Čapí hnízdo

Čapí hnízdo 2021

 

V roce 2021 bohužel nedošlo k zahnízdění žádného čapího páru.

Fotogalerie

Zajímavé odkazy a data:

28.05.2021 - po delší době opět osamělý návštěvník hnízda, zdržel se cca 2 hod.
11.05.2021 - další z krátkých návštěv kolem poledne
10.05.2021 - znovu výskyt dvou čápů, zdrželi se ani ne 10 minut
06.05.2021 - zatím poslední výskyt samostatného jedince, tentokrát s kroužkem
28.04.2021 - krátký, zatím poslední výskyt páru na hnízdě
26.04.2021 - krátké zastavení páru
26.04.2021 - zase osamělý jedinec
24.04.2021 - "A již jsme kamarádi. Či spíše partneři..." (pár na hnízdě)
24.04.2021 - "Tak kdypak se pokusí o přistání? Ještě je dost vysoko..." (sledování jiného čápa)
24.04.2021 - v blízkosti hnízda další čáp
21.04.2021 - a tenhle další 3 noci?
20.04.2021 - tento čáp se zdržel asi 2 hodiny...
16.04.2021 - krátké zastavení...
15.04.2021 - zastávka na noc...
13.04.2021 - další jedinec, který  zůstává do rána
12.04.2021 - poslední výskyt?
11.04.2021 - další výskyt čápa, který na hnízdě přenocoval
10.04.2021 - zastavení včetně přenocování...
09.04.2021 - zastavení druhého čápa na hnízdě
01.04.2021 - fotogalerie První kontrola peří po dlouhé cestě Jany J.
31.03.2021 - přílet prvního migrujícího čapího jedince, první foto zde

24.02.2021 - Kontrola hnízda před zahájením hnízdění
Dne 24.02.2021 proběhla kontrola hnízda před zahájením hnízdění, aby byly rozptýleny pochybnosti a domněnky o jeho skutečném stavu. Kontrolu provedl příslušející správní orgán v této věci, jímž je Krajský úřad pro Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany přírody, ZPS, SEA a CITES. Účelem kontroly mělo být zejména zodpovězení otázky, zda provedení nedávné opravy hnízda či případná jeho nepropustnost může být příčinou neúspěšného hnízdění v r. 2020, zejména pak úhynu vyvíjejících se mláďat v důsledku stojící vody.
Ze zprávy KÚ vyjímáme: "Při kontrole bylo shledáno, že hnízdo vykazuje znaky standardního čapího hnízda, tedy vrstva nakladených větví, a na něm vrstva hlíny, na tomto hnízdě i vodních rostlin. Hnízdo bylo z důvodu zlepšení propustnosti několikrát perforováno (viz fotodokumentace). Po příletu hnízdícího páru však dojde k dalším úpravám hnízda nanesením nového materiálu. Hnízdní podložka byla vyrobena standardním postupem. Pevná podložka, na které je umístěn výplet z větví, je vyrobena z kari sítě. Sama o sobě tedy podložka v žádném případě není nepropustná. Běžně se do nové podložky a výpletu z větších větví umísťuje několik travních drnů jako základ pro další úpravu hnízda samotným hnízdícím párem. Jedná se o materiál, který druh běžně pro úpravu hnízda používá při každoroční přístavbě hnízda před kladením vajec. Při této úpravě je vytvořena hnízdní jamka, do které jsou pak nakladena vejce. V této hnízdní jamce se na upěchovaném materiálu může ve slabé vrstvě držet voda, jde o přirozený jev. Bohužel v uplynulých letech díky nepříznivému počasí – buď přívalové deště někdy i s krupobitím, nebo trvalejší dešťové srážky jako v loňském roce – došlo ke zničení velkého množství snůšek na čapích hnízdech v celém Jihočeském kraji. V těchto podmínkách může dojít k situacím, se kterými si ani zkušený hnízdní pár nedokáže poradit. Neúspěch loňského hnízdění může být způsoben i nezkušeností mladého páru.
Ze všech výše uvedených důvodů zdejší správní orgán momentálně nebude provádět další úpravy hnízda, které je v dobrém stavu před hnízdní sezónou. V případě opětovných komplikací v průběhu hnízdění je možné situaci nově vyhodnotit a reagovat podle potřeby. Z hlediska přirozeného vývoje populace není žádoucí zasahovat čápům do hnízdění nadměrnými lidskými zásahy, ale vzniklé nedostatky na hnízdě lze samozřejmě řešit."
 

 

 

 

Vaše vzkazy, náměty a připomínky, jakož i hlášení poruch pište na adresu: kamery@dubne.cz