. 2023
Aukční Vyhláška č. EAS/CB/209/2023 17. 07. 202311. 08. 2023
Opatření obecné povahy č.1/2023 (návrh) - udělení výjimky k lovu mníka jednovousého a jelce jesena 29. 06. 202315. 07. 2023
Veřejná vyhláška-rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením - ZTV Dubné "Na Lukách" 27. 06. 202313. 07. 2023
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu 27. 06. 202313. 07. 2023
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu 16. 06. 202309. 12. 2023
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jč.kraje - 26.6.2023 16. 06. 202327. 06. 2023
Oznámení o konání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 26.6.2023 16. 06. 202327. 06. 2023
Oznámení záměru - přijetí daru pozemků v k.ú Třebín a k.ú. Křenovice u Dubného od Jč.kraje 09. 06. 202327. 06. 2023
Rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice o povolení uzavírky pozemní komunikace č. III/14322 24. 05. 202309. 06. 2023
Magistrát města Č. Budějovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 24. 05. 202309. 06. 2023
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení změna stavby před jejím dokončením - ZTV Dubné "Na Lukách" 22. 05. 202307. 06. 2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce 18. 05. 202320. 06. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu 03. 05. 202319. 05. 2023
Rozhodnutí - úplná uzavírka MK Dubné - Lipí - 13.5.2023 03. 05. 202319. 05. 2023
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - daň z nemovitosti 2023 25. 04. 202322. 06. 2023
Oznámení o konání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 25.4.2023 19. 04. 202326. 04. 2023
POZOR VÝSKYT PTAČÍ CHŘIPKY V OKRUHU 10 km naší obce!! - informace pro chovatele ptactva 11. 04. 202329. 05. 2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 DSO Blanský les-podhůří 05. 04. 202303. 05. 2023
Závěrečný účet obce za rok 2022 - Návrh 29. 03. 202325. 04. 2023
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 28. 03. 202313. 04. 2023
Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Křenovice, Jaronice 22. 03. 202312. 04. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva 15. 03. 202302. 01. 2024
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva Jč.kraje 23.3.2023 15. 03. 202331. 03. 2023
Aukční vyhláška č. EAS/CB/59/2023 09. 03. 202314. 04. 2023
Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti 09. 03. 202325. 03. 2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost 17. 02. 202305. 03. 2023
Oznámení občanům o konání IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 28.2.2023 od 19.00 hodin 14. 02. 202301. 03. 2023
Oznámení občanům o bezúplatném převodu pozemku č.p.880/1 k.ú. Křenovice 13. 02. 202301. 03. 2023
Veřejná vyhláška o možnosti převzít si písemnost 25. 01. 202310. 02. 2023
Aukční vyhláška č. EAS/CB/3/2023 18. 01. 202310. 02. 2023
Oznámení o konání III. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2022 od 19.00 hodin 13. 12. 202221. 12. 2022
Oznámení o konání veřejného zastupitelstva Jč.kraje 15.12.2022 07. 12. 202231. 12. 2022
Návrh rozpočtu obce Dubné pro rok 2023 včetně plnění předchozího roku 02. 12. 202202. 01. 2023
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 28. 11. 202229. 01. 2023
Aukční vyhláška č.EAS/CB/201/2022 16. 11. 202215. 12. 2022
Upozornění na nárazovou odorizaci plynu ve dnech 21.11. až 25.11.2022 - Eg.d 14. 11. 202226. 11. 2022
Oznámení o koní 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce 24.11.2022 14. 11. 202225. 11. 2022
Střednědobý rozpočtový výhled 2024-2025 - Svazek obcí Blanský les -Podhůří 10. 11. 202231. 12. 2022
Návrh rozpočtu pro rok 2023 - Svazek obcí Blanský les-Podhůří 10. 11. 202231. 12. 2022
Rozhodnutí -veřejná vyhláška -společné povolení- ZTV Na Lukách 04. 11. 202220. 11. 2022
Rozhodnutí - společné povolení-veřejná vyhláška-Komunikace a kanalizace Dubné -západ, SO-301 Kanalizace 24. 10. 202209. 11. 2022
Aukční vyhláška č. EAS/CB/152/2022 11. 10. 202226. 10. 2022
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dubné dne 17.10.2022 od 19.00 hodin 07. 10. 202218. 10. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu k.ú.Dubné 29. 09. 202215. 10. 2022
Výsledek voleb do Zastupitelstva obce Dubné 25. 09. 202218. 10. 2022
Oznámení o konání XXVII veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 20.9.2022 13. 09. 202221. 09. 2022
Pozvánka na školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových komisí 31. 08. 202216. 09. 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení - "Komunikace a kanalizace Dubné - západ" - SO-301 Kanalizace 30. 08. 202215. 09. 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení "ZTV Dubné "Na Lukách" - kanalizace dešťová a splašková a vodovod včetně přípojek 30. 08. 202215. 09. 2022
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu komunikace III. třídy v obci Dubné 16. 08. 202201. 09. 2022
Informace o počtech a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR 05. 08. 202201. 10. 2022
Oznámení občanům - záměr pronájmu části pozemku č.p.425/1 k.ú.Křenovice u Dubného 60 m2 22. 07. 202207. 08. 2022
Oznámení o konání XXVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 19.7.2022 od 19.00 hodin 08. 07. 202220. 07. 2022
Střednědobý rozpočtový výhled obce Dubné 2022 - 2024 - návrh 04. 07. 202220. 07. 2022
Oznámení občanům - záměr přijetí daru a darování nemovitého majetku (pozemky pod komunikacemi, chodníky) 01. 07. 202219. 07. 2022
Aukční vyhláška č. EAS/CB/71/2022 07. 06. 202229. 06. 2022
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva Jč. Kraje 07. 06. 202217. 06. 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 DSO Blanský les-podhůří 12. 05. 202207. 06. 2022
Dražební vyhláška - k.ú.Dubné 11. 05. 202227. 06. 2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 11. 05. 202216. 06. 2022
Oznámení o konání Zastupitelstva Jč. kraje - 19.5.2022 11. 05. 202220. 05. 2022
Oznámení o sběru odpadů - velkoobjemový, železný a nebezpečný pro občany s trvalým pobytem v obci Dubné 27. 04. 202203. 06. 2022
Oznámení o konání XXIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve čtvrtek 5.5.2022 od 18.00 hodin 27. 04. 202206. 05. 2022
Veřejná vyhláška - obecní úřad Dubné - zrušení trvalého pobytu 26. 04. 202212. 05. 2022
Veřejná vyhláška -Finanční úřad 21. 04. 202227. 05. 2022
Aukční vyhláška č.EAS/CB/42/2022 12. 04. 202212. 05. 2022
Veřejná vyhláška,4.aktualizace ZÚR Jč.k, oznámení o veřejném projednání 12. 04. 202228. 04. 2022
Rozhodnutí hejtmana Jč. kraje č.1/2022 ze dne 28.3.2022 29. 03. 202209. 04. 2022
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva Jč.kraje dne 31.3.2022 od 10.00 hod. 29. 03. 202231. 03. 2022
Veřejná vyhláška-oznámení o vydání změny č.3 územního plánu Dubné 22. 03. 202207. 04. 2022
Aukční vyhláška č. EAS/CB/25/2022 07. 03. 202207. 04. 2022
Časový plán prováděných opatření obce Dubné v oblasti ochrany ovzduší 18. 02. 202208. 04. 2022
Návrh Závěrečného účtu obce Dubné za rok 2021 18. 02. 202207. 04. 2022
Oznámení občanům o záměru pronájmu nebytových prostor - 22,4 m2 v čp.33, Dubné 09. 02. 202225. 02. 2022
Oznámení občanům o záměro pronájmu části p.č.896/1 k.ú.Křenovice u Dubného 08. 02. 202224. 02. 2022
Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání změny č.3 územního plánu Dubné 02. 02. 202218. 02. 2022
Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání opatření obecné povahy 31. 01. 202216. 02. 2022
Veřejná vyhláška-Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 28. 01. 202213. 02. 2022
Nařízení Státní veterinární správy 28. 01. 202213. 02. 2022
Aukční vyhláška č. EAS/CB/6/2022 19. 01. 202209. 02. 2022
Oznámení o konání XXII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 31.1.2022 od 19.00 hodin 19. 01. 202201. 02. 2022
Informace - Finanční správa - osvobození od daně z nemovitosti 06. 01. 202210. 04. 2022
Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu-veřejná vyhláška k.ú.Třebín 04. 01. 202220. 01. 2022
Informace Finančního úřadu pro Jihočeský kraj - daň z nemovitosti 13. 12. 202109. 04. 2022
Oznámení pro vlastníky a uživatele pozemků od firmy Eg-d - odstranění a ořez dřevin 07. 12. 202109. 04. 2022
Oznámení o konání XXI .veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 16.12.2021 07. 12. 202117. 12. 2021
Oznámení o záměru výpůjčky pozemku st.č.p.24/6 k.ú. Dubné do max. 31.12.2022 01. 12. 202101. 04. 2022
Návrh rozpočtu obce Dubné pro rok 2022 včetně plnění za rok 2021 30. 11. 202117. 12. 2021
Rozhodnutí, stavební povolení - Oprava místních komunikací v obci Dubné 25. 11. 202111. 12. 2021
Nařízení státní veterinární správy -mimořádné opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy "ptačí chřipka" 24. 11. 202110. 04. 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místního provozu k.ú. Třebín 22. 11. 202108. 12. 2021
Dražební vyhláška 16. 11. 202117. 12. 2021
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 09. 11. 202125. 11. 2021
Návrh rozpočtu pro rok 2022 pro svazek obcí Blanský les - podhůří 09. 11. 202125. 11. 2021
Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2023-2024 pro svazek obcí Blanský les - podhůří 09. 11. 202125. 11. 2021
Oznámení o konání XX. veřejného zastupitelstva obce dne 27.10.2021 od 19.00 hodin 19. 10. 202128. 10. 2021
