Aktuality - podrobně

Placení poplatků v roce 2024

Placení poplatků v roce 2024
Placení poplatků v roce 2024: Poplatek za odpady – 750 Kč za trvale hlášenou osobu. Poplatek ze psů – 200 Kč za prvního psa, 250 Kč za druhého a každého dalšího psa. Od 1. 1. 2024 je možno platit poplatky na účet číslo 6124231/0100, VS je složen z čísla části obce – Dubné – 1, Křenovice – 2, Jaronice – 3, Třebín – 4 a z čísla popisného, složeného vždy ze tří čísel. Například – Dubné čp. 35 – VS - 1035, Křenovice 102 – VS - 2102, Jaronice 6 – VS - 3006, Třebín 99 – VS - 4099. Od 1. 2. 2024 do 31.3.. 2024 (po roční závěrce) je možno platit poplatky v hotovosti, nebo kartou na OÚ Dubné v úředních dnech (po 13,00 – 18,00, st 9,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00). Splatnost poplatků je 31. 3. 2024! Poplatky za odpady za trvale neobydlené objekty (750 Kč za objekt) mají splatnost 30. 6. 2024. POZOR!! Od letošního roku nebudou zasílány složenky.