Aktuality - podrobně

Informace k placení poplatků za komunální odpad za rok 2019

Placení poplatků v roce 2019:

Poplatky pro rok 2019 zůstávají ve stejné výši:

Poplatek za odpady – 550 Kč za trvale hlášenou osobu.

Poplatek ze psů – 200 Kč za prvního psa, 250 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Od 1.1.2019 je možno platit poplatky na účet číslo 6124231/0100, VS je složen z čísla části obce – Dubné – 1, Křenovice – 2, Jaronice – 3, Třebín – 4 a z čísla popisného, složeného vždy ze tří čísel. Například – Dubné čp. 35 – VS - 1035, Křenovice 102 – VS - 2102, Jaronice 6 –  VS - 3006, Třebín 99 – VS -  4099.

Od 28.1.2019 do 28.2.2019 (po roční závěrce) je možno platit poplatky v hotovosti na OÚ Dubné v úředních dnech (po 7,30 – 18,00, st 7,30 – 16,00).

Kdo preferuje platbu složenkou, obdrží tuto začátkem března.

Splatnost poplatků je 31.3.2019!

Poplatky za odpady za trvale neobydlené objekty (550 Kč za objekt) mají splatnost 30.6.2019.