Oznámení o zahájení stavebního řízení - veřejná vyhláška ze dne 18.10.2021 18. 10. 202115. 11. 2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství 11. 10. 202111. 11. 2021
Oznámení občanům o záměru koupě pozemku st.č.p.24/6 k.ú. Dubné 10. 10. 202126. 10. 2021
Český telekomunikační úřad - Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu - rušení signálu 31. 08. 202108. 04. 2022
Oznámení plánovaných odstávek elektřiny - informace !! 31. 08. 202108. 04. 2022
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022-2024 30. 08. 202120. 07. 2022
Aukční vyhláška č.EAS/CB/90/2021 30. 08. 202122. 09. 2021
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Jaronice 30. 08. 202115. 09. 2021
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.3 územního plánu Dubné - opakované veřejné projednání 23. 08. 202101. 10. 2021
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do Parlamentu ČR -8.10 a 9.10. 2021 13. 08. 202110. 10. 2021
Oznámení o konání XIX. veřejného zasedání zastupitelstva obce v pondělí 23.8.2021 od 18.00 hodin 12. 08. 202124. 08. 2021
Oznámení o zrušení plánovaného XIX.veřejného zasedání ZO na den 17.8.2021 12. 08. 202118. 08. 2021
Oznámení o konání XIX. veřejného zasedání ZO dne 17.8.2021 04. 08. 202118. 08. 2021
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022-2024 - návrh 02. 08. 202101. 09. 2021
Střednědobý rozpočtový výhled - návrh na období 2022-2024 02. 08. 202123. 08. 2021
Rozpočtový výhled obce Dubné na roky 2022 - 2024 - návrh 02. 08. 202117. 08. 2021
Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci Změny č.3 územního plánu Dubné - Veřejná vyhláška 19. 07. 202104. 08. 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 14. 07. 202130. 07. 2021
Oznámení o konání XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 26.7.2021 11. 07. 202127. 07. 2021
Záměr přijetí daru nemovitých věcí (pozemky) 11. 06. 202128. 06. 2021
Oznámení občanům o bezúplatném pronájmu části p.č.619/1 k.ú. Dubné (1,36 m2) 10. 06. 202126. 06. 2021
Oznámení o záměru prodeje části pozemku č.p.161/16 k.ú. Dubné (4x5 m) za účelem stavby trafostanice 10. 06. 202126. 06. 2021
Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek 31. 05. 202119. 06. 2021
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu v Jaronicích 31. 05. 202116. 06. 2021
Oznámení o konání XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 7.6.2021 od 19.00 hodin 26. 05. 202108. 06. 2021
Veřejná vyhláška -Rozhodnutí o zrušení změny č.3 ÚP Dubné 18. 05. 202102. 07. 2021
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení-radiolokátoru České Budějovice 13. 05. 202131. 05. 2021
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - daň z nemovitosti 26. 04. 202126. 05. 2021
Nařízení obce č.2/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 26. 04. 202110. 05. 2021
Návrh Závěrečného účtu obce Dubné za rok 2020 23. 04. 202106. 07. 2021
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 - DSO Blanský les - podhůří 20. 04. 202106. 07. 2021
Oznámení o konání XVI. veřejného zasedání ZO obce Dubné 12.4.2021 31. 03. 202113. 04. 2021
Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu k.ú.Jaronice 26. 03. 202112. 04. 2021
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 09. 03. 202109. 04. 2021
Oznámení občanům o záměru prodeje movité věci-automobil ŠKODA OCTAVIA KOMBI 05. 03. 202108. 04. 2021
Oznámení o nálezu pejska v Dubném 2.3.2021 03. 03. 202125. 04. 2021
Oznámení o záměru pronájmu části pozemku č.p.625/6 k.ú.Dubné -10 m2 01. 03. 202116. 03. 2021
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR 24. 02. 202102. 07. 2021
Aukční vyhláška č.EAS/CB/23/2021 24. 02. 202119. 03. 2021
Oznámení o konání XV. veřejného zasedání ZO 25.2.2021 16. 02. 202107. 03. 2021
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 02. 02. 202112. 02. 2021
Ptačí chřipka - k.ú.Haklovy Dvory - informace pro veřejnost 01. 02. 202104. 04. 2021
Obecně závazná vyhláška obec Dubné č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18. 12. 202026. 04. 2021
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu 15. 12. 202031. 12. 2020
Oznámení o konání XIV. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2020 07. 12. 202020. 12. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Dubné na roky 2022-2023 02. 12. 202018. 12. 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023 -Svazek obcí Blanský les - podhůří 01. 12. 202020. 12. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Svazek obcí Blanský les-podhůří 01. 12. 202020. 12. 2020
Oznámení záměru darování pozemků v k.ú.Křenovice a k.ú.Dubné 01. 12. 202017. 12. 2020
Návrh rozpočtu obce Dubné pro rok 2021 01. 12. 202017. 12. 2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 3 územního plánu Dubné 27. 11. 202018. 12. 2020
Veřejná vyhláška -Oznámení o vydání změny č.3 územního plánu Dubné 13. 11. 202028. 11. 2020
Oznámení o konání XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 12.11.2020 06. 11. 202013. 11. 2020
Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 3.11.2020 od 10.00 hodin 26. 10. 202004. 11. 2020
Veřejná vyhláška- Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - aktualizace pasportu a projektu dopravního značení obce Dubné 22. 10. 202009. 11. 2020
Aukční vyhláška č. EAS/CB/81/2020 12. 10. 202004. 11. 2020
Oznámení o konání veřejného zastupitelstva 23.9.2020 od 19.00 hodin 11. 09. 202024. 09. 2020
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů 2. a 3.10.2020 10. 09. 202005. 10. 2020
Aukční vyhláčka č. EAS/CB/68/2020 09. 09. 202024. 09. 2020
Oznámení o konání XI.veřejného zasedání ZO dne 24.6.2020 17. 06. 202025. 06. 2020
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15. 06. 202027. 06. 2020
Oznámení občanům o záměru pronájmu pozemku obce č.p.892/2, k.ú. Dubné - vodní umělá nádrž 09. 06. 202025. 06. 2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalndářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže období 05. 05. 202006. 06. 2020
Veřejná vyhláška-Oznámení společného jednání o návrhu změny č.3 územního plánu Dubné 30. 04. 202019. 06. 2020
Oznámení o konání X.veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 28.4.2020 23. 04. 202024. 05. 2020
Mimořádné opatření ze dne 17.4.2020-Ministerstvo zdravotnictví - chytrá karanténa 20. 04. 202024. 05. 2020
Stavební povolení - veřejná vyhláška - Opěrná zeď Jaronice 20. 04. 202006. 05. 2020
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Třebín 02. 04. 202017. 04. 2020
Rozhodnutí o prodloužení uzavření MŠ Dubné 31. 03. 202025. 05. 2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.8/2020 ze dne 23.3.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu 24. 03. 202019. 04. 2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných pomůcek 24. 03. 202019. 04. 2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020 20. 03. 202024. 05. 2020
Zrušení X. veřejného zasedání ZO dne 23.3.2020 20. 03. 202019. 04. 2020
Mimořádné opatření ze dne 19.3.2020- doba nákupů pro seniory 20. 03. 202019. 04. 2020
Vyjádření firmy ČEVAK a.s. k situaci koronavirové infekce 16. 03. 202024. 05. 2020
Usnesení vlády - Opatření obecné povahy ze dne 15.3.2020 - dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR 16. 03. 202019. 04. 2020
Nařízení vlády ze dne 15.3.2020 - O povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR 16. 03. 202019. 04. 2020
informace k nouzovému stavu - Ministerstvo školství 13. 03. 202024. 05. 2020
Mimořádné opatření o karanténě - rozhoduje lékař 13. 03. 202024. 05. 2020
Vyhlášení nouzového stavu - 12.3.2020 13. 03. 202019. 04. 2020
Mimořádné opatření pro osoby s přechodným a trvalým pobytem vracející se z Itálie 13. 03. 202019. 04. 2020
Mimořádné opatření - Ministerstva vnitra ČR 13. 03. 202019. 04. 2020
Rozhodnutí o uzavření MŠ Dubné od 16.3.2020 do 31.3.2020 12. 03. 202031. 03. 2020
Rozhodnutí ředitele soukromé základní umělecké školy - detašované pracoviště OÚ Dubné 11. 03. 202024. 05. 2020
Oznámení o konání X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce v pondělí 23.3.2020 od 19.00 hodin 11. 03. 202024. 03. 2020
Oznámení o prodeji části p.č.625/15 k.ú.Dubné - 20m2-zahrada 06. 03. 202023. 03. 2020
Veřejná vyhláška-Optaření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu-změna SDZ Nové homole 26. 02. 202013. 03. 2020
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení stavebního řízení-Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice 26. 02. 202013. 03. 2020
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 18. 02. 202031. 03. 2020
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu 18. 02. 202005. 03. 2020
Oznámení o konání veřejeného zasedání zastupitelstva obce v pondělí 27.1.2020 od 19.00 hodin 23. 01. 202028. 01. 2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubné 16. 12. 201901. 01. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Dubné č.1/2019 o místních poplatcích 16. 12. 201901. 01. 2020
Opatření obecné povahy č.1/2015 - Změna č.1-udělení výjimky k lovu bobra evropského 13. 12. 201930. 12. 2019
Oznámení o konání VIII. veřejného zasedání ZO v pondělí 16.12.2019 od 19.00 hodin 09. 12. 201917. 12. 2019
Ministerstvo obrany ČR-Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy-Radiolokátor Č.Budějovice 28. 11. 201916. 12. 2019
