Čapí hnízdo

Čapí hnízdo 2021

Živé vysílání pohledu do čapího hnízda na střeše kostela v Dubném

Čapí hnízdo v Dubném

Vítejte na webové stránce věnované pozorování volně žijících čápů bílých hnízdících na střeše kostela v Dubném!

Na tomto hnízdě můžete detailně pozorovat všechna období života čápů od zrození z vajíčka až po přirozenou smrt. Je tedy možné, že se vám vysílání některých záběrů může zdát neetické. V tom případě přenos vypněte. Všichni ostatní by se měli dívat s vědomím, že vše, co se děje na tomto hnízdě, se děje bez pozornosti kamery i na všech ostatních hnízdech a řídí se zákonitostmi přírody, které si nevymyslel člověk, a které tu byly před námi. Podotýkáme, že se jedná o zvířata volně žijící, nikoli o zvířata ochočená  či domestikovaná, za která by byl člověk odpovědný. Z tohoto důvodu a též z důvodu jejich zákonné ochrany nebereme zřetel na jakékoli podněty pro zásah do života na tomto hnízdě, ať už se jedná o přikrmování, zachraňování mláďat či odstraňování uhynulých jedinců. Výjimkou mohou být pouze právními předpisy řízené činnosti, které provádějí oprávněné osoby, jako je např. kroužkování.

Na těchto stránkách se též můžete zapojit do volné diskuse k tématu hnízdění čápů v Dubném. Jednotliví přispěvatelé nejsou pro jednoduchost nijak registrováni, takže kdokoli může napsat v podstatě cokoli. Prosíme o slušné a kultivované chování bez urážení lidí, s jejichž názory nesouhlasím, čímž byla tato diskuse v době svého vzniku obdařena. Správce webových stránek má právo nevhodné příspěvky podle svého uvážení smazat, jakož i celou diskusi bez náhrady ukončit.

Přejeme všem čápům, kteří zakotví na tomto místě, šťastnou a úspěšnou hnízdní sezónu, jakož i všem návštěvníkům našeho webu krásné zážitky při pohledu do hnízda.

 

 

Diskuse

Fotogalerie

 

Zajímavé odkazy a data:

28.05.2021 - po delší době opět osamělý návštěvník hnízda, zdržel se cca 2 hod.
11.05.2021 - další z krátkých návštěv kolem poledne
10.05.2021 - znovu výskyt dvou čápů, zdrželi se ani ne 10 minut
06.05.2021 - zatím poslední výskyt samostatného jedince, tentokrát s kroužkem
28.04.2021 - krátký, zatím poslední výskyt páru na hnízdě
26.04.2021 - krátké zastavení páru
26.04.2021 - zase osamělý jedinec
24.04.2021 - "A již jsme kamarádi. Či spíše partneři..." (pár na hnízdě)
24.04.2021 - "Tak kdypak se pokusí o přistání? Ještě je dost vysoko..." (sledování jiného čápa)
24.04.2021 - v blízkosti hnízda další čáp
21.04.2021 - a tenhle další 3 noci?
20.04.2021 - tento čáp se zdržel asi 2 hodiny...
16.04.2021 - krátké zastavení...
15.04.2021 - zastávka na noc...
13.04.2021 - další jedinec, který  zůstává do rána
12.04.2021 - poslední výskyt?
11.04.2021 - další výskyt čápa, který na hnízdě přenocoval
10.04.2021 - zastavení včetně přenocování...
09.04.2021 - zastavení druhého čápa na hnízdě
01.04.2021 - fotogalerie První kontrola peří po dlouhé cestě Jany J.
31.03.2021 - přílet prvního migrujícího čapího jedince, první foto zde

24.02.2021 - Kontrola hnízda před zahájením hnízdění
Dne 24.02.2021 proběhla kontrola hnízda před zahájením hnízdění, aby byly rozptýleny pochybnosti a domněnky o jeho skutečném stavu. Kontrolu provedl příslušející správní orgán v této věci, jímž je Krajský úřad pro Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany přírody, ZPS, SEA a CITES. Účelem kontroly mělo být zejména zodpovězení otázky, zda provedení nedávné opravy hnízda či případná jeho nepropustnost může být příčinou neúspěšného hnízdění v r. 2020, zejména pak úhynu vyvíjejících se mláďat v důsledku stojící vody.
Ze zprávy KÚ vyjímáme: "Při kontrole bylo shledáno, že hnízdo vykazuje znaky standardního čapího hnízda, tedy vrstva nakladených větví, a na něm vrstva hlíny, na tomto hnízdě i vodních rostlin. Hnízdo bylo z důvodu zlepšení propustnosti několikrát perforováno (viz fotodokumentace). Po příletu hnízdícího páru však dojde k dalším úpravám hnízda nanesením nového materiálu. Hnízdní podložka byla vyrobena standardním postupem. Pevná podložka, na které je umístěn výplet z větví, je vyrobena z kari sítě. Sama o sobě tedy podložka v žádném případě není nepropustná. Běžně se do nové podložky a výpletu z větších větví umísťuje několik travních drnů jako základ pro další úpravu hnízda samotným hnízdícím párem. Jedná se o materiál, který druh běžně pro úpravu hnízda používá při každoroční přístavbě hnízda před kladením vajec. Při této úpravě je vytvořena hnízdní jamka, do které jsou pak nakladena vejce. V této hnízdní jamce se na upěchovaném materiálu může ve slabé vrstvě držet voda, jde o přirozený jev. Bohužel v uplynulých letech díky nepříznivému počasí – buď přívalové deště někdy i s krupobitím, nebo trvalejší dešťové srážky jako v loňském roce – došlo ke zničení velkého množství snůšek na čapích hnízdech v celém Jihočeském kraji. V těchto podmínkách může dojít k situacím, se kterými si ani zkušený hnízdní pár nedokáže poradit. Neúspěch loňského hnízdění může být způsoben i nezkušeností mladého páru.
Ze všech výše uvedených důvodů zdejší správní orgán momentálně nebude provádět další úpravy hnízda, které je v dobrém stavu před hnízdní sezónou. V případě opětovných komplikací v průběhu hnízdění je možné situaci nově vyhodnotit a reagovat podle potřeby. Z hlediska přirozeného vývoje populace není žádoucí zasahovat čápům do hnízdění nadměrnými lidskými zásahy, ale vzniklé nedostatky na hnízdě lze samozřejmě řešit."
 

 

 

 

Vaše vzkazy, náměty a připomínky, jakož i hlášení poruch pište na adresu: kamery@dubne.cz