Opatřeníobecné povahy č1/2015 (změna)-udělení výjimky k lovu bobra evropského 21. 11. 201907. 12. 2019
dražební vyhláška 20. 11. 201922. 01. 2020
Oznámení o konání VII. veřejného zasedání ZO dne 30.10.2019 16. 10. 201901. 11. 2019
Výzva E.ON - povinnost vlastníků nemovitostí - odstranění dřevin 15. 10. 201909. 06. 2020
Veřejná vyhláška-Návrh 4. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu 01. 10. 201916. 11. 2019
Výzva pro občany - kompostér zdarma -3.kolo - přihlásit se do 30.10.2019 30. 09. 201931. 10. 2019
Informace pro vlastníky lesů v k.ú. Dubné, Křenovice, Jaronice a Třebín 26. 09. 201915. 10. 2019
Oznámení občanům - záměr pronájmu pohostinství Třebín 24. 09. 201910. 10. 2019
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu ZADÁNÍ změny č.3 územního plánu Dubné + návrh ZADÁNÍ 20. 08. 201922. 09. 2019
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovenípřechodné úpravy provozu 20. 08. 201905. 09. 2019
Oznámení o konání VI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 12.8.2019 30. 07. 201913. 08. 2019
Veřejná vyhláška - Kanalizace-Dubné jihovýchod 24. 07. 201909. 08. 2019
Oznámení o nalezeném psu v Třebíně dne 16.7.2019 17. 07. 201901. 10. 2019
Oznámení občanům - záměr prodeje části p.č.882-5 a 898-4 k.ú. Křenovice - oplocené pozemky 17. 07. 201902. 08. 2019
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor (kadeřnictví)-Dubné čp.33 25. 06. 201911. 07. 2019
Oznámení o konání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 24.6.2019 od 19.00 hodin 12. 06. 201901. 10. 2019
Veřejná vyhláška Ministerstva ŽP 04. 06. 201920. 06. 2019
nabídka pozemků k náhradním restitucím 31. 05. 201908. 07. 2019
Návrh - aktualizace Pasportu dopravního řešení 29. 05. 201904. 06. 2019
Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenstvo Křenovice-Jaronice 20. 05. 201907. 06. 2019
Oznámení -zahájení společného řízení-veřejná vyhláška-Kanalizace Dubné-jihovýchod 15. 05. 201931. 05. 2019
Porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného za kalendářní rok 2018 a dosažené skučnosti v témže období 13. 05. 201917. 06. 2019
Oznámení o době a místě konání voleb do EP 09. 05. 201926. 05. 2019
Oznámení občanům o záměru propachtování p.č.898-5, k.ú. Křenovice u Dubného -zahrada (oplocená) 07. 05. 201924. 05. 2019
Veřejná vyhláška - finanční úřad-daň z nemovitých věcí na rok 2019 29. 04. 201928. 05. 2019
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Křenovice u Dubného 29. 04. 201915. 05. 2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí p.č.534/4 k.ú. Křenovice 17. 04. 201915. 05. 2019
Oznámení o konání IV.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubné - 25.4.2019 do 19.00 hodin 16. 04. 201926. 04. 2019
Oznámení o počtu a sídle volebních okrstů pro volby do Evropského parlamentu 24.5 a 25.5.2019 09. 04. 201926. 05. 2019
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-Mze 04. 04. 201927. 06. 2019
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu k.ú.Křenovice 04. 04. 201910. 06. 2019
Návrh Závěrečného účtu obce Dubné za rok 2018 27. 03. 201926. 04. 2019
Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 - Svazku obcí Blanský les - Podhůří 25. 03. 201917. 04. 2019
Dražební vyhláška - elektronická dražba 21. 03. 201926. 04. 2019
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy-MŽP 06. 03. 201922. 03. 2019
Oznámení o konání III.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubné dne 5.3.2019 od 19.00 hodin 19. 02. 201928. 02. 2019
Podněty pro Změnu územního plánu č.3 obce Dubné 07. 02. 201931. 03. 2019
Pozvánka na Valnou hormadu honební společnosti Křenovice-Jaronice 07. 02. 201925. 02. 2019
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu 24. 01. 201911. 02. 2019
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost -Zn. OBD-0994/2018 17. 01. 201904. 02. 2019
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Dubné 04. 01. 201901. 04. 2019
Dražební vyhláška - k.ú. Křenovice 05. 12. 201802. 04. 2019
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy -k.ú.Křenovice 05. 12. 201803. 01. 2019
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 13.12.2018 03. 12. 201814. 12. 2018
Oznámení o konání II.veřejného zasedání Zastupitelstva obce 13.12.2018 03. 12. 201814. 12. 2018
Návrh rozpočtu obce Dubné na rok 2019 27. 11. 201814. 12. 2018
Oznámení občanům - záměr prodeje části pozemku 113/7 k.ú.Třebín cca 18m2 21. 11. 201807. 12. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 Svazku obcí Blanský les -Podhůří - návrh 14. 11. 201806. 01. 2019
Návrh rozpoču na rok 2019 - Svazek obcí Blanský les -podhůří 14. 11. 201802. 01. 2019
Oznámení o veřejné dražbě - veřejná vyhláška 12. 11. 201817. 01. 2019
Rozhodnutí-územní rozhodnutí-veřejná vyhláška - Optický kabel BRAVONET-Třebín ZTV 30. 10. 201816. 11. 2018
Oznámení o konání veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dubné 31.10.2018 od 19.00 hodin 23. 10. 201801. 11. 2018
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce 08. 10. 201804. 09. 2019
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Dubné 21. 09. 201807. 10. 2018
Oznámení o konání XXVIII.veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 19.9.2018 od 19.00 hodin 19. 09. 201820. 09. 2018
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu (oprava) v k.ú.Třebín 04. 09. 201820. 09. 2018
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu 31. 08. 201816. 09. 2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dubné pro volby do zastupitelstva obce 5 a 6.10.2018 21. 08. 201807. 10. 2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu 18. 08. 201804. 09. 2018
Rozhodnutí-Územní rozhodnutí -Veřejná vyhláška pro E.ON Distribuce -kabelové vedení NN k.ú.Křenovice u Dubného 14. 08. 201830. 08. 2018
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubné 13.8.2018 03. 08. 201814. 08. 2018
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy -Radiolokátor České Budějovice 02. 08. 201802. 09. 2018
Volba do zastupitelstva obce 5 a 6 října 2018 25. 07. 201810. 10. 2018
Veřejná vyhláška -Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 04. 07. 201820. 07. 2018
Záměr prodeje technické infrastruktury-plynovodní řád 03. 07. 201820. 07. 2018
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 03. 07. 201819. 07. 2018
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva JK 11. 06. 201822. 06. 2018
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy 06. 06. 201822. 06. 2018
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání -Veřejná vyhláška-Kabelové vedení NN "Křenovice přepojení NN z cizí TS na DTS" 29. 05. 201814. 06. 2018
Oznámení o konání XXVI.veřejného zasedání ZO dne 30.5.2018 21. 05. 201831. 05. 2018
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen vodného a stočného za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže období 30. 04. 201831. 05. 2018
Veřejná vyhláška-DIO 24. 04. 201824. 04. 2018
Finanční úřad - veřejná vyhláška 24. 04. 201829. 05. 2018
Veřejná vyhláška,Opatření obecné povahy,stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/14322 Dubné 24. 04. 201810. 05. 2018
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - Úřed pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozemek č.p.534/4 k.ú.Křenovice u Dubného 23. 04. 201801. 06. 2018
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu 16. 04. 201802. 05. 2018
Oznámení o konání XXV.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubné - 11.4.2018 05. 04. 201812. 04. 2018
Oznámení o nálezu zvířete - kocour 04. 04. 201825. 06. 2018
Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu 27. 03. 201812. 04. 2018
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 27. 03. 201806. 04. 2018
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2017- návrh 26. 03. 201812. 04. 2018
Návrh závěřečného účtu svazku obcí Blanský les-Podhůří za rok 2017 20. 03. 201812. 04. 2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 01. 03. 201819. 03. 2018
Usnesení o ustanovení opatrovníka 01. 03. 201819. 03. 2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.01.2018 26. 02. 201805. 12. 2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 07. 02. 201801. 02. 2019
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku - Dehtářský potok 07. 02. 201823. 02. 2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 včetně všech rozpočtových změn a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 dobrovolného svazku obcí Blanský les-Podhůří 05. 02. 201828. 12. 2018
Rozpočtové opatření č.1 ze dne 18.1.2018 05. 02. 201828. 02. 2018
Oznámení o konání XXIV.veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 7.2.2018 29. 01. 201802. 02. 2018
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 30.11.2017 17. 01. 201831. 12. 2018
Obecně závazná vyhláška obce č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromˇžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 21. 12. 201708. 01. 2018
Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 12. 12. 201728. 01. 2018
Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu-opatření obecné povahy 12. 12. 201728. 12. 2017
Oznámení o konání XXIII.veřejného zasedání ZO dne 20.12.2017 06. 12. 201721. 12. 2017
Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce plynárenského zařízení uzavřené dne 2.2.2007 04. 12. 201721. 12. 2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 30. 11. 2017
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky 28. 11. 201701. 03. 2018
Dražební vyhláška-elektronická dražba č.j.8EX 1387/17-48 23. 11. 201711. 01. 2018
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy 23. 11. 201709. 12. 2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky2019-2020-Svazek obcí Blanský les-podhůří,Včelná 16. 11. 201728. 01. 2018
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 16. 11. 201721. 12. 2017
Veřejná vyhláška - Optaření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství 08. 11. 201724. 11. 2017
Rozpočtové opatření č. 13/2017 30. 10. 2017
Veřejná vyhláška - Změna č.2 územního plánu obce Dubné 26. 10. 201713. 11. 2017
Nařízení obce č.5-2017 -Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 16. 10. 201701. 11. 2017
Rozpočtové opatření č. 12/2017 01. 10. 2017
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu-místní trvalá úprava provozu 27. 09. 201714. 10. 2017
Oznámení o době a místu konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. 09. 201723. 10. 2017
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu - MK Dubné-Lipí 22. 09. 201710. 10. 2017
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu 22. 09. 201709. 10. 2017
Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství 22. 09. 201709. 10. 2017
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v čp.33, k.ú.Dubné - 40 m2 22. 09. 201709. 10. 2017
Oznámení občanům - záměr prodeje obecního majetku 1/16 č.p.1109 (rybník Doubí) + 1/16 č.p.909 - ostatní plocha k.ú.Dubné 11. 09. 201727. 09. 2017
Oznámení o konání XXII. veřejného zasedání ZO obce Dubné dne 27.9.2017 11. 09. 201727. 09. 2017
Rozpočtová opatření č. 10 - 11/2017 11. 09. 2017
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017-2021 07. 09. 201725. 09. 2017
Oznámení o počtu a sídle volebních okresků v obci Dubné pro volby do Poslanecké sněmovny ČR ve dnech 20. a21. října 2017 05. 09. 201722. 10. 2017
Oznámení občanům-záměr prodeje části pozemku č.p.625/6 k.ú.Dubné 23. 08. 201708. 09. 2017
Záměr pronájmu části p.č.236/7 k.ú.Třebín-lesní pozemek 21. 08. 201706. 09. 2017
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu-doplnění pasportu MK-SDZ na území obce Dubné 21. 08. 201706. 09. 2017
Dražební vyhláška k.ú. Dubné 09. 08. 201716. 10. 2017
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny ÚP č.2 obce Dubné 08. 08. 201721. 09. 2017
Oznámení o konání XXI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 19.7.2017 07. 07. 201720. 07. 2017
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu 04. 07. 201705. 09. 2017
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí,stavební povolení-chodník Křenovice 04. 07. 201720. 07. 2017
Rozhodnutí-stavební povolení-veřejná vyhláška- Protipovodňové opatření k.ú.Křenovice 12. 06. 201728. 06. 2017
Oznámení o konání XX.veřejného zasedání ZO obce dne 14.6.2017 od 18.00 hod. 08. 06. 201715. 06. 2017
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v k.ú.Dubné, čp.33 07. 06. 201723. 06. 2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtu,závěrečného účtu a rozpočtového výhledu DSO Blanský les-Podhůří 31. 05. 201730. 06. 2017
Běh pro "ARNYHO" 26. 05. 201729. 05. 2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení - veřejná vyhláška -Výstavba chodníku-Křenovice 26. 05. 201712. 06. 2017
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2016 12. 05. 201712. 04. 2018
Závěrečný účet svazku obcí "Blanský les Podhůří" za rok 2016 11. 05. 201730. 05. 2017
Oznámení o konání XIX.veřejného zasedání ZO dne 11.5.2017 od 18.00 hod. 05. 05. 201712. 05. 2017
Oznámení zahájení vodoprávního řízení-veřejný vyhláška-Křenovice-Protipovodňové opatření 04. 05. 201720. 05. 2017
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy +trasa objížďky(uzavřena komunikace přes Branišov) 15.5.-25.5.2017 02. 05. 201718. 05. 2017
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-objížďka(uzavřená komunikace Branišov-Třebín) od 26.5. do 8.6.2017 02. 05. 201718. 05. 2017
Porovnání všech položek výpočtu(kalkulace)cen vodného a stočného za ro 2016 a dosažené skutečnosti v témž roce 28. 04. 201729. 05. 2017
Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místních poplatcích 27. 04. 201715. 05. 2017
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 - noční klid 27. 04. 201715. 05. 2017
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu k.ú.Dubné 26. 04. 201711. 05. 2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2017 24. 04. 201729. 05. 2017
Dražební vyhláška - Baťa Josef, Křenovice 24. 04. 201702. 06. 2017
Veřejná vyhláška - dešťová kanalizace -k.ú.Třebín 24. 04. 201710. 05. 2017
Oznámení o konání XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 11. 04. 201727. 04. 2017
Opatření obecné povahy -veřejná vyhláška k.ú.Třebín 11. 04. 201727. 04. 2017
Stanovení přechodného dopravního značení - veřejná vyhláška 04. 04. 201720. 04. 2017
Veřejná vyhláška-veřejné vystavení návrhu změny č.2 územního plánu Dubné 24. 03. 201727. 09. 2017
Oznámení o zamýšleném převodu p.č.1110/2 k.ú.Křenovice u Dubného 24. 03. 201729. 06. 2017
Výkazy související s rozpočtem obce 21. 03. 2017
Schválený rozpočet obce roku 2017 21. 03. 2017
Rozpočtový výhled 2016-2019 obce Dubné 21. 03. 2017
Rozpočtová opatření č. 19-20/2016 21. 03. 2017
Rozpočtová opatření č. 1/2017 21. 03. 2017
Oznámení o veřejném zasedání Zastupitelstva Jih.kraje 13. 03. 201724. 03. 2017
Dražební vyhláška k.ú.Křenovice u Dubného 09. 03. 201705. 05. 2017
Oznámení občanům- prodej části pozemku cca 4m2 k.ú.Dubné 08. 03. 201724. 03. 2017
Kan-Dubné 06. 03. 201721. 03. 2017
Oznámení o konání XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubné 22. 02. 201703. 03. 2017
Oznámení občanům o pronájmu nebytových prostor-pohostinství Třebín 50 21. 02. 201710. 03. 2017
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí-Stavební povolení-ZTV Třebín,komunikace a chodníky,veřejná zeleň 16. 02. 201706. 03. 2017
Rozhodnutí -veřejná vyhláška-ZTV Třebín pro 29 RD-stavba vodovodu a kanalizace 16. 02. 201706. 03. 2017
MŠ Dubné - snížení energetické náročnosti budovy 13. 02. 201725. 02. 2017
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce 8.2.2017 07. 02. 201709. 02. 2017
Veřejná zakázka malého rozsahu-MŠ Dubné -Snížení energetické náročnosti budovy 21. 01. 201701. 02. 2017
Smlouva o přepracování vodních děl č.1618-2016-SML bude předloženo ZO 8.2.2017 19. 01. 201707. 02. 2017
Smlouva o přepracování vodního díla č.1621-2016-SML - bude předložena ke schválení ZO dne 8.2.2017 19. 01. 201707. 02. 2017
Oznámení výběrového řízení-zadávací podmínky-dopravní automobil pro JSDH Dubné 19. 01. 201709. 02. 2017
Veřejná vyhláška,oznámení o zahájení stavebního řízení - ZTV Třebín,komunikace,chodníky,veřejná zeleň 19. 01. 201706. 02. 2017
Veřejná vyhláška,Rozhodnutí,stavební povolení -Polní cesta-Dubné Třebín 19. 01. 201706. 02. 2017
Veřejná vyhláška-ZTV Třebín pro 29 RD-stavba vodovodu a kanalizace 12. 01. 201730. 01. 2017
Informace k dani z nemovitosti pro rok 2017 05. 01. 201716. 02. 2017
Tříkrálová sbírka 03. 01. 201709. 01. 2017
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 28.12.2016 16. 12. 201629. 12. 2016
Veřejná vyhláška - polní cesty k.ú.Dubné 15. 12. 201602. 01. 2017
Dražební vyhláška č.j.121EX 4278/15-54 08. 12. 201626. 02. 2017
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 28. 11. 201609. 03. 2017
Oznámení občanům - pronájem nebytových prostor 28. 11. 201614. 12. 2016
Obecně závazná vyhláška č.1-2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 24. 11. 201612. 12. 2016
Oznámení o konání XIV.veřejného zasedání ZO dne 16.11.2016 16. 11. 201624. 11. 2016
Návrh rozpočtu pro rok 2017 - Svazek obcí Blanský les - podhůří 11. 11. 201626. 11. 2016
Rozhodnutí o umístění stavby - ZTV Třebín 10. 11. 201626. 11. 2016
Oznámení o konání veřjného zasedání Zastupitelstva obce 16.11.2016 10. 11. 201617. 11. 2016
Veřejná vyhláška 03. 11. 201619. 11. 2016
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška 03. 11. 201616. 11. 2016
Oznámení občanům o záměru prodeje části pozemku č.p.713/12 k.ú.Dubné 02. 11. 201617. 11. 2016
Oznámení občanům o záměru prodeje pozemků čp.1617 a 1619 k.ú.Jaronice 02. 11. 201617. 11. 2016
Oznámení o ustavujícím zasedání Zastupitelstva Jih.kraje 25. 10. 201610. 11. 2016
Chodník Křenovice -Územní rozhodnutí 25. 10. 201610. 11. 2016
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 S. 14. 10. 201629. 09. 2017
Oznámení o konání veřejného zasedání ZO - 19.10.2016 12. 10. 201620. 10. 2016
Nalezený kocourek v Dubném 10. 10. 201617. 10. 2016
Veřejná zakázka malého rozsahu -dopravní automobil pro SDH Dubné 30. 09. 201620. 10. 2016
Oznámení občanům o pronájmu obecního majetku 26. 09. 201613. 10. 2016
Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání -ZTV Třebín 20. 09. 201606. 10. 2016
Volební místnosti 14. 09. 201617. 10. 2016
Oznámení o konání voleb do Zastupitelstva kraje a senátu Parlamentu ČR 14. 09. 201617. 10. 2016
Oznámení o konání XIII.veřejného zastupitelstva obce 21.9.2016 14. 09. 201612. 10. 2016
Oznámení o konání Zastupitelstva kraje 12. 09. 201612. 10. 2016
Odstranění a ořez dřevin -E.ON 12. 09. 201605. 01. 2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání -Výstavba chodníku Křenovice 05. 09. 201621. 09. 2016
Informace pro občany Třebína - ČOV Třebín 15. 08. 201630. 11. 2019
Záměr pronájmu vodohospodářského majetku (kanalizační stoky + ČOV Třebín) 25. 07. 201622. 08. 2016
Stavební povolení, Rozhodnutí - Chodník Třebín 21. 07. 201608. 08. 2016
Informace -elektronická evidence tržeb 19. 07. 201605. 01. 2017
Oznámení o pronájmu části pozemku č.p.18/1 k.ú.Třebín 24. 06. 201611. 07. 2016
Oznámení o prodeji pozemku č.p.18/2 k.ú. Třebín 24. 06. 201611. 07. 2016
Oznámení o konání XII.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dubné 4.7.2016 24. 06. 201605. 07. 2016
Veřejná zakázka malého rozsahu -nákup dopravního hasičského automobilu 20. 06. 201620. 06. 2016
Veřejná zakázka malého rozsahu-nákup hasičského dopravního automobilu 20. 06. 201605. 07. 2016
Oznámení o konání Zastupitelstva kraje 13. 06. 201625. 06. 2016
Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení stavebního řízení -Chodník k.ú.Třebín 13. 06. 201629. 06. 2016
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy 01. 06. 201616. 06. 2016
Veřejnoprávní smlouva č.2016000848 na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací 23. 05. 201608. 06. 2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 23. 05. 201630. 05. 2016
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 18.5.2016 17. 05. 201619. 05. 2016
Rozhodnutí - Veřejnoprávní smlouva 16. 05. 201625. 05. 2016
Oznámení občanům o pronájmu pozemku č.p.1618 k.ú.Jaronice 09. 05. 201625. 05. 2016
Informování o podané žádosti "Veřejná vyhláška" 09. 05. 201618. 05. 2016
Informace - Cestování s dětmi do zahraničí 03. 05. 201612. 10. 2016
Veřejná vyhláška - finanční úřad 02. 05. 201615. 06. 2016
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2015 27. 04. 201613. 05. 2016
Veřejná vyhláška-oznámení 19. 04. 201620. 05. 2016
Veřejná vyhláška -Změna č.1 územního plánu Dubné 19. 04. 201605. 05. 2016
Nařízení č.1-2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 11. 04. 201626. 04. 2016
Oznámení o konání likvidace -železného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro občany s trvalým pobytem Dubné,Křenovice,Jaronice a Třebín 08. 04. 201616. 05. 2016
Oznámení o záměru prodeje části pozemku č.p.867/2, k.ú.Křenovice u Dubného 08. 04. 201624. 04. 2016
Oznámení o záměru prodeje části pozemku p.č.1083.k.ú.Dubné 08. 04. 201624. 04. 2016
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 12.4.2016 06. 04. 201614. 04. 2016
Oznámení záměru prodeje části pozemku č.p.1650 k.ú.Jaronice 31. 03. 201616. 04. 2016
Závěrečný účet za rok 2015 Svazku obcí "Blanský les-Podhůří" 21. 03. 201607. 04. 2016
Rozhodnutí,územní rozhodnutí-veřejná vyhláška,Chodník a kanalizace Dubné-střed 01. 03. 201618. 03. 2016
Veřejná vyhláška-změna ÚP č.1-opakované veřejné projednání 19. 02. 201602. 04. 2016
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce 2.3.2016 od 18.00 hod na OÚ Dubné 17. 02. 201604. 03. 2016
Návrh rozpočtu obce Dubné na rok 2016 11. 02. 201629. 02. 2016
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitosti pro rok 2016 14. 01. 201621. 03. 2016
Veřejná vyhláška-Ministerstvo zemědělství a oznámení o vydání opatření obecné povahy 14. 01. 201631. 01. 2016
Veřejná vyhláška-Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 07. 01. 201626. 01. 2016
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání,veřejná vyhláška -Chodník a kanalizace Dubné-střed 30. 12. 201516. 01. 2016
Oznámení o nalezeném pejskovi 16. 12. 201514. 01. 2016
Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 14. 12. 201531. 12. 2015
Informace pro občany od Magistrátu města Č.B. 26. 11. 201502. 01. 2016
Oznámení o konání VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 9.12.2015 24. 11. 201511. 12. 2015
Oznámení záměru prodeje části (cca 30m2) pozemku č.1089 k.ú.Dubné 29. 10. 201517. 11. 2015
Rozpočet 2016 Svazku Blanský les Podhůří 26. 10. 201512. 11. 2015
Veřejná vyhláška-veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č.1 ÚP Dubné 23. 10. 201514. 01. 2016
Informace o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015 na území obce Dubné 08. 10. 201514. 01. 2016
Informace Jihočeského krajského úřadu - "Kotlíkové dotace" 07. 10. 201506. 04. 2016
Oznámení o konání VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 21.10.2015 od 18.00 hod. na OÚ Dubné 06. 10. 201523. 10. 2015
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy -veřejná vyhláška 21. 09. 201508. 10. 2015
Výzva ˇUředu pro zastupování státu ve věcech majetkových podle §65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb. ,katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným 10. 09. 201521. 03. 2016
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)-ořez dřevin 07. 09. 201502. 01. 2016
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu 02. 09. 201518. 10. 2015
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.2/2015 ze dne 17.8.2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 17. 08. 201506. 10. 2015
Obecně závazná vyhláška obce Dubné č.2/2015 30. 07. 201515. 08. 2015
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 24. 07. 201517. 08. 2015
Veřejná vyhláška-Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad-CZ03 a výzva k uplatnění připomínek a námitek 17. 07. 201518. 08. 2015
Oznámení o konání 6 veřejného zasedání zastupitelstva obce Dubné ve středu 29.7.2015 od 19.00 hod. na OÚ Dubné 15. 07. 201530. 07. 2015
Oznámení občanům záměr prodeje majetku obce - zastavěné pozemky 10. 07. 201527. 07. 2015
Veřejná vyhláška-oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Lipí 08. 07. 201525. 07. 2015
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor-Dubné 60 za účelem výuky 30. 06. 201517. 07. 2015
Oznámení o konání Zastupitelstva kraje 16. 06. 201527. 06. 2015
Usnesení oprava zřejmých nesprávností-veřejná vyhláška-Chodník Třebín 11. 06. 201530. 06. 2015
Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí-chodník Třebín 04. 06. 201521. 06. 2015
Veřejná zakázka malého rozsahu "Oprava rybníku Kašpárek" 28. 05. 201516. 06. 2015
Dražební vyhláška č.j.103Ex04776/14-85 27. 05. 201510. 07. 2015
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 6.5.2015 04. 05. 201508. 05. 2015
Celkové vyúčtování výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2014 04. 05. 201505. 06. 2015
Veřejná vyhláška-Finanční úřad-daň z nemovitostí 23. 04. 201501. 06. 2015
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2014 20. 04. 201507. 05. 2015
Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek 15. 04. 201524. 06. 2015
Oznámení pokračování územního řízení a výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí 15. 04. 201504. 05. 2015
Veřejná vyhláška-veřejné vystavení návrhu změny č.1 územního plánu Dubné 10. 04. 201510. 06. 2015
Záměr prodeje obecního majetku 02. 04. 201520. 04. 2015
Závěrečný účet Svazku obcí Blanský les-podhůří 02. 04. 201521. 04. 2015
Oznámení o záměru pronajmutí obecních pozemků (vodní plocha a ostatní plocha) 30. 03. 201520. 04. 2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubné 20. 02. 201510. 03. 2015
Oznámení občanům - sběr železného odpadu,velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu 18. 02. 201526. 04. 2015
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, veřejná vyhláška "Chodník v k.ú.Třebín podél silnice III/14331 a III/14323 Dubné,obecní část Třebín 17. 02. 201506. 03. 2015
Oznámení o konání 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce v úterý 17.2.2015 od 18.00 hod.na OÚ Dubné 10. 02. 201518. 02. 2015
Opatření obecné povahy č.1/2015-udělení výjimky k lovu bobra evropského 10. 02. 201528. 02. 2015
Prodej obecního majetku 30. 01. 201518. 02. 2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 30. 01. 201518. 02. 2015
Veřejné zasedání zastupitelstva obce - 21.1.2015 15. 01. 201522. 01. 2015
Ministerstvo životního prostředí-zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe" 05. 01. 201522. 01. 2015
Dražební vyhláška 02. 01. 201518. 02. 2015
Dražební vyhláška 10. 12. 201420. 04. 2015
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 17.12.2014 05. 12. 201419. 12. 2014
Oznámení občanům o bezúplatném převodu pozemků do majetku obce 14. 11. 201402. 12. 2014
Oznámení občanům o záměru prodeje pozemku 14. 11. 201402. 12. 2014
Záměr pronájmu nebytového prostoru-1/2 kadeřnictví čp.33,k.ú.Dubné 03. 11. 201419. 11. 2014
Oznámení o konání ustavujícího zasedání ZO 29. 10. 201407. 11. 2014
Oznámení o konání 13.zasedání Zastupitelstva kraje 20. 10. 201429. 10. 2014
Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce 25. 09. 201414. 10. 2014
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 18.9.2014 od 18.00 hod 18. 09. 201421. 09. 2014
Veřejná vyhláška,Rozhodnutí,Stavební povolení "Chodník směr Dubné-Čakov,Dubné" 16. 09. 201403. 10. 2014
Oznámení o veřejném zasedání krajského zastupitelstva 10. 09. 201420. 09. 2014
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) 25. 08. 201429. 10. 2014
Poskytnutí informace o počtu a místě volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce 25. 08. 201413. 10. 2014
Dražební vyhláška-1/3 Petr Rainoha a Nataša Rainohová, Jaronice 05. 08. 201418. 09. 2014
Oznámení o záměru propachtování zemědělských pozemků 03. 07. 201421. 07. 2014
Oznámení o konání XXIII.veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 19.6.2014 od 18.00 hod. 13. 06. 201421. 06. 2014
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o 1.aktualizaci ZÚR Jijočeského kraje,datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace 10. 06. 201427. 06. 2014
Nařízení č.2/2014 04. 06. 201421. 06. 2014
Vhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na části k.ú.Křenovice u Dubného a části k.ú.Jaronice 30. 05. 201402. 07. 2014
Návrh závěrečného účtu obce Dubné za rok 2013 26. 05. 201412. 06. 2014
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Blanský les - Podhůří za rok 2013 19. 05. 201405. 06. 2014
Rozhodnutí KPÚ Křenovice a Jaronice 14. 05. 201430. 05. 2014
Oznámení o počtu členů ZO pro volební období 2014-2018 07. 05. 201430. 05. 2014
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2013 30. 04. 201417. 05. 2014
Oznámení o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu 29. 04. 201426. 05. 2014
Oznámení o konání XXII.veřejného zasedání ZO dne 6.5.2014 25. 04. 201408. 05. 2014
Veřejná vyhláška-finanční úřad 25. 04. 201430. 05. 2014
Záměr prodeje pozemku 25. 04. 201427. 05. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na části k.ú.Dubné 17. 04. 201406. 05. 2014
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23.5.2014 a 24.5.2014 07. 04. 201426. 05. 2014
Výzva a informace ˇUřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 07. 04. 201404. 08. 2014
Nařízení státní veterinární správy 07. 04. 201424. 04. 2014
Rozhodnutí-schválení KPÚ k.ú.Dubné 27. 03. 201415. 04. 2014
Rozhodnutí,Územní rozhodnutí-Veřejná vyhláška-Chodník směr Dubné-Čakov 27. 03. 201415. 04. 2014
Hledá se majitel nalezeného pejska v k.ú.Křenovice 25. 02. 201417. 04. 2014
Oznámení o konání XXI.veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 20.2.2014 14. 02. 201424. 02. 2014
Oznámení,zahájemní územního řízení-veřejná vyhláška-Chodník směr Dubné-Čakov 05. 02. 201422. 02. 2014
Tabulka rozpočtu pro rok 2014-popis plánovaných akcí 05. 02. 201421. 02. 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 04. 02. 201421. 02. 2014
Oznámení občanům-záměr prodeje pozemku č.p.615/4 k.ú.Dubné 20. 01. 201407. 02. 2014
Výzva k podání nabídek (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)-ZŠ a MŠ Dubné čp.91-stavební úpravy-č.p.91 k.ú.Dubné 14. 01. 201402. 02. 2014
Vyhlášení výběrového řízení -všeobecné praktické lékařství-úvazek 1,0,vnitřní lékařství-úvazek 0,5 pro spádové území Dubné a okolí 14. 01. 201427. 02. 2014
Informace Finančního úřadu k podání daňového přiznání na pozemky z důvodu obnovení katastrálního operátu na území obce Dubné 07. 01. 201414. 02. 2014
Veřejná vyhláška-Ministerstvo ŽP-opatření obecné povahy 06. 01. 201423. 01. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na části katastrálního území Třebín 06. 01. 201423. 01. 2014
Rozhodnutí-KPÚ Třebín 10. 12. 201327. 12. 2013
Oznámení o konání XX.veřejného zasedání Zastupitelstva obce 02. 12. 201314. 12. 2013
Návrh rozpočtu na rok 2014-Svazek obcí Blanský les-podhůří 13. 11. 201330. 11. 2013
Oznámení o konání XIX.veřejného zasedání ZO dne 7.11.2013 04. 11. 201309. 11. 2013
Ministerstvo ŽP-posuzování vlivů na životní prostředí -koncepce 01. 11. 201318. 11. 2013
Veřejná vyhláška-návrh 1 aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 01. 11. 201322. 12. 2013
Opatření veřjné povahy a veřejná vyhláška,Ministerstvo životního prostředí 25. 09. 201312. 10. 2013
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dubné pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25 a 26 října 2013 dle platného zákona §14c písm.f 25. 09. 201301. 11. 2013
Oznámení o konání XIII.veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2013 od 19 hod. 03. 09. 201312. 09. 2013
Veřejná vyhláška a Zpráva o uplatňování územního plánu Dubné 30. 07. 201304. 09. 2013
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2012 28. 06. 201323. 07. 2013
Vyhlášení konkurzu na ředitele/ku/ ZŠ a MŠ Dubné 04. 06. 201311. 07. 2013
Dražební vyhláška 29. 05. 201322. 07. 2013
Veřejná vyhláška-finanční úřad 24. 04. 201328. 05. 2013
Oznámení o konání humanitární sbírky dne 8.6.2013 pro DIAGONII BROUMOV 13. 04. 201310. 06. 2013
Oznámení o konání XVI.veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2013 13. 04. 201327. 04. 2013
Oznámení občanům o prodeji obecního majetku 11. 04. 201326. 04. 2013
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2012 09. 04. 201326. 04. 2013
Rozhodnutí,veřejná vyhláška,RD-Pinter k.ú.Třebín 08. 03. 201325. 03. 2013
Rozhodnutí,veřejná vyhláška,RD-Pinter k.ú.Třebín 08. 03. 201325. 03. 2013
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Blanský les-Podhůří za rok 2012 06. 03. 201323. 03. 2013
Oznámení o konání XV.veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 28.2.2013 14. 02. 201301. 03. 2013
Návrh rozpočtu pro rok 2013 12. 02. 201301. 03. 2013
Informace SÚS-Modernizace silnic II.a III.tříd-uzávěra na 5 let 04. 02. 201301. 07. 2013
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání,manželé Pinterovi,RD Třebín 22. 01. 201308. 02. 2013
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání,veřejná vyhláška,Garáž,Dubné,Jaronice u RD čp.45,Komárková 22. 01. 201308. 02. 2013
Usnesení,Dražební vyhláška 16. 01. 201301. 03. 2013
Informace Finančního úřadu k daním 09. 01. 201307. 01. 2014
Rozhodnutí,veřejná vyhláška,Obec Dubné-Veřejné osvětlení Jaronice 03. 01. 201320. 01. 2013
Zápis ze závěrečného jednání KPÚ Dubné,Třebín 14. 12. 201231. 12. 2012
Oznámení o době a místu konání voleb 10. 12. 201228. 01. 2013
Stanovení počtů a sídel volebních okrsků v obci Dubné 10. 12. 201228. 01. 2013
Oznámení o konání veřejného zasedání ZO 10. 12. 201220. 12. 2012
Oznámení o konání prvního zasedání okrskových komisí 10. 12. 201220. 12. 2012
Prodej pozemku v majetku obce v k.ú.Dubné o výměře 65m2 a 66m2 19. 11. 201206. 12. 2012
Rozhodnutí,územní rozhodnutí,veřejná vyhláška,Změna stavby-penzion pro seniory Jaronice 19. 11. 201206. 12. 2012
Rozhodnutí,územní rozhodnutí,veřejná vyhláška-E.ON,kabel.přípojka na p.č.492,13 k.ú.Křenovice 19. 11. 201206. 12. 2012
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15. 11. 201203. 12. 2012
Rozhodnutí,veřejná vyhláška,manželé Havnerovi České Budějovice, rozhodnutí o změně umístění stavby v k.ú.Křenovice 07. 11. 201224. 11. 2012
Oznámení o konání XIII.veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 13.11.2012 od 18.00 hod. 07. 11. 201215. 11. 2012
Návrh rozpočtu svazku obcí "Blanský les -Podhůří" 07. 11. 201224. 11. 2012
Oznámení o opakování veřejného ústního jednání,veřejná vyhláška-VO Jaronice 30. 10. 201216. 11. 2012
Oznámení o vystavení návrhu KPÚ Dubné,Třebín 15. 10. 201210. 12. 2012
Volby 2012 - krajské zastupitelstvo - výsledky naší obce 15. 10. 201230. 10. 2012
Usnesení,zastavení řízení,veřejná vyhlášky-Podhola Svatopluk,Hospodářský objekt s domácí dílnou 27. 09. 201217. 10. 2012
Usnesení,zastavení řízení,veřejná vyhlášky-Podhola Svatopluk,Hospodářský objekt s domácí dílnou 27. 09. 201217. 10. 2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání,veřejná vyhláška,Penzion pro seniory Jaronice 27. 09. 201214. 10. 2012
Oznámení o době a místu konání voleb 27. 09. 201214. 10. 2012
Zveřejnění záměru obce o prodeji části pozemku č.p.PK305/1 k.ú.Jaronice 20. 09. 201210. 10. 2012
Zveřejnění záměru obce o pronájmu pozemku - soustava rybníků k.ú.Křenovice 20. 09. 201210. 10. 2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení-veřejná vyhláška,Obec Dubné,Veřejné osvětlení Jaronice 19. 09. 201206. 10. 2012
Varování ředitele KHS JK 18. 09. 201227. 09. 2012
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 15. 09. 201227. 09. 2012
E.ON upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků,nemovitostí 12. 09. 201201. 01. 2013
Oznámení o vystavení návrhu KPÚ v k.ú.Křenovice a Jaronice 12. 09. 201219. 11. 2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání,veřejná vyhláška-Věra Pašková,Křenovice,František Bárta,Dubné-Přístavba RD-změna stavby před dokončením nap.č.544/2 k.ú.Křenovic 05. 09. 201222. 09. 2012
Dražební vyhláška -Kruťko,Třebín 21. 08. 201216. 09. 2012
Usnesení,dražební vyhláška 09. 08. 201221. 09. 2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení společného řízení,Svatopluk Podhola,hospodářský objekt s domácí dílnou na p.č.584/15 09. 08. 201225. 08. 2012
Veřejná vyhláška,opatření obecné povahy,stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 26. 07. 201212. 08. 2012
Rozhodnutí,veřejná vyhláška-novostavba RD a garáže Třebín na p.č.86/15 k.ú.Třebín 26. 07. 201212. 08. 2012
Nařízení Státní veterinární správy - nebezpečná nákaza-mor včelího plodu 26. 07. 201212. 08. 2012
Veřejná vyhláška,rozhodnutí,stavební povolení,Prodejna FLOP v Dubném-101-komunikace 01. 07. 201218. 07. 2012
Vyúčtování všech polože výpočtu cen pro vodné a stočné pro rok 2011 01. 07. 201218. 07. 2012
Oznámení o konání XI.veřejného zasedání ZO dne 21.6.2012 04. 06. 201223. 06. 2012
Oznámení veřejnou vyhláškou,opatření obecné povahy,místní úprava provozu na pozemních komunikacích 25. 05. 201212. 06. 2012
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou-"Prodejna FLOP v Dubném-101 komunikace" 24. 05. 201211. 06. 2012
Nařízení obce č.1/2012-vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov-Statutární město České Budějovice 11. 05. 201229. 05. 2012
Rozhodnutí,územní rozhodnutí,veřejná vyhláška-E.ON,kabel.přípojka NN,Švajda Třebín 11. 05. 201229. 05. 2012
Oznámení občanům o pronájmu pozemku č.p.305/10 k.ú.Jaronice,rybník 23. 04. 201210. 05. 2012
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2011 20. 04. 201208. 05. 2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 18. 04. 201205. 05. 2012
Návrh závěrečného účtu svazku obcí Blanský les-Podhůří za rok 2011 17. 04. 201204. 05. 2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání,veřejná vyhláška,RD včetně přípojek nap.č.641/2...k.ú.Dubné 16. 04. 201203. 05. 2012
Oznámení o konání X.veřejného zastupitelstva obce dne 17.4.2012 od 18.00 hod. 11. 04. 201218. 04. 2012
Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění,Jiří Kruťko,Třebín 10. 04. 201227. 04. 2012
Rozhodnutí,veřejná vyhláška,E.ON-kabelová přípojka NN,Křenovice,Pfütznerová 04. 04. 201221. 04. 2012
Veřejná vyhláška-FÚ 04. 04. 201217. 05. 2012
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-ochranná pásma letiště České Budějovice 04. 04. 201221. 04. 2012
Usnesení o nařízení dražebního jednání 07. 03. 201223. 03. 2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání,veřejná vyhláška,Třebín,p.Švajda,kabelová přípojka NN,E.ON 06. 03. 201223. 03. 2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,pozvání k veřejnému ústnímu jednání,veřejná vyhláška,E.ON,kabelové vedení NN Křenovice,Eliášová 2RD 06. 03. 201223. 03. 2012
Oznámení termínů pro jarní svoz velkoobjemového odpadu a železného šrotu 29. 02. 201201. 04. 2012
Rozhodnutí,územní rozhodnutí,veřejná vyhláška-Kümmel Jiří,RD a proloužení vodovodu 28. 02. 201216. 03. 2012
Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele-ředitelky PO obce Základní školy a Mateřské školy Dubné 20. 02. 201211. 04. 2012
Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele-ředitelky PO obce Základní školy a Mateřské školy Dubné 20. 02. 201220. 02. 2012
Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 06. 02. 201224. 02. 2012
Oznámení občanům o prodeji pozemku 06. 02. 201224. 02. 2012
Oznámení o prodeji části pozemku p.č.KN 895/2 k.ú.Jaronice 25. 01. 201211. 02. 2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání,E.ON Distribuce,Pfütznerová p.č.492/12,kabelová přípojka 23. 01. 201209. 02. 2012
Rozhodnutí,územní rozhodnutí,veřejná vyhláška-prodloužení vodovod.řádu Dubné,Křenovice na p.č.85/1 st. atd. 18. 01. 201204. 02. 2012
Rozhodnutí-veřejná vyhláška,Dubné-stavební úpravy vedení NN,kabel NN 13. 01. 201231. 01. 2012
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou,ZTV Dubné-U Matoušů 06. 01. 201223. 01. 2012
Veřejná vyhláška,rozhodnutí,stavební povolení-ZTV Jaronice komunikace 06. 01. 201223. 01. 2012
Veřejná vyhláška,rozhodnutí,stavební povolení-"Třebín-ČOV a kanalizační sběrač-stavba SO 03-Zpevněné plochy a příjezdová komunikace 05. 01. 201222. 01. 2012
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka 05. 01. 201219. 01. 2012
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku za provoz systému,shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně přílohy č.1 14. 12. 201102. 01. 2012
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání,veřejná vyhláška-Jiří Kümmel,Dubné-RD a prodloužení vodovodu 12. 12. 201102. 01. 2012
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) 12. 12. 201126. 01. 2012
Oznámení občanům o prodeji majetku 30. 11. 201114. 12. 2011
Rozhodnutí,územní rozhodnutí,veřejná vyhláška-vrtaná studna k.ú.Jaronice č.p.312/9-Radouchovi 30. 11. 201119. 12. 2011
Oznámení o konání VIII.veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2011 30. 11. 201114. 12. 2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou-ZTV Dubné "U Matoušů" 28. 11. 201112. 12. 2011
Oznámení občanům o prodeji pozemku 23. 11. 201114. 12. 2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou-Třebín-ČOV a kanalizace(kanalizační sběrač-S03-Zpevněné plochy a příjezdová komunikace-obec Dubné 08. 11. 201128. 11. 2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou-ZTV Jaronice komunikace-Vít Hrabčák 08. 11. 201128. 11. 2011
Usnesení,zastavení řízení,Mgr.Bubníková,K.Švajda,Třebín 08. 11. 201128. 11. 2011
Rozhodnutí,veřejná vyhláška-Flosman a.s.,Tábor-změna stavby prodejny FLOP,Dubné 90 02. 11. 201123. 11. 2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání,veřejná vyhláška,Zdeněk Pokorný atd.,Prodloužení vodovodního řadu Dubné,Křenovice na p.č.85/1,435/9,435/13,435/14,880/9,880/10 k 26. 10. 201114. 11. 2011
Oznámení ospojení územního a stavebního řízení,veřejná vyhláška-E.ON,Dubné-rekonstrukce vedení NN,kabel NN 17. 10. 201102. 11. 2011
Rozhodnutí,územní rozhodnutí-veřejná vyhláška-Věra Bícová,Č.B,Milan Straka,Dubné-ZTV "U Matoušů" Dubné 03. 10. 201119. 10. 2011
Rozhodnutí,vyhláška-obec Dubné-stavební povolení"Třebín-ČOV a kanalizační sběrač" 26. 09. 201112. 10. 2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání,veřejná vyhláška-Šebková,vrtaná studna a 3 vrty pro tepelné čerpadlo v k.ú.Křenovice 26. 09. 201112. 10. 2011
Rozhodnutí,územní rozhodnutí,veřejná vyhláška-Ing.Vít Hrabčák,Borek-ZTV Jaronice pro 6 RD 22. 09. 201108. 10. 2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-veřejná vyhláška-Radouchovi,vrtaná studna nap.č.312/19,k.ú.Jaronice 20. 09. 201106. 10. 2011
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Třebín-oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek 19. 09. 201105. 10. 2011
Komplexní pozemkoé úpravy v k.ú.Dubné-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek 19. 09. 201105. 10. 2011
Krajský úřad-Jihočeský kraj,Veřejná vyhláška,Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 19. 09. 201103. 10. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,veřejná vyhláška-spol. Flosman a.s.,Tábor-změna stavby prodejny FLOP Dubné č.p.90 12. 09. 201128. 09. 2011
Rozhodnutí-Územní rozhodnutí-veřejná vyhláška,man.Nartovských,RD v k.ú.Křenovice 31. 08. 201116. 09. 2011
Oznámení o zahájení řízení,veřejná vyhláška,Obec Dubné - Třebín-ČOV a kanalizační sběrač 24. 08. 201109. 09. 2011
Rozhodnutí-veřejná vyhláška-MUDr.Mach-přístavba a stavební úpravy zdravotního střediska 22. 08. 201107. 09. 2011
Veřejná vyhláška-uložení daňové písemnosti -Marie Čižmárová 25. 07. 201110. 08. 2011
Oznámení zahájení úzamního řízení a pozvánka k ústnímu jednání -veřejná vyhláška-Vít Hrabčák-ZTV Jaronice 21. 07. 201108. 08. 2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-veřejná vyhláška-Ing.Vít Hrabčák,Borek-ZTV Jaronice 21. 07. 201121. 07. 2011
Oznámení o nálezu psa v k.ú.Křenovice (rybník Vitín) 21. 07. 201126. 10. 2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-veřejná vyhláška-ZTV "U Matoušů"Dubné 21. 07. 201108. 08. 2011
Oznámení o konání VI.veřejného zastupitelstva dne 28.7.2011 20. 07. 201128. 07. 2011
Rozhodnutí-veřejná vyhláška-E.ON Distribuce-kabelové vedení NN,Křenovice 29. 06. 201115. 07. 2011
Oznámení občanům o pronájmu obecního majetku-rybník k.ú.Jaronice 29. 06. 201115. 07. 2011
Oznamujeme výběrové řízení na osazení volného pracovního místa "Odborný samostatný knihovník (knihovnice)" do knihovny Dubné 28. 06. 201122. 07. 2011
Celkové vyúčtování vodného astočného za rok 2010 27. 06. 201113. 07. 2011
Rozhodnutí,veřejná vyhláška-Fr.Velíšek,Třebín-novostavba RD s garáží na p.č.108/3 k.ú.Třebín 27. 06. 201113. 07. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení-veřejná vyhláška-stavební úpravy zdravotního střediska čp.34 21. 06. 201107. 07. 2011
Oznámení o konání V.veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.6.2011 26. 05. 201121. 06. 2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-Nartovských,RD p.č.118,119,534/9,534/11,534/26 k.ú.Křenovice 19. 05. 201131. 05. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení společného řízení-Novostavba RD na p.č.108/3, k.ú.Třebín 18. 05. 201130. 05. 2011
Územní rozhodnutí-veřejná vyhláška-Divišovi,Třebín-RD 18. 05. 201130. 05. 2011
Rozhodnutí-veřejná vyhláška-E.ON-Dubné-obnova sítě NN novým kabel.vedením,Křenovice 69 18. 05. 201123. 05. 2011
Rozhodnutí-veřejná vyhláška-E.ON, Dubné-obnova sítě NN novým kabel.vedením,Křenovice 69 18. 05. 201130. 05. 2011
Magistrát města Č. Budějovice, stavební úřad - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení 06. 05. 201122. 05. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení -E.ON-kabel.vedení NN Křenovice 02. 05. 201118. 05. 2011
Prodej rozestavěných obecních bytů v Dubném 02. 05. 201108. 06. 2011
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.4.2011 21. 04. 201129. 04. 2011
veřejná vyhláška- Finanční úřad-daň z nemovitosti 21. 04. 201122. 05. 2011
Oznámení občanům - prodej obecního majetku - část pozemku 19. 04. 201128. 04. 2011
Oznámení občanům - bezúplatný převod pozemku a ZTV 19. 04. 201128. 04. 2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy 2.NP domu čp.14 v k.ú.Dubné -dodělání 4 b.j. 19. 03. 201113. 04. 2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava rybníčku p.č.305/11 k.ú.Jaronice 19. 03. 201113. 04. 2011
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava fasády na obecním domě Třebín 50 19. 03. 201113. 04. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení-kabelové vedení NN-Třebín,Velíšková RD 15. 03. 201131. 03. 2011
Rozhodnutí-veřejná vyhláška-osvětlení přechodu,Dubné 15. 03. 201131. 03. 2011
Rozhodnutí, územní rozhodnutí-rozhodnutí o ochranném pásmu ČOV a kanalizační sběrač Dubné,Třebín 14. 03. 201130. 03. 2011
Oznámení o sčítání lidu 08. 03. 201119. 04. 2011
Návrh výroku územního rozhodnutí-Montela s.r.o.-překládka telekomunikačního vedení v k.ú.Třebín 08. 03. 201124. 03. 2011
Oznámení občanům o konání mobilního sběru -železného odpadu,velkoobjemového a nebezpečného viz.rozpis 01. 03. 201129. 05. 2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -veřejná vyhláška-RD manželé Divišovi,Třebín 01. 03. 201116. 03. 2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích 01. 03. 201116. 03. 2011
Oznámení o konání III.veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2011 18. 02. 201124. 02. 2011
Veřejná vyhláška -rozhodnutí-stavební povolení-Objekt SO-02 Chodník Dubné 16. 02. 201104. 03. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení společného řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání-Veřejná vyhláška-Dubné-obnova sítě NN novým kabelovým vedením 16. 02. 201104. 03. 2011
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2010 08. 02. 201124. 02. 2011
Návrh rozpočru obce pro rok 2011 08. 02. 201124. 02. 2011
Rozhodnutí-veřejná vyhláška-stavební povolení-Kanalizace a chodník Dubné - SO-01 kanalizace 04. 02. 201121. 02. 2011
Rozhodnutí-veřejná vyhláška-E.ON ČR - kabelové vedení NN v k.ú.Jaronice 04. 02. 201121. 02. 2011
KPÚ v k.ú.Jaronice-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 26. 01. 201115. 02. 2011
KPÚ v k.ú.Křenovice-oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků 26. 01. 201115. 02. 2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení,zahájení společného řízení -osvětlení přechodu v k.ú.Dubné 17. 01. 201102. 02. 2011
Policie ĆR - oznámení pro ubytovatele 14. 01. 201101. 03. 2011
Výzva -vyjádření k podanému odvolání-ZTV Kaliště u Lipí 14. 01. 201131. 01. 2011
Oznámení o zahájení řízení-vyhláška-Kananlizace a chodník Dubné-SO 01 kanalizace 27. 12. 201012. 01. 2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou-!Objekt SO-02 Chodník Dubné" 27. 12. 201012. 01. 2011
Informace pro polatníky daně z nemovitostí pro rok 2011-finanční úřad 27. 12. 201001. 03. 2011
Oznámení o konání II.veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2010 30. 11. 201009. 12. 2010
Oznámení o nálezu psa 26. 11. 201012. 12. 2010
oznámení o uložení písemnosti 26. 11. 201010. 12. 2010
Oznámení o uložení písemnosti 26. 11. 201012. 12. 2010
Oznámení občanům o vložení věcného břemene na obecní pozemek 23. 11. 201009. 12. 2010
Oznámení občanům o prodeji obecního majetku 23. 11. 201009. 12. 2010
Zápis z úvodního jednání o pozemkových úpravách v k.ú.Třebín 11. 11. 201026. 11. 2010
Zápis z úvodního jednání o pozemkových úpravách v k.ú.Dubné 11. 11. 201026. 11. 2010
Rozhodnutí-územní rozhodnutí-veřejná vyhláška-ČOV a Kanalizační sběrač Dubné,Třebín 11. 11. 201026. 11. 2010
Oznámení zahájení územního řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání-veřejná vyhláška-ČOV Dubné,Třebín,ochranné pásmo 27. 10. 201004. 11. 2010
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje JK,datu a místě konání veř.projednání a zveřejnění dokumentace 27. 10. 201018. 12. 2010
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dubné - 2.11.2010 26. 10. 201003. 11. 2010
Rozhodnutí - ZTV pro výstavbu RD Kaliště u Lipí 13. 10. 201029. 10. 2010
Rozhodnutí-územní rozhodnutí-RD s garáží na p.č.86/9 v k.ú.Třebín 13. 10. 201029. 10. 2010
Oznámení o konání úvodního jednání o KPÚ v k.ú.Dubné 07. 10. 201020. 10. 2010
Oznámení o konání úvodního jednání o KPÚ v k.ú.Třebín 07. 10. 201020. 10. 2010
Oznámení o době a místu konání voleb dne 15.10.2010 a 16.10.2010 29. 09. 201024. 10. 2010
Oznámení občanům o prodeji pozemků dle zákona o obcích 128/2000 Sb. 29. 09. 201012. 10. 2010
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-územní plán Dubné včetně tex.části a koordinační výkes 30. 08. 201015. 09. 2010
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-územní plán Dubné včetně tex.části a koordinačního výkresu 30. 08. 201030. 08. 2010
Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy-územní plán Dubné včetně tex.části a koordinačního výkresu 30. 08. 201030. 08. 2010
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-ČOV a kanalizační sběrač Dubné,Třebín 30. 08. 201015. 09. 2010
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 26.8.2010 17. 08. 201027. 08. 2010
Rozhodnutí-územní rozhodnutí-vrtaná studna č.p.435/14-Křenovice u Dubného 17. 08. 201002. 09. 2010
Rozhodnutí-územní rozhodnutí-vrtaná studna-Pokorný, č.p.435/14,k.ú.Křenovice 17. 08. 201017. 08. 2010
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2009 02. 07. 201018. 07. 2010
Rozhodnutí,stavební povolení-RD na p.č.473/8,473/10,882/1 v k.ú.Křenovice u Dubného,man.Havnerovi 03. 06. 201019. 06. 2010
Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 10.6.2010 od 19.00 hod. 01. 06. 201011. 06. 2010
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-Dubné par.č.187/1 a 187/2-přeložka VN,kabel.vedení 27. 05. 201014. 06. 2010
Veřejná vyhláška -Richterová Eva-uložení písemnosti 27. 05. 201014. 06. 2010
Oznámení občanům -záměr o bezúplatném převodu pozemků 26. 05. 201010. 06. 2010
Zápis z úvodního jednání o pozemkových úpravách v k.ú.Jaronice 25. 05. 201009. 06. 2010
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2009 25. 05. 201010. 06. 2010
Rozhodnutí-územní rozhodnutí-veřejná vyhláška-o změně využití území-Mária Salvová č.p.654/2 k.ú.Křenovice 18. 05. 201003. 06. 2010
Zápis z úvodního jednání o pozemkových úpravách v k.ú.Křenovice u Dubného 18. 05. 201003. 06. 2010
Oznámení o době a místu konání voleb do Parlamentu ČR- 28.5.2010-29.5.2010 14. 05. 201029. 05. 2010
Rozhodnutí-územní rozhodnutí-manž.Vrátných, ČOV k RD v k.ú.Třebín 11. 05. 201027. 05. 2010
Oznámení o konání úvodního jednání -pozemková úprava v k.ú.Jaronice 11. 05. 201012. 05. 2010
Oznámení o konání úvodního jednání-pozemková úprava v k.ú.Křenovice 11. 05. 201012. 05. 2010
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou-ZTV pro Sdružení Křenovice 10. 05. 201024. 05. 2010
Veřejná vyhláška - veřejné projednání územního plánu 05. 05. 201029. 06. 2010
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS 2010 05. 05. 201029. 05. 2010
Vyhláška o dani z nemovitosti na rok 2010 05. 05. 201020. 05. 2010
Výzva,vyjádření k podanému odvolání-ZTV Kaliště u Lipí 05. 05. 201012. 05. 2010
Rozhodnutí-územní rozhodnutí-E.ON ČR kabel.vedení směr zdravotní středisko 05. 05. 201007. 05. 2010
Úřední deska - SU/11 05. 05. 201005. 05. 2010
výběrové řízení na r 05. 05. 201005. 05. 2010
pozvánka na 05. 05. 201005. 05. 2010
Závěrečný účet obce 05. 05. 201005. 05. 2010
Závěreční účet obce 05. 05. 201005. 05. 2010
Změna č. 5 ÚPSD Dubn 05. 05. 201005. 05. 2010
Zasedání zastupitels 05. 05. 201005. 05. 2010
Zasedání zastupitels 05. 05. 201005. 05. 2010
Výběrové řízení na 05. 05. 201005. 05. 2010
Vyúčtování položek v 05. 05. 201005. 05. 2010
Vyhláška č. 1/2008 05. 05. 201005. 05. 2010
Vyhláška o místu a d 05. 05. 201005. 05. 2010
Vyhláška Finančního 05. 05. 201005. 05. 2010
Vyhlášení zadávacího 05. 05. 201005. 05. 2010
Veřejná zakázka malé 05. 05. 201005. 05. 2010
Veřejná zakázka malé 05. 05. 201005. 05. 2010
Veřejná vyhláška FÚ 05. 05. 201005. 05. 2010
Veřejná vyhláška Fin 05. 05. 201005. 05. 2010
Rozhodnutí-stavební povolení-veřejná vyhláška-E.ON a.s.,kabel NN Třebín-Vrátný 05. 05. 201005. 05. 2010
Rozhodnutí-stavební povolení-veřejná vyhláška-E.ON a.s.,kabel NN Dubné-Jančík 05. 05. 201005. 05. 2010
Pozvánka na X.veřejn 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby-přístřešek na auto-Schneider Milan, čp.615/2 k.ú.Dubné 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení zahájení úz 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení zahájení úz 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení zahájení úz 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení termínech s 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení pokračování 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení o uložení p 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení o prodeji 4 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení o počtu a s 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení o odcizení 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení o konání za 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení o konání za 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení o konání za 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení o konání XI 05. 05. 201005. 05. 2010
Oznámení o době a mí 05. 05. 201005. 05. 2010
Návrh rozpočtu na ro 05. 05. 201005. 05. 2010
Návrh rozpočtu na ro 05. 05. 201005. 05. 2010
Nařízení č.10/2009 KVS Jč.kraje- mimořádná veterinární opatření 05. 05. 201005. 05. 2010
Informace o platbách 05. 05. 201005. 05. 2010
FÚ - daňová písemnos 05. 05. 201005. 05. 2010
Dražební vyháška 05. 05. 201005. 05. 2010
3 výzva - MAS - Blan 05. 05. 201005. 05. 2010
Nařízení KVS č. 1/2010 05. 05. 201005. 05. 2010
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Dubné 05. 05. 201005. 05. 2010